50+ bài tập câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3 file PDF có đáp án chi tiết!

Câu điều kiện – chủ điểm ngữ pháp thường xuyên xuất hiện trong đề thi tiếng Anh thực chiến. Vậy nên, để làm chủ kiến thức này, luyện ngay 50+ bài tập câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3 có đáp án chi tiết được PREP.VN sưu tầm và tổng hợp dưới đây. Nhanh tay download về để học luyện thi hiệu quả tại nhà bạn nhé!

50+ bài tập câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3 file PDF có đáp án chi tiết!
50+ bài tập câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3 file PDF có đáp án chi tiết!

I. Tổng quan về câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3

Trước khi đi làm bài tập câu điều kiện trong tiếng Anh, hãy cùng PREP.VN điểm qua kiến thức ngữ pháp tiếng Anh về câu điều kiện trước khi tiến hành luyện bài tập nhé!

1. Câu điều kiện loại 0

 

Câu điều kiện loại 0

Đảo ngữ 

Cấu trúc

If + S + V (s, es),

S  + V (s, es)

Should + S1 + V-inf, 

S2 + V (s, es)

Ví dụ

If we heat ice, it melts.

➡ Nếu chúng ta làm nóng đá, nó tan chảy.

➡ Should we heat ice, it melts.

➡ Nếu chúng ta làm nóng đá, nó tan chảy.

2. Câu điều kiện loại 1

 

Câu điều kiện loại 1

Đảo ngữ 

Cấu trúc

If + S1 + V (s, es), 

S2 + will/may/should/can… + V-inf

Should + S1 + V-inf, 

S2 + will/may/should/can… + V-inf

Ví dụ

If he’s not busy, he’ll go to mall with me.

➡ Nếu anh ấy không bận, anh ấy sẽ đi đến trung tâm thương mai với tôi.

➡ Should he not be busy, he’ll come to mall with me.

➡ Nếu anh ấy không bận, anh ấy sẽ đi đến trung tâm thương mai với tôi.

3. Câu điều kiện loại 2

 

Câu điều kiện loại 2

Đảo ngữ

Cấu trúc

If + S1 + V_ed, 

S2 + would/might/could… + V-inf

Were + S1 + (to V), 

S2 + would/might/could… + V-inf

Ví dụ

If I were you, I would use this voucher.

➡ Nếu tôi là bạn, tôi sẽ sử dụng mã giảm giá đó.

➡ Were I you, I would use this voucher.

➡ Nếu tôi là bạn, tôi sẽ sử dụng mã giảm giá đó.

4. Câu điều kiện loại 3

 

Câu điều kiện loại 3

Đảo ngữ

Cấu trúc

If + S1 + had + V3, 

S2 + would/might/could… + have + V3.

Had + S1 + V3, 

S2 + would/might/could… + have + V3.

Ví dụ 

If Anna had asked me, I could have given her some advice.

➡ Nếu Anna hỏi tôi, tôi đã cho cô ấy một vài lời khuyên rồi.

➡ Had Anna asked me, I could have given her some advice.

➡ Nếu Anna hỏi tôi, tôi đã cho cô ấy một vài lời khuyên rồi.

II. Bài tập câu điều kiện từ cơ bản đến nâng cao

Dưới đây là một số bài tập câu điều kiện từ cơ bản đến nâng cao có đáp án chi tiết được PREP.VN tổng hợp từ những nguồn uy tín. 

Bài 1: Bài tập câu điều kiện – Chọn đáp án chính xác:

Question 1. If the train is late, we ………………….. to the office.

A. walk B. will walk C. would walk D. walks

Question 2. She …………………….. if she has time.

A. calls B. would call C. will call D. calling

Question 3. If it ……………………… too much, I will buy the smaller one.

A. costs B. will cost C. would cost D. cost

Question 4. If the class. ………………………. full, we will find another one.

A. are B. will be C. were D. is

Question 5. What will we do if the taxi ………………………..?

A. don’t come B. didn’t come C. doesn’t come D. had not come

Bài 2: Bài tập câu điều kiện – Chia đúng dạng động từ trong ngoặc:

Question 1. If I see him, I _____ (give ) him a gift.

Question 2. If I had a typewriter, I _____ (type) it myself.

Question 3. If I had known that you were in the hospital, I _____ (visit) you.

Question 4. You could make better progress if you _____ (attend) class regularly.

Question 5. If I _____ (know) his telephone number, I’d give it to you.

Bài 3: Bài tập câu điều kiện – Viết lại câu:

Question 1. Keep silent or you’ll wake the baby up.

→ If you don’t keep silent, you will wake the baby up.

Question 2. Stop talking or you won’t understand the lesson.

→ If ………………………………………………………………………………………………….

Question 3. I don’t know her number, so I don’t ring her up.

→ If …………………………………………………………………………………………………..

Question 4. I don’t know the answer, so I can’t tell you.

→ If …………………………………………………………………………………………………

Question 5. We got lost because we didn’t have a map.

→ If ………………………………………………………………………………………………….

Những bài tập câu điều kiện này được trích từ file PDF 50+ bài tập câu điều kiện có đáp án chi tiết. Download ngay những bài tập này ở file bên dưới để học luyện thi hiệu quả tại nhà. 

DOWNLOAD 50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN

Trên đây là 50+ bài tập câu điều kiện từ cơ bản đến nâng cao có đáp án chi tiết. Tải về ngay và ôn luyện từ hôm nay để nhanh chóng làm chủ kiến thức ngữ pháp này, tự tin ôn luyện các kỳ thi tiếng Anh thực chiến như IELTS, TOEIC, THPT Quốc gia bạn nhé!

5/5 - (1 bình chọn)
Xin chào, mình là Thu Hiền - Admin tại blog PREP.VN. Mình hi vọng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được cho bạn trong quá trình học luyện thi IELTS, TOEIC, THPT Quốc gia. Hãy theo dõi chúng mình thường xuyên nhé!

Để lại bình luận của bạn

Nội dung
Please enter your name here