Học luyện thi online
Đỗ mọi kỳ thi tiếng Anh

Học luyện thi online, Đỗ mọi kỳ thi tiếng Anh

Chọn mục tiêu của bạn:

Những gì chỉ có tại Prep.vn

Video bài giảng chất lượng cao

Video bài giảng chất lượng cao

Bởi đội ngũ giáo viên xuất sắc và tận tâm IELTS 8.0 - 8.5,cựu du học sinh, tốt nghiệp tại các trường Đại học danh tiếng

Đầy đủ bài mẫu, bài tập,
      mini test, progress test
      như thi thật

Đầy đủ bài mẫu, bài tập, mini test, progress test như thi thật

Bộ tài liệu đã giúp 600 học viên đã đạt IELTS 7.0-8.5 tính tới tháng 5/2021

 Bài Speaking-Writing
      được chấm chất lượng
      hơn cả offline

Bài Speaking-Writing được chấm chất lượng hơn cả offline

Giáo viên chấm bài chính xác từng chữ với Writing, từng giây với Speaking, kết hợp bài kiểm tra phát âm bằng AI

Bắt đầu tìm kiếm khoá học dễ dàng

100% Giáo viên trên Prep đạt
IELTS 8.0-9.0

Cựu du học sinh hoặc tốt nghiệp từ ĐH danh tiếng

Giảng viên IELTS Thầy Tú Phạm (MSc)

Thầy Tú Phạm (MSc)

8.5 Overall

Giảng viên IELTS Cô Trang Trương (MA)

Cô Trang Trương (MA)

8.0 Overall

Giảng viên IELTS Cô Quỳnh Nguyễn

Cô Quỳnh Nguyễn

9.0 Overall

Giảng viên IELTS Thầy Tùng V

Thầy Tùng V

8.5 Overall

Giảng viên IELTS Thầy Trung Đức

Thầy Trung Đức

8.5 Overall

Giảng viên IELTS Cô Thục Trinh

Cô Thục Trinh

8.0 Overall

Giảng viên IELTS Thầy Viết Vũ

Thầy Viết Vũ

8.5 Overall

Giảng viên IELTS Cô Huyền Phạm

Cô Huyền Phạm

8.0 Overall

Giảng viên IELTS Cô Anh Trúc

Cô Anh Trúc

8.0 Overall

Giảng viên IELTS Cô Tường Thanh

Cô Tường Thanh

8.0 Overall

Giảng viên IELTS Cô Nguyễn Hà Trang

Cô Nguyễn Hà Trang

8 Overall

Giảng viên IELTS Cô Hà Trang

Cô Hà Trang

8.0 Overall

Bảng vàng
thành tích học viên

Chương trình học trên Prep đã giúp

620+

Học viên đạt
IELTS 7.0 trở lên

90+

Học viên đạt
8.0 - 8.5

Học viên điểm cao

Bắt đầu khoá học dễ dàng với
3 bước

Chọn chương trình bạn mong muốn

Chọn chương trình
học bạn mong muốn

1

Tiến hành thanh toán
học phí

2

Vào màn "Khoá học của tôi"
để bắt đầu học ngay

3

Danh sách học viên điểm cao