Category:

Các dạng bài tập HSK 1 dành cho người mới bắt đầu học Hán ngữ

spot_img

HSK 1 là trình độ tiếng Trung Sơ cấp dành cho những người mới bắt đầu. Ở giai đoạn này, kiến thức còn khá đơn giản nên nếu muốn chinh phục được cấp độ này bạn cần phải chăm chỉ luyện tập. Sau đây là một số dạng bài tập HSK 1 mà PREP đã hệ thống lại, hãy nhanh chóng tham khảo và luyện tập ngay từ bây giờ bạn nhé!

Bài tập HSK 1
Bài tập HSK 1

I. Bài tập Phát âm HSK 1 kèm đáp án 

Phát âm chính là bài học vỡ lòng đối với những ai mới bắt đầu học HSK 1. Sau khi đã học các kiến thức về ngữ âm trong giáo trình, bạn hãy nhanh chóng luyện tập với các dạng bài sau để thành thạo kiến thức nền tảng này nhé!

1. Chọn đáp án đúng

Câu 1. Phát âm tiếng Trung của “26” là gì?

 1. èr shí liù
 2. èr shí qī
 3. sì shí qī
 4. èr shí jiǔ

Câu 2.”jiǔ shí sì” là phát âm của số nào?

 1. 90
 2. 64
 3. 94
 4. 96

Câu 3. Phát âm của “今年是2021年。” là gì?

 1. Jīnnián shì èr shí èr shí yī nián.
 2. Jīnnián shì liǎnɡ qiān línɡ èr shí yī nián.
 3. Jīnnián shì liǎnɡ línɡ liǎnɡ yī nián.
 4. Jīnnián shì èr línɡ èr yī nián.

Câu 4. Nhìn vào bức tranh và trả lời câu hỏi:

Hình ảnh minh họa bài tập phát âm HSK 1
Hình ảnh minh họa bài tập phát âm HSK 1

— 现在几点?(Xiànzài jǐ diǎn?)

— ______________。

 1. 八点 (bā diǎn)
 2. 十点 (shí diǎn)
 3. 九点 (jiǔ diǎn)
 4. 十一点 (shíyī diǎn)

Câu 5. Nhìn vào bức tranh và trả lời câu hỏi:

— 今天是几月几号?(Jīntiān shì jǐ yuè jǐ hào?)

— _______________。

 1. 9月(yuè)14号(hào)
 2. 8月(yuè)15号(hào)
 3. 9月(yuè)16号(hào)
 4. 8月(yuè)16号(hào)

2. Đáp án

  1. A
  2. C
  3. A
  4. A
  5. D

II. Bài tập Từ vựng HSK 1 kèm đáp án

PREP đã sưu tầm một số bài tập HSK 1 luyện tập phần từ vựng kèm đáp án chi tiết dưới đây. Hãy luyện tập và củng cố kiến thức từ vựng HSK 1 ngay từ bây giờ nhé!

1. Đánh dấu ✅ hoặc ❌

Trong các bức tranh dưới đây, bạn hãy đánh dấu vào bức tranh ứng với từ vựng đúng, đánh dấu vào bức tranh ứng với từ vựng sai.

Part 1: 

Part 1
Part 1

Part 2:

Từ vựng bài tập HSK 1 part 2
Từ vựng Part 2

Part 3: 

Từ vựng bài tập HSK 1 part 3
Từ vựng part 3

2. Lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

Part 1: 

Bài tập từ vựng part 1
Part 1

Part 2: 

Bài tập từ vựng part 2
Part 2

Part 3: 

Bài tập từ vựng Part 3
Part 3

3. Đáp án

Câu 1: Đánh dấu ✅ hoặc ❌

Part 1: 

Đáp từ vựng bài tập HSK 1 part 1
Đáp án từ vựng part 1

Part 2: 

Đáp án từ vựng bài tập HSK 1 part 2
Đáp án part 2

Part 3: 

Đáp án từ vựng bài tập HSK 1 part 3
Đáp án part 3

Câu 2: Lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Part 1: 

Đáp án bài tập chọn đáp án part 1
Đáp án bài tập chọn đáp án part 1

Part 2: 

Đáp án bài tập chọn đáp án part 2
Đáp án bài tập chọn đáp án part 2

Part 3: 

Đáp án bài tập chọn đáp án part 3
Đáp án bài tập chọn đáp án part 3

III. Bài tập Ngữ pháp HSK 1 kèm đáp án

Ngữ pháp tiếng Trung HSK 1 là trọng điểm kiến thức mà bạn cần nắm vững nếu muốn chinh phục Hán ngữ sơ cấp nhanh chóng. Dưới đây là một số dạng bài tập vận dụng mà PREP đã hệ thống lại. Hãy nhanh chóng luyện tập ngay từ bây giờ nhé!

1. Nối các câu tương ứng với nhau

Part 1: 

Bài tập HSK 1 ngữ pháp part 1
Bài tập HSK 1 ngữ pháp part 1

Part 2: 

Bài tập HSK 1 ngữ pháp part 2
Bài tập HSK 1 ngữ pháp part 2

2. Nối câu tiếng Trung tương ứng với bức tranh

Part 1: 

bài tập ngữ pháp part 1
bài tập ngữ pháp part 1

Part 2:

Bài tập ngữ pháp part 2
Bài tập ngữ pháp part 2

Part 3: 

Bài tập ngữ pháp part 3
Bài tập ngữ pháp part 3

3. Đáp án

Câu 1: Nối các câu tương ứng với nhau

Part 1: 

Đáp án bài tập ngữ pháp part 1
Đáp án bài tập ngữ pháp part 1

Part 2: 

Đáp án bài tập ngữ pháp part 2
Đáp án bài tập ngữ pháp part 2

Câu 2: Nối câu tiếng Trung tương ứng với bức tranh

Part 1:

Đáp án bài tập ngữ pháp part 1
Đáp án bài tập ngữ pháp part 1

Part 2: 

 

 

Đáp án bài tập ngữ pháp part 2
Đáp án bài tập ngữ pháp part 2
Đáp án bài tập ngữ pháp part 3
Đáp án bài tập ngữ pháp part 3

IV. Bài tập Nghe hiểu HSK 1 kèm đáp án

Nghe hiểu là kỹ năng cực kỳ quan trọng đối với những người học tiếng Trung HSK. Sau đây là một số dạng bài luyện nghe HSK 1 mà bạn có thể tham khảo và luyện tập nhé!

Audio: Audio phần nghe

1. Luyện nghe và đánh dấu ✅ hoặc ❌

Bài tập HSK 1 listening part 1
Bài tập HSK 1 listening part 1

2. Nghe và chọn đáp án đúng

Bài tập HSK 1 listening part 2
Bài tập HSK 1 listening part 2
Bài tập listening
Bài tập listening

3. Nghe theo tranh và chọn đáp án đúng

Bài tập nghe theo tranh và chọn đáp án đúng
Bài tập nghe theo tranh và chọn đáp án đúng

4. Đáp án

 • 1 – ✅; 2 – ❌;  3 – ❌; 4 – ❌; 5 – ✅
 • 6 – A;  7 – A; 8 – C; 9 – A; 10 – C
 • 11 – D; 12 – B; 13 – A; 14 – E; 15 – F

Luyện tập thêm nhiều dạng bài tập hơn nữa để củng cố kỹ năng nghe hiểu tiếng Trung với file bài tập mà PREP sưu tầm dưới đây!

BÀI TẬP HSK 1 – PHẦN NGHE HIỂU PDF KÈM AUDIO

V. Bài tập Đọc hiểu HSK 1 kèm đáp án

Sau đây là các bài luyện tập luyện kỹ năng đọc hiểu trình độ HSK 1. Bạn có thể luyện tập ngay từ bây giờ nhé!

1. Đề bài đọc hiểu

Câu 1: Đọc hiểu đoạn hội thoại sau và trả lời câu hỏi:

 • 明周:小玲,你最近忙不忙?
 • 小玲:和平时一样,不太忙,怎么了?
 • 明周:我最近开始喜欢打乒乓球,想找你一起打。
 • 小玲:周六下午我有空,但还不会打乒乓球。
 • 明周:没关系,我可以教你。

Một số từ vựng mở rộng:

 1. 最近/zuìjìn/: gần đây
 2. 平时/píngshí/: bình thường 
 3. 开始 /kāishǐ/: Bắt đầu.
 4. 喜欢/xǐhuān /: thích 
 5. 有空/yǒukòng /: rảnh 
 6. 打篮球 /dǎ lánqiú/: Đánh bóng rổ.
 7. 乒乓球 /pīngpāngqiú/: Bóng bàn.
 8. 可以 /kěyǐ/: Có thể.
 9. 教/jiāo /: dạy 

Câu hỏi: 

 1. 明周最近喜欢干什么?
 1. 写书法
 2. 打篮球
 3. 画画
 4. 打乒乓
 1. 小玲什么时候有空?
 1. 周六早上
 2. 周六晚上
 3. 周六下午
 4. 周六中午

Câu 2: Đọc hiểu đoạn hội thoại sau và trả lời câu hỏi:

 • 玛丽:你以后想干什么?
 • 麦克:老师,我喜欢小孩儿,你呢?
 • 玛丽:我想当画家,可是我的妈妈不同意。
 • 麦克:为什么她不同意?
 • 玛丽:她说当画家没钱,她希望我当商人。

Từ vựng mở rộng:

 1. 以后/yǐhòu /: sau này
 2. 教 /jiāo/: Dạy.
 3. 画画 /huàhuà/: Vẽ.
 4. 画家 /huàjiā/: Họa sĩ.
 5. 同意 /tóngyì/: Đồng ý.
 6. 希望 /xīwàng/: Hi vọng, mong muốn.
 7. 商人 /shāngrén/: Thương nhân.
 1. 麦克为什么想当老师?
 1. 钱多
 2. 工作少
 3. 喜欢小孩儿
 4. 不太忙
 1. 为什么玛丽的妈妈不同意他当画家?
 1. 钱多
 2. 不太忙
 3. 钱少太忙

2. Đáp án

 • Câu 1: D – C
 • Câu 2: C – C

VI. Bài tập Viết HSK 1 kèm đáp án

HSK 1 là trình độ tiếng Trung cực kỳ cơ bản. Ở cấp độ này, về phần viết ngoài việc luyện tập chữ Hán theo từng nét thì chủ yếu yêu cầu bạn tự giới thiệu bản thân, gia đình hoặc nói về sở thích với những mẫu câu cực kỳ cơ bản. Sau đây là một số đề bài luyện tập mà PREP chia sẻ, bạn hãy nhanh chóng luyện tập nhé!

1. Đề bài

 1. Viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung.
 2. Viết đoạn văn ngắn giới thiệu gia đình bằng tiếng Trung.

2. Bài mẫu tham khảo

1. Bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung: 

你好!我是明日,今年二十三岁。我现在住在河内城市,学在河内大学。我家有四口人:爸爸、妈妈、妹妹和我。我爸爸是室内设计,妈妈是医生,妹妹还是个学生。我有很多兴趣爱好,比如:听音乐,唱歌,拍照,旅游……我有一个闺蜜,她跟我是同日生的。

Pinyin:

/Nǐ hǎo! Wǒ shì Míngrì, jīnnián èrshísān suì. Wǒ xiànzài zhù zài Hénèi chéngshì, xué zài Hénèi dàxué. Wǒjiā yǒu sì kǒu rén: Bàba, māma, mèimei hé wǒ. Wǒ bàba shì shìnèi shèjì, māma shì yīshēng, mèimei háishì gè xuéshēng. Wǒ yǒu hěnduō xìngqù àihào, bǐrú: Tīng yīnyuè, chànggē, pāizhào, lǚyóu……wǒ yǒu yīgè guīmì, tā gēn wǒ shì tóngrì shēng de./

Dịch nghĩa: 

Xin chào! Tôi là Minh Nhật, năm nay 23 tuổi. Hiện tại, tôi sống ở Thành phố Hà Nôi, học ở Đại học Hà Nội. Nhà tôi có 4 người: Bố, mẹ, em gái và tôi. Bố tôi là nhà thiết kế nội thất, mẹ là bác sĩ, em gái tôi vẫn là học sinh. Tôi có rất nhiều sở thích thú vị, ví dụ như: Nghe nhạc, ca hát, chụp ảnh, du lịch,… Tôi có một người bạn thân, cô ấy và tôi có cùng sinh nhật với nhau.

2. Bài mẫu giới thiệu gia đình bằng tiếng Trung: 

大家好,我叫玉英,今年19岁。 我现在是中文专业的学生。 我家一共有4口人:爸爸、妈妈、姐姐和我。 我的父母是农民,住在林同省。 我姐姐比我大 4 岁,当老师。 我的父母和姐姐 都很爱我,我一直很感激他们。

Pinyin: 

/Dàjiā hǎo, wǒ jiào Yùyīng, jīnnián 19 suì. Wǒ xiànzài shì Zhōngwén zhuānyè de xuéshēng. Wǒjiā yì gòng yǒu 4 kǒu rén: Bàba, māma, jiějie hé wǒ. Wǒ de fùmǔ shì nóngmín, zhù zài Líntóng shěng. Wǒ jiějie bǐ wǒ dà 4 suì, dāng lǎoshī. Wǒ de fùmǔ hé jiějie dōu hěn ài wǒ, wǒ yīzhí hěn gǎnjī tāmen./

Dịch nghĩa: 

Chào mọi người, tôi là Ngọc Anh, năm nay 19 tuổi. Hiện tại tôi sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung. Nhà tôi có tổng cộng 4 người: Bố, mẹ, chị gái và tôi. Bố mẹ tôi là nông dân, sống tại tỉnh Lâm Đồng. Chị gái hơn tôi 4 tuổi, làm giáo viên. Bố mẹ và chị gái đều rất yêu thương tôi, tôi thực sự rất biết ơn họ.

Bạn hãy luyện tập nhiều dạng bài tập hơn để nắm chắc kiến thức HSK 1. Tất cả các câu hỏi được PREP tổng hợp trong link dưới đây, download về máy ngay nhé:

DOWNLOAD TRỌN BỘ BÀI TẬP HSK 1 ĐẦY ĐỦ!

VII. Phương pháp làm bài tập HSK 1 hiệu quả

Nếu muốn làm tốt các dạng bài tập HSK 1, bạn cần có phương pháp phù hợp. Sau đây, PREP sẽ hướng dẫn một số cách làm bài tập tiếng Trung HSK 1 nhanh chóng, dễ dàng:

VIII. Một số cuốn sách bài tập HSK 1 

Tương đương với trình độ HSK 1, bạn có thể tìm mua một số đầu sách bài tập để củng cố và luyện tập kiến thức. Dưới đây là một số đầu sách bài tập HSK 1 khá hữu ích mà bạn có thể tham khảo!

1. Sách bài tập HSK 1 theo giáo trình chuẩn HSK

Với những ai đang học tiếng Trung HSK theo bộ giáo trình tiêu chuẩn HSK thì có thể mua thêm cuốn sách bài tập để củng cố kiến thức. Ưu điểm của tài liệu này là cung cấp đầy đủ các dạng bài luyện tập về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, học viết và nghe hiểu. Cụ thể:

 • Dạng bài nghe hiểu: Gồm các bài tập về cách phát âm, luyện nghe theo phiên âm để đoán nghĩa,…
 • Dạng bài tập luyện tập từ vựng, ngữ pháp: Gồm các bài tập như điền từ thích hợp vào chỗ trống, phán đoán đúng sai của từ vựng,…
 • Dạng bài luyện viết: Luyện viết chữ Hán theo từng nét.
Sách bài tập HSK 1 có đáp án
Sách bài tập HSK 1 có đáp án

Phía cuối sách là đáp án sách bài tập HSK 1 được giải thích vô cùng tỉ mỉ, chi tiết. Sau khi làm xong, bạn có thể đối chiếu xem mình đã làm đúng và nắm vững kiến thức đã học để có chiến lược ôn tập phù hợp nhé!

Link tải sách:

DOWNLOAD SÁCH BÀI TẬP HSK 1 KÈM ĐÁP ÁN PDF

ĐÁP ÁN SÁCH BÀI TẬP HSK 1

2. Sách bài tập giáo trình Hán ngữ Boya 1

Sách bài tập HSK 1 theo giáo trình Hán ngữ Boya tập 1 là tài liệu luyện tập bổ trợ cho giáo trình. Nội dung cuốn này cung cấp phần luyện viết giúp các bạn có thể luyện tập từ vựng theo từng bài học.

Sách bài tập HSK 1 theo giáo trình Boya
Sách bài tập HSK 1 theo giáo trình Boya

Bên cạnh đó, người học có thể làm được rất nhiều dạng bài như viết phiên âm từ vựng, điền từ vào chỗ trống, luyện viết chữ Hán theo mẫu, viết đoạn văn,…

Link tải sách:

DOWNLOAD SÁCH BÀI TẬP GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ BOYA 1 PDF (ĐANG CẬP NHẬT)

Như vậy PREP đã chia sẻ các dạng bài tập HSK 1 dành cho những ai đang học tiếng Trung sơ cấp. Hy vọng, bài viết chính là tài liệu hữu ích mà bạn đang cần để giúp cho việc Hán ngữ đạt hiệu quả tốt nhất.

5/5 - (1 vote)
spot_img
Tú Phạm
Founder/ CEO at Prep.vn

Thạc sĩ Tú Phạm – Nhà sáng lập Nền tảng luyện thi thông minh Prep.vn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và luyện thi, Thầy Tú đã giúp hàng ngàn học viên đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS. Thầy cũng là chuyên gia tham vấn trong các chương trình của Hội Đồng Anh và là diễn giả tại nhiều sự kiện, chương trình và hội thảo hàng đầu về ngôn ngữ.
Prep.vn - nền tảng học luyện thông minh, kết hợp giáo dục và công nghệ với sứ mệnh giúp mọi học sinh dù ở bất cứ đâu đều nhận được chất lượng giáo dục tốt nhất; mang đến trải nghiệm học và luyện thi trực tuyến như thể có giáo viên giỏi kèm riêng. Bên cạnh đội ngũ giảng viên chuyên gia TOP đầu, Prep.vn còn sử dụng trí tuệ nhân tạo với khả năng phân tích trải nghiệm người học, tạo ra nội dung học tương tác cao và không gian luyện thi ảo nhằm khắc phục tình trạng thiếu thực hành, tương tác ở các lớp học truyền thống.

Theo dõi Thạc Sĩ Tú Phạm

Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Review sách Tự học cấp tốc tiếng Trung phồn thể PDF chi tiết

Tự học cấp tốc tiếng Trung phồn thể PDF là một cuốn sách giúp bạn làm quen với Hán ngữ vô cùng hiệu quả....

地 là gì? Ý nghĩa, cách dùng 地 trong tiếng Trung

Để phân biệt và sử dụng đúng 3 chữ 的、地、得 trong tiếng Trung, bạn cần học và nắm vững cách dùng của 地 để...

Các dạng ngữ pháp tiếng Trung thi THPT Quốc gia

Nếu muốn chinh phục được đề thi Đại học môn tiếng Trung với số điểm cao, các sĩ tử cần phải nắm vững được...

Cấu trúc Để làm gì đó trong tiếng Trung là gì? Cách dùng 为了… chính xác

Cấu trúc để làm gì đó trong tiếng Trung là một dạng ngữ pháp thông dụng trong giao tiếp và văn viết HSK. Vậy...

Phân biệt cách dùng 又 và 再 trong tiếng Trung

又 và 再 là hai phó từ được sử dụng cực kỳ phổ biến trong giao tiếp tiếng Trung. Vậy cách dùng 又 và...

Học từ vựng qua bộ Sước trong tiếng Trung (辵 & 辶) chi tiết

Việc học và ghi nhớ mỗi bộ thủ sẽ giúp bạn trau dồi vốn từ vựng tiếng Trung hiệu quả. Vậy, bộ Sước trong...

Chinh phục từ vựng qua 2 bộ Phi trong tiếng Trung (非 & 飛)

Trong tiếng Trung, có một số bộ thủ có cùng tên gọi những cách viết và ý nghĩa khác nhau. Nằm trong số đó...

Học Hán ngữ qua bộ Khảm trong tiếng Trung (凵)

Có thể bạn chưa biết, bộ thủ tiếng Trung ra đời từ hàng nghìn năm về trước. Trải qua các thời kỳ thay đổi...

Học từ vựng qua bộ Hành trong tiếng Trung (行)

Học và ghi nhớ ý nghĩa, cách viết bộ Hành trong tiếng Trung sẽ giúp bạn củng cố và nâng cao vốn từ vựng...

Tẩy và bút chì IELTS bao tiền? Tại sao tẩy & bút chì IELTS lại đắt?

Với những ai đã tìm hiểu về kỳ thi IELTS, có lẽ đã nghe qua giá của bộ đôi tẩy và bút chì thi...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow Prep.vn

Học viên điểm cao ⭐