Category:

Kiến thức về các loại câu trong tiếng Anh chi tiết và chính xác!

spot_img

Để tạo thành một câu đúng ngữ pháp, bạn phải biết cách sắp xếp chúng theo một trật tự chính xác và tùy theo các loại câu trong tiếng Anh sẽ có những cấu trúc khác nhau. Trong bài viết hôm nay, PREP sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết kiến thức về các loại câu trong tiếng Anh nhé!

các loại câu trong tiếng anh, bài tập về các loại câu trong tiếng anh
Kiến thức về các loại câu trong tiếng Anh chi tiết và chính xác!

I. Câu trong tiếng Anh là gì?

Câu là một tập hợp các từ diễn tả một câu nói, một câu hỏi hoặc một mệnh lệnh. Trong tiếng Anh, câu bắt đầu bằng một chữ in hoa và kết thúc bằng dấu chấm (.), dấu chấm hỏi (?) hoặc dấu chấm than (!).

Hai thành phần cơ bản của một câu trong tiếng Anh gồm chủ ngữ và vị ngữ, ngoài ra còn có tân ngữtrạng từ là các thành phần phụ khác. 

Ví dụ: 

  • Jenny bought a new house last week. (Jenny mua một ngôi nhà mới tuần trước.)
  • Does this sentence contain a possessive adjective? (Câu này có chứa tính từ sở hữu không?)
các loại câu trong tiếng anh, bài tập về các loại câu trong tiếng anh
Kiến thức về các loại câu trong tiếng Anh

II. Các loại câu trong tiếng Anh

Các loại câu trong tiếng Anh có thể được phân loại theo cấu trúc ngữ pháp hoặc công dụng.

1. Phân loại các loại câu trong tiếng Anh theo cấu trúc ngữ pháp

Khi phân loại các loại câu trong tiếng Anh theo cấu trúc thì gồm 4 loại: câu đơn, câu ghép, câu phức và câu phức hợp. Tùy từng loại câu trong tiếng Anh sẽ có các mệnh đề độc lậpmệnh đề phụ thuộc. Hãy cùng xem cụ thể phân loại các loại câu trong tiếng Anh theo cấu trúc trong bảng dưới đây nhé:

Các loại câu trong tiếng Anh

Loại câu

Khái niệm

Cấu trúc 

Ví dụ

Câu đơn

Là một mệnh đề độc lập được tạo bởi một chủ ngữ và động từ,

1 mệnh đề độc lập:

S + V + O 

 • S + V1 + V2 + O
 • S1 + S2 + V + O
 • S1 + S2 + V1 + V2 + O
 • Jenny cried. (Jenny khóc thét lên.)
 • Jenny and Hanna cried. (Jenny và Hanna khóc.)
 • Jenny and Hanna cried and screamed. (Jenny và Hanna khóc và la hét lên.)

Câu ghép

Là câu gồm hai mệnh đề độc lập được kết nối với nhau bằng liên từ hoặc bằng một dấu chấm phẩy.

S + V + O,  FANBOYS S + V + O. 

 • Martin told a folk tale and we all listened to him. (Martin kể một câu chuyện dân gian và tất cả chúng tôi đều lắng nghe cậu ấy.)
 • John is thinking about asking the girl out now or he can wait until tomorrow. (John đang nghĩ về việc mời cô gái đi chơi ngay bây giờ hoặc anh ấy có thể chờ đến mai.)

Câu phức

Là câu gồm một mệnh đề chính và một mệnh đề phụ.

Conjunction + subordinate clause (S + V+ O), S + V + O.

 • The thief ran away when he saw Martin. (Tên trộm bỏ chạy khi hắn ta thấy Martin.)

Câu phức hợp

Câu có hai hoặc nhiều mệnh đề chính và một hoặc nhiều mệnh đề phụ.

Cấu trúc phổ biến là: 

Liên từ phụ thuộc + Mệnh đề phụ thuộc, Mệnh đề độc lập + Liên từ phối hợp + Mệnh đề độc lập

 • As they trusted Jenny, they gave it to her and asked her to preserve it. (Vì họ tin Jenny nên họ đưa nó cho cô ấy và yêu cầu cô ta bảo quản nó.)

➡ Câu trên có 1 mệnh đề phụ “As they trusted Jenny”; 2 mệnh đề chính “they gave it to her” và “asked her to preserve it”.

2. Phân loại các loại câu trong tiếng Anh theo công dụng

Khi phân loại các loại câu trong tiếng Anh theo công dụng, gồm 4 loại đó là: câu trần thuật, câu nghi vấn, câu mệnh lệnhcâu cảm thán. Hãy cùng xem cụ thể cách nhận biết các loại câu trong tiếng Anh theo công dụng dưới đây nhé:

2.1. Câu trần thuật

Một trong các loại câu trong tiếng Anh thường gặp nhất đó là câu trần thuật. 

Câu trần thuật

Cách dùng

Cấu trúc

Ví dụ

Câu trần thuật là câu được sử dụng để nói ý nghĩ, tình cảm hoặc thuật lại một sự việc nào đó. Câu trần thuật có thể ở dạng khẳng định hoặc phủ định.

S + V + O

 • Hanna speaks English very well. (Hanna nói tiếng Anh rất tốt.)
 • No music is allowed after 11.30pm. (Không được mở nhạc sau 11.30 tối.)
các loại câu trong tiếng anh, bài tập về các loại câu trong tiếng anh
Kiến thức về các loại câu trong tiếng Anh

2.2. Câu nghi vấn

Câu nghĩ vấn cũng hay xuất hiện trong số các loại câu trong tiếng Anh. Câu nghi vấn là loại câu được dùng để hỏi, gồm những loại sau:

Câu nghi vấn

Loại câu

Cách dùng

Cấu trúc

Ví dụ

Câu hỏi Có – Không

(Yes – No questions)

Được sử dụng khi cần câu trả lời là có (yes) hay không (no).

Auxiliary verb + S + V + O?

 • Do you like Mozart? (Bạn có thích Mozart không?)
 • Isn’t Jenny a doctor? (Jenny không phải bác sĩ sao?)
 • Aren’t you a friend of Hanna’s? (Chẳng phải cô là bạn của Hanna sao?)

Câu hỏi Wh- 

(Wh – questions)

Được sử dụng với các từ nghi vấn (who, whom, which, what, where, how…) ở đầu câu.

Wh-question + auxiliary verb + S + V?

 • Where does Hanna come from? (Hanna từ đâu đến?
 • Who telephoned you last night? (Tối qua ai đã gọi cho bạn vậy?)
 • What was that noise? (Tiếng ồn đó là tiếng gì vậy?)
 • How much money did Martin spend? (Martin đã tiêu hết bao nhiêu tiền?)

Câu hỏi đuôi 

(Tag questions)

Đây là dạng câu hỏi ngắn được thêm vào cuối câu trần thuật. Câu hỏi đuôi thường dùng để kiểm tra điều gì đó có đúng hay không hoặc để yêu cầu sự đồng ý.

Lưu ý: Nếu mệnh đề phát biểu ở dạng khẳng định thì phần đuôi ở dạng phủ định và ngược lại. 

S + V + O, auxiliary verb + not + pronoun?

 • Hanna can swim, can’t she? (Hanna biết bơi phải không?)
 • Jenny hasn’t got a car, has she? (Jenny không có ô tô phải không?)
 • Sara plays the piano, doesn’t she? (Sara chơi dương cầm phải không?)

Câu hỏi trần thuật

(Declarative questions)

Dạng câu này dùng khi người nói nghĩ là họ biết hoặc đã hiểu điều gì đó nhưng muốn hỏi lại cho chắc hoặc bày tỏ sự ngạc nhiên.

S + V + O?

 • That’s Hanna? (Hanna đó hả?)
 • Jenny is working late tonight? (Tối nay Jenny làm việc đến khuya à?)

Câu hỏi đáp lại 

(Reply questions)

Chúng ta thường có thể đáp lại một câu kể bằng một câu hỏi ngắn để biết thêm thông tin.

Auxiliary verb + pronoun?

Question word??

 • Sara had a lovely holiday. – Did she? (Sara đã có kỳ nghỉ thú vị. – Vậy sao?)
 • I’m going out. – Who with? (Tôi sẽ đi chơi. – Với ai?)
 • Martin is leaving her job. – When? (Martin sẽ thông việc – Khi nào?)
 • Jenny have got a headache. – Have she? I will get her an aspirin. (Jenny bị đau đầu – Thế à? Để tôi lấy cho cô ấy một viên aspirin.)

Câu hỏi tu từ

(Rhetorical questions)

Sử dụng như một biện pháp tu từ để làm câu nói trở nên bóng bẩy, ngụ ý và lôi cuốn hơn. Câu hỏi tu từ này không đòi hỏi câu trả lời.

Auxiliary verb + S + V + O?

 • Do you know what time it is? (Có biết mấy giờ rồi không?)
 • Haven’t I done enough for you? (Tôi làm cho bạn chưa đủ hay sao?)
các loại câu trong tiếng anh, bài tập về các loại câu trong tiếng anh
Kiến thức về các loại câu trong tiếng Anh

2.3. Câu mệnh lệnh

Tiếp theo, không thể thiếu trong các loại câu trong tiếng Anh đó là câu mệnh lệnh. 

Câu mệnh lệnh

Cách dùng

Cấu trúc

Ví dụ

Câu mệnh lệnh là câu được sử dụng để chỉ bảo, ra lệnh hoặc yêu cầu ai làm gì. Câu mệnh lệnh được chia thành 2 loại: mệnh lệnh khẳng định và mệnh lệnh phủ định.

Khẳng định: V (bare-inf) + Object/ Preposition

 • Bring another chair. (Hãy mang cái ghế khác.)
 • Do sit down. (Ngồi xuống đi.)

Phủ định: Don’t + V (bare-inf) + Object

 • Don’t throw trash in the yard. (Đừng vứt rác trên sân.)
 • Don’t do that again! (Đừng lặp lại chuyện đó nữa!)

2.4. Câu cảm thán

Cuối cùng trong các loại câu trong tiếng Anh đó là câu cảm thán.

Câu cảm thán

Cách dùng: Câu cảm thán là loại câu được sử dụng để diễn đạt cảm xúc hay thái độ của một người trước một người/ sự vật/ sự việc. Câu cảm thán có rất nhiều cấu trúc khác nhau như sau:

Loại câu

Cấu trúc

Ví dụ

Câu cảm thán với “how”

 • How + Adj
 • How + Adj/Adv + S + V
 • How + S + V
 • How beautiful! (Đẹp quá!)
 • How dirty the dress is! (Cái váy bẩn quá!)
 • How well Jenny plays the guitar. (Jenny chơi ghi=ta hay quá!)

Câu cảm thán với “what”

 • What + a/an + (adj) + singular countable noun
 • What + (adj) + uncountable/ plural noun
 • What (+a/an) + adj + noun + S + V
 • What a terrible noise! (Tiếng ồn kinh khủng quá!)
 • What awful weather! (Thời tiết khó chịu quá!)
 • What a beautiful smile Jenny has! (Jenny có nụ cười đẹp quá!)

Câu cảm thán với “so/ such”

 • So + adj
 • Such (+a/an) + adj + noun
 • Martin is so fat! (Martin mập quá!)
 • Hanna has such an expensive coat! (Hanna có cái áo khoác đắt tiền làm sao!)

Dạng câu hỏi phủ định

Auxiliary verb + S + V + O?

 • Isn’t the weather nice! (Thời tiết đẹp quá nhỉ!)
 • Hasn’t he grown! (Cậu bé lớn nhanh thật!)

Vậy là bạn đã biết tất cả các loại câu trong tiếng Anh cũng như công thức các loại câu trong tiếng Anh rồi đúng không nào!

III. Bài tập về các loại câu trong tiếng Anh

Sau khi đã học lý thuyết về phân loại và công thức các loại câu trong tiếng Anh ở trên, chúng ta hãy cùng bắt tay vào làm bài tập nhỏ dưới đây nhé!

Bài tập: Đọc từng trường hợp dưới đây và viết câu hỏi tương ứng

Ví dụ: You want to know if it is raining. ➡ Is it raining?

  1. You want to know if Jenny has been to Vietnam. Ask Jenny. 
  2. You would like to ask Hanna where she bought her dress. 
  3. You want to know if Hanna plays tennis. Ask Hanna. 
  4. You want to ask Martin if you can borrow his coat. 
  5. You need to know how much this dress cost. 
  6. You want to ask Jenny what she locked the door for. 
  7. You need to know if Sara will be at the club tomorrow. Ask him. 
  8. You are wondering if Hanna enjoyed her vacation. 

Đáp án:

  1. Has Jenny been to Vietnam?
  2. Where did you buy your dress?
  3. Does Hanna play tennis? 
  4. Can I borrow your coat? 
  5. How much does this dress cost? 
  6. What did you lock the door for? 
  7. Will you be at the club tomorrow? 
  8. Did you enjoy your vacation? 

Bài viết trên đây, PREP đã giúp bạn tổng hợp kiến thức chi tiết về tất cả các loại câu trong tiếng Anh. Mong rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích để các bạn ôn thi các loại câu trong tiếng Anh hiệu quả và chinh phục được điểm số mong muốn!

5/5 - (1 bình chọn)
spot_img
Tú Phạm
Founder/ CEO at Prep.vn

Thạc sĩ Tú Phạm – Nhà sáng lập Nền tảng luyện thi thông minh Prep.vn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và luyện thi, Thầy Tú đã giúp hàng ngàn học viên đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS. Thầy cũng là chuyên gia tham vấn trong các chương trình của Hội Đồng Anh và là diễn giả tại nhiều sự kiện, chương trình và hội thảo hàng đầu về ngôn ngữ.
Prep.vn - nền tảng học luyện thông minh, kết hợp giáo dục và công nghệ với sứ mệnh giúp mọi học sinh dù ở bất cứ đâu đều nhận được chất lượng giáo dục tốt nhất; mang đến trải nghiệm học và luyện thi trực tuyến như thể có giáo viên giỏi kèm riêng. Bên cạnh đội ngũ giảng viên chuyên gia TOP đầu, Prep.vn còn sử dụng trí tuệ nhân tạo với khả năng phân tích trải nghiệm người học, tạo ra nội dung học tương tác cao và không gian luyện thi ảo nhằm khắc phục tình trạng thiếu thực hành, tương tác ở các lớp học truyền thống.

Theo dõi Thạc Sĩ Tú Phạm

Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Therefore là gì? Ý nghĩa, cách dùng cấu trúc Therefore trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, liên từ Therefore được sử dụng để tạo sự liên kết, thống nhất giữa các câu, đoạn với nhau. Vậy Therefore...

Giải nghĩa 2 chữ Vũ trong tiếng Hán (雨 & 宇) thông dụng!

Chữ Vũ trong tiếng Hán là gì? Cấu tạo như thế nào? Cách viết ra sao? Chắc chắn đây là điều mà rất nhiều...

Giải nghĩa về chữ Lâm trong tiếng Hán (林) chi tiết!

Mỗi nét cấu tạo Hán tự đều có công dụng tạo ý nghĩa và biểu âm cho từ đó. Khi phân tích từng chữ...

Giải mã chữ Khánh trong tiếng Hán (庆) chi tiết!

Khi tìm hiểu, phân tích từng Hán tự, bạn sẽ thấy được mỗi một chữ Hán đều mang những ý nghĩa sâu sắc. Vậy,...

Tổng hợp 8 cuốn sách song ngữ Trung Việt hay nhất mọi thời đại

Học Hán ngữ bằng cách đọc sách song ngữ Trung Việt đang trở thành phương pháp hiệu quả được rất nhiều người áp dụng....

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Happiness of young people

IELTS Writing Task 2 Happiness of young people là một trong những đề bài mới, vừa xuất hiện trong đề thi thực chiến gắn...

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Celebrities

Nếu gặp chủ đề Celebrities (Những người nổi tiếng) trong phòng thi IELTS Writing thì bạn sẽ xử lý như thế nào để ẵm...

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Job seeking

Nếu gặp đề bài IELTS Writing Task 2 Job seeking trong phòng thi thực chiến thì bạn sẽ xử lý như thế nào để...

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Problems for young people living in the cities and solutions

Problems for young people living in the cities and solutions (Vấn đề của giới trẻ sống ở thành thị và giải pháp) là một...

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Art creation

Art creation (Sáng tạo nghệ thuật) là một trong những chủ đề lạ, ít xuất hiện trong đề thi Writing Task 2. Vậy nếu...

Để lại bình luận của bạn

Nội dung
Please enter your name here

Follow Prep.vn

Học viên điểm cao ⭐