Category:

9 quy tắc biến âm tiếng Hàn giúp bạn phát âm chuẩn bản xứ!

spot_img

Để có thể phát âm tiếng Hàn chuẩn như người bản xứ, bạn không chỉ cần nắm vững cách đọc của từng nguyên âm, phụ âm mà còn phải ghi nhớ những trường hợp biến âm đặc biệt. Trong bài viết hôm nay, PREP sẽ hệ thống tất cả các quy tắc biến âm tiếng Hàn chi tiết và chính xác nhất. Cùng đón đọc nhé!

biến âm tiếng Hàn, biến âm trong tiếng hàn
Quy tắc biến âm trong tiếng hàn

I. Biến âm tiếng Hàn là gì? 

biến âm tiếng Hàn, biến âm trong tiếng hàn
9 quy tắc biến âm tiếng Hàn

Biến âm tiếng Hàn là một số trường hợp phụ âm và nguyên âm khi kết hợp với nhau thì phát âm ban đầu bị biến đổi.

Biến âm tiếng Hàn không sinh ra để gây khó khăn cho người học. Trên thực tế, có rất nhiều từ mà phụ âm cuối của âm tiết đứng trước và phụ âm hoặc nguyên âm đầu của âm tiết đứng sau khi được đọc liền cạnh nhau sẽ gây khó khăn trong việc phát âm. Vì thế, dần dần chúng được thay đổi cách phát âm để thuận tiện hơn khi nói, đó chính là các biến âm tiếng Hàn. Quy tắc biến âm tiếng Hàn có vai trò hệ thống lại những biến đổi này, chúng ta cần ghi nhớ chúng để dễ dàng phát âm chuẩn như người bản xứ!

II. Các quy tắc biến âm tiếng Hàn 

biến âm tiếng Hàn, biến âm trong tiếng hàn
9 quy tắc biến âm tiếng Hàn

1. Nối âm (연음화)

Đặc điểm

Quy tắc

Ví dụ

Âm tiết phía trước có phụ âm cuối (patchim) và âm tiết phía sau bắt đầu với nguyên âm.

Đọc nối phụ âm cuối (patchim) của âm tiết phía trước vào nguyên âm của âm tiết phía sau.

 • 음악 [으막] (âm nhạc)
 • 단어 [다너] (từ)
 • 발음 [바름] (phát âm)
 • 이것은 [이거슨] (cái này, điều này)

Âm tiết phía trước có patchim đôi và âm tiết phía sau bắt đầu với nguyên âm.

Đọc nối phụ âm thứ 2 trong patchim của âm tiết phía trước vào nguyên âm của âm tiết phía sau.

 • 읽은 [일근] (đọc)
 • 삶아 [살마] (đun sôi)
 • 앉아 [안자] (ngồi xuống)
 • 없어 [업서] (không)

2. Nhũ âm hóa (유음화)

Khi âm tiết phía trước kết thúc bằng patchim ‘ㄴ’, âm tiết phía sau bắt đầu bằng phụ âm ‘ㄹ’ thì patchim ‘ㄴ’ biến thành ‘ㄹ’ và ngược lại. Cụ thể biến âm tiếng Hàn như sau:

Biến âm tiếng Hàn

Ví dụ

ㄴ + ㄹ ➡ ㄹ + ㄹ

Ngoại trừ: Nếu là một từ ghép của hai từ có nghĩa thì sẽ không bị nhũ âm hóa.

 • 한라산 [할라산] (núi Halla)
 • 분류 [불류] (sự phân loại)

Trường hợp là từ ghép nên không bị nhũ âm hóa:

 • 입원료 [이붠뇨] (phí nhập học)
 • 결단력 [결딴녁] (phán quyết)

ㄹ + ㄴ ➡ ㄹ + ㄹ

 • 별님 [별림] (ngôi sao)
 • 칼날 [칼랄] (dao)
 • 닳는 [달른] (mặc)

3. Mũi âm hóa/ Biến âm (비음화)

3.1. [ㄱ, ㄷ, ㅂ] + ㄴ/ㅁ ➡ [ㅇ, ㄴ, ㅁ] + ㄴ/ㅁ

Khi âm tiết phía trước kết thúc với ㄱ (ㄱ, ㄲ, ㅋ, ㄳ, ㄺ), ㄷ (ㄷ, ㅅ, ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ), ㅂ (ㅂ, ㅍ, ㄼ, ㄿ, ㅄ) và âm tiết phía sau bắt đầu bằng phụ âm tiếng Hàn ‘ㄴ’ hoặc ‘ㅁ’ thì patchim [ㄱ, ㄷ, ㅂ] biến thành [ㅇ, ㄴ, ㅁ]. Cụ thể biến âm tiếng Hàn như sau:

Biến âm tiếng Hàn

Ví dụ

ㄱ (ㄱ, ㄲ, ㅋ, ㄳ, ㄺ) + ㄴ/ㅁ ➡ ㅇ + ㄴ/ㅁ

 • 학년 [항년] (năm học)
 • 한국말 [한궁말] (tiếng Hàn quốc)
 • 작년 [장년] (năm trước)

ㄷ (ㄷ,ㅅ, ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ) + ㄴ/ㅁ ➡ ㄴ + ㄴ/ㅁ

 • 닫는 [단는] (đóng)
 • 있는 [인는] (kiệt sức)
 • 콧물 [콘물] (nước mũi)

ㅂ (ㅂ, ㅍ, ㄼ, ㄿ, ㅄ) + ㄴ/ㅁ ➡ ㅁ + ㄴ/ㅁ

 • 없는 [엄는] (không có gì)
 • 밥 먹어 [밤 머거] (ăn cơm)
 • 합니다 [함니다]

3.2. [ㅁ, ㅇ] + ㄹ ➡ [ㅁ, ㅇ] + ㄴ

Khi âm tiết phía trước kết thúc với patchim [ㅁ, ㅇ], âm tiết phía sau bắt đầu với phụ âm ‘ㄹ’ thì phụ âm ‘ㄹ’ biến thành ‘ㄴ’. Cụ thể biến âm tiếng Hàn như sau:

Biến âm tiếng Hàn

Ví dụ

ㅁ + ㄹ ➡ ㅁ + ㄴ

 • 침략 [침냑] (xâm lược)
 • 심리 [심니] (tâm lý)
 • 음료수 [음뇨수] (thức uống)

ㅇ + ㄹ ➡ ㅇ + ㄴ

 • 대통령 [대통녕] (tổng thống)
 • 정류장 [정뉴장] (bến đỗ)

3.3. [ㄱ, ㅂ] + ㄹ ➡ [ㄱ, ㅂ] + ㄴ

Khi âm tiết phía trước kết thúc là patchim [ㄱ, ㅂ], âm tiết phía sau bắt đầu bằng phụ âm ‘ㄹ’ thì phụ âm ‘ㄹ’ cũng sẽ biến thành ‘ㄴ’. Cụ thể biến âm tiếng Hàn như sau:

Biến âm tiếng Hàn

Ví dụ

ㄱ + ㄹ ➡ ㄱ + ㄴ

 • 석류 [석뉴 ➡ 성뉴] (quả lựu)
 • 대학로 [대학노 ➡ 대항노] (đường Daehangno)

ㅂ + ㄹ ➡ ㅂ + ㄴ

 • 협력 [협녁 ➡ 혐녁] (sự hiệp lực)
 • 컵라면 [컵나면 ➡ 컴나면] (mì cốc, mì ly)

4. Trọng âm hóa (경음화)

biến âm tiếng Hàn, biến âm trong tiếng hàn
9 quy tắc biến âm tiếng Hàn

4.1. [ㄱ, ㄷ, ㅂ] + ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ ➡ [ㄱ, ㄷ, ㅂ] + ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ

Khi âm tiết phía trước kết thúc bằng patchim [ㄱ, ㄷ, ㅂ], âm tiết phía sau bắt đầu là các phụ âm ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ’ thì các phụ âm này biến thành phụ âm căng của nó. Cụ thể biến âm tiếng Hàn như sau:

Biến âm tiếng Hàn

Ví dụ

[ㄱ, ㄷ, ㅂ] + ㄱ ➡ [ㄱ, ㄷ, ㅂ] + ㄲ

 • 듣고[듣꼬] (nghe)

[ㄱ, ㄷ, ㅂ] + ㄷ ➡ [ㄱ, ㄷ, ㅂ] + ㄸ

 • 식당 [식땅] (nhà hàng)
 • 꽃다발 [꼳따발] (bó hoa)
 • 있던 [읻떤] (có)

[ㄱ, ㄷ, ㅂ] + ㅂ ➡ [ㄱ, ㄷ, ㅂ] + ㅃ

 • 국밥 [국빱] (món cơm trộn canh)

[ㄱ, ㄷ, ㅂ] + ㅅ ➡ [ㄱ, ㄷ, ㅂ] + ㅆ

 • 낯설다 [낟썰다] (lạ lẫm)
 • 밥솥 [밥쏟] (nồi cơm)

[ㄱ, ㄷ, ㅂ] + ㅈ ➡ [ㄱ, ㄷ, ㅂ] + ㅉ

 • 닭장 [닥짱] (chuồng gà)
 • 옆집 [엽찝] (nhà hàng xóm)
 • 값지다 [갑찌다] (đắt tiền)

4.2. [ㄴ,ㅁ] + ㄱ, ㄷ, ㅈ ➡ [ㄴ,ㅁ] + ㄲ, ㄸ, ㅉ

Khi âm tiết phía trước kết thúc là patchim ‘ㄴ/ ㅁ’, âm tiết phía sau bắt đầu với các phụ âm ‘ㄱ, ㄷ, ㅈ’  thì các phụ âm này biến đổi thành phụ âm căng của nó. Cụ thể biến âm tiếng Hàn như sau:

Biến âm tiếng Hàn

Ví dụ

[ㄴ,ㅁ] + ㄱ ➡ [ㄴ,ㅁ] + ㄲ

 • 신고 [신꼬] (sự thông báo)
 • 앉고 [안꼬] (ngồi)
 • 닮고 [담꼬] (giống, bắt chước)

[ㄴ,ㅁ] + ㄷ ➡ [ㄴ,ㅁ] + ㄸ

 • 얹다 [언따] (đặt, để)

[ㄴ,ㅁ] + ㅈ ➡ [ㄴ,ㅁ] + ㅉ

 • 더듬지 [더듬찌] (dò tìm)
 • 젊지 [점찌] (trẻ)

4.3. ㄹ + ㄱ, ㄷ, ㅅ, ㅈ ➡ ㄹ + ㄲ,ㄸ, ㅆ, ㅉ

Khi âm tiết phía trước kết thúc là patchim ‘ㄹ’, âm tiết phía sau bắt đầu là các phụ âm ‘ㄱ, ㄷ, ㅅ, ㅈ’ thì các phụ âm này biến đổi thành phụ âm căng của nó. Cụ thể như sau:

Biến âm tiếng Hàn

Ví dụ

ㄹ + ㄷ ➡ ㄹ + ㄸ

 • 갈등 [갈뜽] (mâu thuẫn)
 • 절도[절또] (sự ăn trộm, kẻ trộm)

ㄹ + ㅅ ➡ ㄹ + ㅆ

 • 몰상식 [몰쌍식] (sự thiếu hiểu biết)
 • 할수록 [할쑤록] (mỗi một)

ㄹ + ㅈ ➡ ㄹ + ㅉ

 • 발전 [발쩐] (sự phát triển)

ㄹ + ㄱ ➡ ㄹ + ㄲ

 • 할 것을 [할꺼슬] (làm)

5. Bật hơi hóa (격음화)

5.1. ㅎ + ㄱ, ㄷ, ㅈ ➡ ㅋ, ㅌ, ㅊ

Khi âm tiết phía trước kết thúc là patchim ‘ㅎ’, âm tiết phía sau bắt đầu là các phụ âm ‘ㄱ, ㄷ, ㅈ’ thì các phụ âm này biến thành phụ âm bật hơi của nó (ㅋ, ㅌ, ㅊ).

Biến âm tiếng Hàn

Ví dụ

ㅎ + ㄱ ➡ ㅋ

 • 놓고 [노코] (tại chỗ, để lại)

ㅎ + ㄷ ➡ ㅌ

 • 많다 [만타] (nhiều)

ㅎ + ㅈ ➡ ㅊ

 • 닳지 [달치] (mòn, cùn)
 • 쌓지 [싸치] (chất, chồng)

5.2. ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ + ㅎ ➡ ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ

Khi âm tiết phía trước kết thúc là patchim ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ’, âm tiết phía sau bắt đầu là phụ âm ‘ㅎ’ thì phụ âm ‘ㅎ’ phát âm thành ‘ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ’. Cụ thể quy tắc biến âm trong tiếng Hàn như sau:

Biến âm tiếng Hàn

Ví dụ

ㄱ + ㅎ ➡ ㅋ

 • 먹히다 [머키다] (được thấm nhuần)
 • 밝히다 [발키다] (chiếu sáng)

ㄷ + ㅎ ➡ ㅌ

 • 옷 한벌 [오탄벌] (một bộ quần áo)
 • 숱하다 [수타다] (phong phú)

ㅂ + ㅎ ➡ ㅍ

 • 넓히다 [널피다] (mở rộng)
 • 복잡하다 [복짜파다] (rắc rối, phức tạp)

ㅈ + ㅎ ➡ ㅊ

 • 꽂혔다 [꼬 쳤다] (đóng, cài)

6. Vòm âm hóa (구개음화)

6.1. ㄷ,ㅌ + 이 ➡ 지, 치

Khi âm tiết phía trước kết thúc là patchim ‘ㄷ, ㅌ’, âm tiết phía sau là nguyên âm ‘이’ thì nguyên âm ‘이’ biến âm thành ‘지, 치’.

Biến âm tiếng Hàn

Ví dụ

ㄷ + 이 ➡ 지

 • 국이 [ 구지] (lợi ích quốc gia)
 • 해돋이 [해도지] (bình mình)

ㅌ + 이 ➡ 치

 • 같이 [가치] (cùng nhau)
 • 끝이 [끄치] (lời từ biệt)

6.2. ㄷ, ㅌ + 히 ➡ 치

Khi âm tiết phía trước kết thúc là patchim ‘ㄷ, ㅌ’, âm tiết phía sau là âm tiết ‘히’ thì ‘히’ sẽ biến âm thành ‘치’.

Ví dụ:

  • 핥이다 [할치다] (bị liếm, cho liếm)
  • 걷히다 [ 거치다] (được thu gọn)
  • 닫히다 [다치다] (đóng, giam)

7. Giản lược ㅎ (‘ㅎ’탈락)

Khi âm tiết phía trước kết thúc là phụ âm cuối ‘ㅎ’ và âm tiết phía sau bắt đầu là nguyên âm tiếng Hàn thì ‘ㅎ’ trở thành âm câm.

Ví dụ:

  • 좋아요 [조아요] (tốt)
  • 놓아요 [노아요] (đặt, để)
  • 넣어요 [너어요] (cho vào, để vào)

8. Thêm ㄴ (‘ㄴ’첨가)

Khi từ ghép hoặc từ phát sinh có từ phía trước kết thúc là một phụ âm, theo sau là từ hoặc tiếp vị ngữ bắt đầu với các âm tiết ‘이, 야, 여, 요, 유’ thì sẽ thêm ‘ㄴ’  vào trước các âm tiết đó, biến âm thành ‘니, 냐, 녀, 뇨, 뉴’.

Ví dụ:

  • 꽃잎 [꽃닙 ➡ 꼰닙] (cánh hoa)
  • 담요 [담뇨] (chăn, mềm)                     
  • 신여성 [신녀성] (người con gái tân thời)           
  • 백뿐-율 [백뿐뉼] (tỷ lệ phần trăm)
  • 물약 [물략] (thước nước)

9. Cách phát âm 의 (‘의’ 발음)

Nguyên âm “의” có ba cách phát âm khác nhau trong tiếng Hàn mà bạn cũng cần chú ý như sau:

Cách phát âm 의

Ví dụ

Đọc là 의 [ui]: Khi 의 đứng ở vị trí đầu tiên trong từ

 • 의자 [의자] (ghế)
 • 의사 [의사] (bác sĩ)    
 • 의견 [의견] (ý kiến)          

Đọc là 이 [i]: Khi 의 đứng ở vị trí thứ hai trở đi trong từ

 • 주의 [주이] (sự lưu ý/chú ý)
 • 회의 [회이] (cuộc họp)       
 • 동의 [동이] (sự đồng ý)

Đọc là 에 [e]: Khi 의 có nghĩa là “của” (sở hữu cách)

 • 언니의 가방 [언니에 가방] (cặp sách của em gái)   
 • 어머니의 안경 [어머니에 안경] (kính của mẹ)

Bài viết trên đây PREP đã tổng hợp tất cả các quy tắc biến âm tiếng Hàn cực kỳ dễ hiểu và chi tiết! Mong rằng đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp bạn ôn thi về cách biến âm trong tiếng Hàn hiệu quả.

4/5 - (5 bình chọn)
spot_img
Tú Phạm
Founder/ CEO at Prep.vn

Thạc sĩ Tú Phạm – Nhà sáng lập Nền tảng luyện thi thông minh Prep.vn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và luyện thi, Thầy Tú đã giúp hàng ngàn học viên đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS. Thầy cũng là chuyên gia tham vấn trong các chương trình của Hội Đồng Anh và là diễn giả tại nhiều sự kiện, chương trình và hội thảo hàng đầu về ngôn ngữ.
Prep.vn - nền tảng học luyện thông minh, kết hợp giáo dục và công nghệ với sứ mệnh giúp mọi học sinh dù ở bất cứ đâu đều nhận được chất lượng giáo dục tốt nhất; mang đến trải nghiệm học và luyện thi trực tuyến như thể có giáo viên giỏi kèm riêng. Bên cạnh đội ngũ giảng viên chuyên gia TOP đầu, Prep.vn còn sử dụng trí tuệ nhân tạo với khả năng phân tích trải nghiệm người học, tạo ra nội dung học tương tác cao và không gian luyện thi ảo nhằm khắc phục tình trạng thiếu thực hành, tương tác ở các lớp học truyền thống.

Theo dõi Thạc Sĩ Tú Phạm

Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Therefore là gì? Ý nghĩa, cách dùng cấu trúc Therefore trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, liên từ Therefore được sử dụng để tạo sự liên kết, thống nhất giữa các câu, đoạn với nhau. Vậy Therefore...

Giải nghĩa 2 chữ Vũ trong tiếng Hán (雨 & 宇) thông dụng!

Chữ Vũ trong tiếng Hán là gì? Cấu tạo như thế nào? Cách viết ra sao? Chắc chắn đây là điều mà rất nhiều...

Giải nghĩa về chữ Lâm trong tiếng Hán (林) chi tiết!

Mỗi nét cấu tạo Hán tự đều có công dụng tạo ý nghĩa và biểu âm cho từ đó. Khi phân tích từng chữ...

Giải mã chữ Khánh trong tiếng Hán (庆) chi tiết!

Khi tìm hiểu, phân tích từng Hán tự, bạn sẽ thấy được mỗi một chữ Hán đều mang những ý nghĩa sâu sắc. Vậy,...

Tổng hợp 8 cuốn sách song ngữ Trung Việt hay nhất mọi thời đại

Học Hán ngữ bằng cách đọc sách song ngữ Trung Việt đang trở thành phương pháp hiệu quả được rất nhiều người áp dụng....

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Happiness of young people

IELTS Writing Task 2 Happiness of young people là một trong những đề bài mới, vừa xuất hiện trong đề thi thực chiến gắn...

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Celebrities

Nếu gặp chủ đề Celebrities (Những người nổi tiếng) trong phòng thi IELTS Writing thì bạn sẽ xử lý như thế nào để ẵm...

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Job seeking

Nếu gặp đề bài IELTS Writing Task 2 Job seeking trong phòng thi thực chiến thì bạn sẽ xử lý như thế nào để...

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Problems for young people living in the cities and solutions

Problems for young people living in the cities and solutions (Vấn đề của giới trẻ sống ở thành thị và giải pháp) là một...

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Art creation

Art creation (Sáng tạo nghệ thuật) là một trong những chủ đề lạ, ít xuất hiện trong đề thi Writing Task 2. Vậy nếu...

Để lại bình luận của bạn

Nội dung
Please enter your name here

Follow Prep.vn

Học viên điểm cao ⭐