Category:

着 là gì? Cách dùng từ 着 /zhe/ trong tiếng Trung như thế nào?

spot_img

Hiểu và nắm vững kiến thức về cách dùng từ 着 trong tiếng Trung sẽ giúp bạn giao tiếp tốt và dễ dàng chinh phục kỳ thi Hán ngữ với số điểm cao. Vậy 着 có bao nhiêu cách đọc? Cấu trúc và cách dùng như thế nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để được PREP giải thích chi tiết nhé!

Cách dùng từ 着
Cách dùng từ 着

I. 着 là gì?

着 là gì? Cách dùng từ 着 như thế nào? thường dùng với chức năng là trợ từ động thái tiếng Trung dùng để biểu thị sự tiếp diễn của động tác hoặc trạng thái mang nghĩa “đang” (tiếp tục, xảy ra). 着 thường đứng sau động từ, tính từ và không thêm bất cứ thành phần nào đứng giữa chúng.

Ngoài 着, các trợ từ động thái như 了 /le/, 过 /guò/ cũng thường dùng. Trong đó, 过 dùng để chỉ hành động đã xảy ra và không còn tiếp diễn trong hiện tại.

Ví dụ: 

 • 他看电影。/Tā kànzhe diànyǐng./: Anh ta đang xem phim.
 • 他们在聊天。/Tāmen zài liáozhe tiān./: Họ đang trò chuyện.
Ngữ pháp về cách dùng từ 着 trong tiếng Trung
Ngữ pháp về cách dùng từ 着 trong tiếng Trung

II. Các cách đọc của 着

Khi học về cách dùng từ 着, bạn cũng cần xác định được cách đọc đúng của 着. Trong tiếng Trung, 着 có tới 4 cách đọc, cụ thể mỗi trường hợp khác nhau sẽ có cách đọc khác nhau như sau:

着 /zhāo/

Trên một lĩnh vực nào đó đọc thay thế cho từ “招”.

 • 儿。/Gāozhāor./: Nước cờ cao.
 • 了。/Méi zhāo le./: Hết cách rồi.

着 /zháo/

Khi kết hợp với 得 và 了 làm bổ ngữ khả năng.

 • 他认识这么多人,肯定找得。/Tā rènshi zhème duō rén, kěndìng zhǎo dezháo./: Anh ấy quen nhiều người như vậy, nhất định là tìm được.

Kết hợp với phó từ phủ định 不.

 • 你要的书我找了好几个书店,可是还买不。/Nǐ yào de shū wǒ zhǎole hǎojǐ gè shūdiàn, kěshì hái mǎi bùzháo./: Cuốn sách bạn cần, tôi đã tìm khắp các hiệu sách mà vẫn không mua được.

着 /zhe/

Dùng sau động từ, chỉ sự việc đang được tiến hành.

 • 他们正谈话。/Tāmen zhèng tánzhe huà./: Họ đang nói chuyện.

Biểu thị sự tiếp tục của trạng thái.

 • 门开。/Mén kāizhe./: Cửa đang mở.

Dùng sau động từ trở thành giới từ, mang ý nghĩa là “theo”.

 • 小王总是顺父母。/Xiǎowáng zǒngshì shùn zhe fùmǔ./: Tiểu Vương luôn thuận theo bố mẹ.

Dùng sau động từ hoặc tính từ để gia tăng ngữ khí, mang ý nghĩa là “đây, nhé”.

 • 。/Tīng zhe./: Nghe đây.

着 /zhuó/

Là giản thể của từ 著.

 • 穿。/Chuānzhuó./: Ăn mặc.
 • 墨。/Zhuómò./: Dính mực.

Trong bài viết, PREP sẽ đi phân tích từ 着 có cách đọc “zhe” vì đây cách dùng phổ biến trong giao tiếp và kỳ thi HSK.

III. Cấu trúc, cách dùng từ 着 trong tiếng Trung

Để nắm được cách dùng từ 着 một cách chính xác, bạn hãy tham khảo kiến thức ngữ pháp quan trọng mà PREP chia sẻ bên dưới đây nhé!

1. 着 biểu thị hành động đang tiếp diễn

Cách dùng từ 着: Dùng sau động từ, và các trạng từ (正在、在、正) thường được thêm trước động từ. Cuối câu có thể thêm 呢 nhằm biểu thị hành động đang tiếp diễn, biểu thị cách ăn mặc,…

Công thức: 

Chủ ngữ + 正在/在/正 + Động từ + 着 + (Tân ngữ) + (呢)

(Động từ dùng 着 phải mang tính tiếp diễn)

Ví dụ: 

 • 日明在做作业。/Rìmíng zài zuòzhe zuòyè./: Nhật Minh đang làm bài tập về nhà (biểu thị hành động làm bài tập đang xảy ra và còn tiếp diễn).
 • 他正在唱歌。/Tā zhèngzài chàngzhe gē./: Anh ấy đang hát. (Hành động hát đang xảy ra và còn tiếp diễn).
Ví dụ về cách dùng từ 着 trong tiếng Trung
Ví dụ về cách dùng từ 着 trong tiếng Trung

Lưu ý: Một số động từ không dùng 着 là các động từ phát sinh nhanh và các động từ tri nhận mà PREP đã hệ thống lại dưới bảng sau. Bạn hãy học và ghi nhớ để tránh sử dụng sai nhé!

STT

Các động từ không dùng với 着

Phiên âm

Nghĩa

Các động từ phát sinh nhanh

1

sǐ 

Chết 

2

lái 

Đến, tới

3

qù 

Đi 

4

开幕

kāimù

Diễn, mở màn

5

开始  

kāishǐ 

Bắt đầu

6

离开  

líkāi 

Rời xa

7

结业

jiéyè

Tốt nghiệp

8

结束

jiéshù

Kết thúc, hết, chấm dứt

Các động từ tri nhận

9

shì 

Thì, là

10

认为

rènwéi 

Cho rằng, cho là

11

zhī

Biết, làm cho biết

12

知道

zhīdào

Biết, hiểu rõ

Đối với các động từ li hợp, cách dùng từ 着 là chen vào giữa. Ví dụ: 

 • 澡 /xǐzhe zǎo/: Đang tắm.
 • 天 /liáozhe tiān/: Nói chuyện.
 • 课 /shàngzhe kè/: Đang vào học.

Đặt câu với các dùng từ 着: 

 • 小月在上课呢。/Xiǎoyuè zài shàngzhe kè ne./: Tiểu Nguyệt đang lên lớp.
 • 小明在洗澡。/Xiǎomíng zài xǐzhe zǎo./: Tiểu Minh đang tắm.

2. 着 biểu diễn sự tiếp diễn của trạng thái

Cách dùng từ zhe trong tiếng Trung (着): Sử dụng sau động từ và tính từ. Trong trường hợp này không thêm các trạng từ như 正在、在、正 vào trước động từ và tính từ. Tham khảo bảng dưới đây để biết cách dùng từ 着 chính xác nhất:

Cấu trúc

Ví dụ

Động từ + 着

 • 灯开呢。/Dēng kāi zhene./: Đèn vẫn đang bật.
 • 她不爱运动,只喜欢睡。/Tā bù ài yùndòng, zhǐ xǐhuān shuìzhe./: Cô ấy không thích vận động, chỉ thích ngủ.

Tính từ + 着

 • 这个房间还空。/Zhège fángjiān hái kōngzhe./: Căn phòng này vẫn còn đang trống.
 • 小王办公室的灯还亮。/Xiǎowáng bàngōngshì de dēng hái liàngzhe./: Đèn trong văn phòng của Tiểu Vương vẫn sáng.

Lưu ý: Khi biểu thị sự tiếp diễn của trạng thái, phía trước động từ hay tính từ thường sẽ thêm một số phó từ như: 一直  /yīzhí/, 总是  /zǒng shì/, 常常  /chángcháng/, 还  /hái/,…

Ví dụ: 

 • 他还红脸向女孩表达了爱意。/Tā hái hóngzhe liǎn xiàng nǚhái biǎodále ài yì./: Anh ấy vẫn đỏ mặt khi bày tỏ tình cảm với con gái.
 • 天快亮了,他一直睡觉。/Tiān kuài liàngle, tā yīzhí shuìzhe jiào./: Trời sắp sáng rồi mà cô ấy vẫn tiếp tục ngủ.
Ví dụ về cách dùng từ 着
Ví dụ về cách dùng từ 着

3. 着 biểu thị sự tồn tại

Cách dùng từ 着: Biểu thị sự tồn tại của một trạng thái nhất định, hành động đang diễn ra, xuất hiện nhiều,… 着 trong trường hợp này thường dùng trong ngữ pháp câu tồn hiện.

Cấu trúc

Ví dụ

Địa điểm + Động từ + 着 + Danh từ (chủ thể tác động).

 • 教室里坐王老师。/Jiàoshì lǐ zuòzhe Wáng lǎoshī./: Thầy Vương đang ngồi trong phòng học.
 • 这里住一个外国人。/Zhèlǐ zhùzhe yīgè wàiguó rén./: Một người ngoại quốc đang sống ở đây.

Địa điểm + Động từ + 着 + Danh từ (vật chịu tác động).

 • 墙上挂一幅画儿。/Qiáng shàng guàzhe yī fú huàr./: Trên tường treo một bức tranh.
 • 桌子上放一杯茶。/Zhuōzi shàng fàngzhe yì bēi chá./: Một cốc trà đang để trên bàn.

Danh từ (Chủ thể tác động/Vật chịu tác động) + 在 + Địa điểm + Động từ + 着.

 • 小明还在床上躺。/Xiǎomíng hái zài chuángshàng tǎngzhe./: Tiểu Minh vẫn đang nằm trên giường.
 • 我的衣服在行李方。/Wǒ de yīfu zài xínglǐ xiāng fāngzhe./: Đồ của tôi vẫn đang để trong vali.
Đặt câu với cách dùng từ 着
Đặt câu với cách dùng từ 着

Lưu ý: Trong cấu trúc câu biểu thị sự tồn tại, trước danh từ chỉ địa điểm không có 在. Ví dụ: 

 • Câu đúng: 桌子上放着一本书。/Zhuōzi shàng fàngzhe yī běn shū./: Một cuốn sách đang để trên bàn.
 • Câu sai: 在桌子上放着一本书。

4. 着 dùng trong câu cầu khiến

Cách dùng từ 着 trong câu cầu khiến như thế nào? Cùng PREP tham khảo công thức và ví dụ dưới đây:

Công thức: 

 Động từ/ Tính từ + 着

Ví dụ: 

 • 你听,以后不能再迟到了。/Nǐ tīngzhe, yǐhòu bùnéng zài chídào le./: Em nghe đây, lần sau không được đến muộn nữa.
 • 你冷静,别说。/Nǐ lěngjìngzhe, bié shuō./: Cậu yên lặng, đừng nói.
 • 点儿,别跑。/Màn zhe diǎnr, bié pǎo./: Chậm chút, đừng chạy.
Mẫu câu về cách dùng từ 着
Mẫu câu về cách dùng từ 着

Lưu ý: Không được phép bỏ 着 sau động từ, còn sau tính từ thì 着 có thể bỏ nhưng ngữ khí cầu khiến sẽ bị giảm bớt.

5. 着 dùng trong câu liên động

Trong câu liên động tiếng Trung, công thức và cách dùng từ 着 như thế nào? Tham khảo bảng dưới đây bạn nhé:

Công thức: 

Cấu trúc

Cách dùng từ 着

Ví dụ

Động từ 1 + 着 + (Tân ngữ)+ Động từ 2

Biểu thị 2 động tác đồng thời xảy ra, một số trong chúng có thể được hiểu theo nghĩa “vì hành động 1 biểu thị hành động 2”.

 • 他抿嘴笑。/Tā mǐnzhe zuǐ xiào./: Anh ta nhếch miệng cười.
 • 小王喜欢听音乐做作业。/Xiǎo wáng xǐhuān tīngzhe yīnyuè zuò zuòyè./: Tiểu Vương thích nghe nhạc khi làm bài tập.

Biểu thị quan hệ mục đích giữa 2 hành động.

 • 开心上班。/Kāixīnzhe shàngbān./: Vui vẻ đi làm.
 • 她忙准备出发。/Tā mángzhe zhǔnbèi chūfā./: Cô ấy bận rộn chuẩn bị xuất phát.

Hành động 1 đang xảy ra thì xuất hiện hành động 2 chen vào.

 • 小月想笑了起来。/Xiǎoyuè xiǎngzhe xiǎngzhe xiàole qǐlái./: Tiểu Nguyệt vừa nghĩ vừa cười.
 • 你不应该躺看书。/Nǐ bù yìnggāi tǎngzhe kànshū./: Cậu không nên nằm đọc sách.

Tính từ + 着+ (Tân ngữ) + Động từ

Biểu thị hành động đang xảy ra với trạng thái như thế nào.

 • 玲玲红脸点了点头。/Línglíng hóngzhe liǎn diǎnle diǎntóu./: Linh Linh đỏ mặt e thẹn gật đầu.
 • 她急去上班。/Tā jízhe qù shàngbān./: Cô ấy vội vã đi làm.

Động từ 1+ 着 + Động từ 2+ 着+ Động từ 3.

(Phía trước động từ 3 có thể thêm 就 hoặc 突然)

Biểu thị động tác 3 đang xảy ra trong trạng thái hành động 1 và 2 cùng đồng thời diễn ra.

 • 他们说走进教室。/Tāmen shuōzhe xiàozhe zǒu jìn jiàoshì./: Họ vừa nói vừa cười đi vào lớp học.
 • 孩子哭叫妈妈。/Háizi kūzhe nàozhe jiào māma./: Đứa bé gào khóc ầm ầm gọi mẹ.
 • 我听,突然懂了。/Wǒ tīngzhe tīngzhe, tūrán dǒngle./: Tôi cứ nghe cứ nghe rồi đột nhiên hiểu ra.

IV. Lưu ý về cách dùng từ 着

Cách đặt câu trong tiếng Trung với từ zhe (着) như thế nào? Để có thể vận dụng cấu trúc 着 một cách chính xác, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Khi có 2 động từ cùng đồng thời xuất hiện thì 着 phải luôn đứng sau động từ thứ nhất.
  • Ví dụ đúng: 小明常常躺上网。/Xiǎomíng chángcháng tǎngzhe shàngwǎng/: Tiểu Minh thường nằm lướt web.
  • Ví dụ sai: 小明常常躺上着网。
 • Trong kết cấu động tân hoặc động từ li hợp thì 着 phải đặt giữa động từ và tân ngữ.
  • Ví dụ đúng: 他们在上班。/Tāmen zài shàngzhe bān./: Họ đang đi làm.
  • Ví dụ sai: 他们在上班着。
 • Sau 着 không dùng “在 + Địa điểm”.
  • Ví dụ đúng: 别在床上坐吃饭。/Bié zài chuángshàng zuòzhe chīfàn./: Đừng nên ngồi ăn cơm trên giường.
  • Ví dụ sai: 别坐着在床上吃饭。
 • Nếu như sau động từ có bổ ngữ tiếng Trung thì không dùng 着.
  • Ví dụ đúng: 他等了你十年了。/Tā děngle nǐ shí niánle./: Anh ấy đã đợi cậu 10 năm rồi.
  • Ví dụ sai: 他等着你十年了。

V. Phân biệt cách dùng từ 着 với 在

Có rất nhiều bạn nhầm lẫn về cách dùng từ 着 và 在. Vậy để giúp bạn không sử dụng sai kiến thức này thì PREP sẽ giúp bạn phân biệt nhé!

 

Từ loại

Trợ từ

Phó từ

Cấu trúc

Động từ + 着 ⏩ Dùng để biểu thị động tác đang duy trì hoặc sự duy trì của trạng thái, thường thiên về miêu tả người, sự việc, sự vật. Ví dụ: 他们正谈着话呢。/Tāmen zhèng tánzhe huà ne./: Họ đang trò chuyện.

在 + Động từ ⏩Dùng để nhấn mạnh động tác đang tiến hành. Ví dụ: 小月在学习,你别打扰她。/Xiǎoyuè zài xuéxí, nǐ bié dǎrǎo tā./: Tiểu Nguyệt đang học bài, cậu đừng làm phiền cô ấy.

Tính từ + 着 ⏩ Dùng để biểu thị sự duy trì của trạng thái. Ví dụ: 夜深了,爸爸房间的灯还亮着呢。/Yè shēnle, bàba fángjiān de dēng hái liàng zhene./: Đêm đã muộn nhưng đèn phòng của bố vẫn sáng.

Biểu thị động tác đang lặp lại. Ví dụ: 你又在笑什么呢?/Nǐ yòu zài xiào shénme ne?/: Cậu lại cười cái gì thế?

VI. Bài tập vận dụng cách dùng từ 着

Để giúp bạn củng cố kiến thức về cách dùng từ 着, PREP đưa ra một số bài tập trắc nghiệm dưới đây. Hãy nhanh chóng luyện tập ngay từ bây giờ nhé!

Đề bài: Chọn đáp án đúng: Các câu dưới đây đã đúng ngữ pháp chưa?

 1. 电视开着呢。(Diànshì kāizhe ne.)
  1. Đúng
  2. Sai
 1. 外面的门关呢。(Wàimiàn de mén guān.)
  1. Đúng
  2. Sai
 1. 桌子上放一支笔。(Zhuōzishanɡ fànɡ yì zhī bǐ.)
  1. Đúng
  2. Sai
 1. 外面的雪一直下着。(Wàimiàn de xuě yìzhí xià zhe.)
  1. Đúng
  2. Sai
 1. 他的左边坐着一个中国人。(Tā de zuǒbiɑn zuò zhe yí ɡe Zhōnɡɡuó rén.)
  1. Đúng
  2. Sai
 1. 他哭说对不起。(Tā kū shuō duìbuqǐ.)
  1. Đúng
  2. Sai

Đáp án: A – B – B – A – A – B

Như vậy, PREP đã giải thích chi tiết về ngữ pháp cách dùng từ 着 trong tiếng Trung. Hy vọng, những kiến thức mà bài viết chia sẻ hữu ích cho những bạn đang trong quá trình học và luyện thi HSK.

5/5 - (1 vote)
spot_img
Tú Phạm
Founder/ CEO at Prep.vn

Thạc sĩ Tú Phạm – Nhà sáng lập Nền tảng luyện thi thông minh Prep.vn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và luyện thi, Thầy Tú đã giúp hàng ngàn học viên đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS. Thầy cũng là chuyên gia tham vấn trong các chương trình của Hội Đồng Anh và là diễn giả tại nhiều sự kiện, chương trình và hội thảo hàng đầu về ngôn ngữ.
Prep.vn - nền tảng học luyện thông minh, kết hợp giáo dục và công nghệ với sứ mệnh giúp mọi học sinh dù ở bất cứ đâu đều nhận được chất lượng giáo dục tốt nhất; mang đến trải nghiệm học và luyện thi trực tuyến như thể có giáo viên giỏi kèm riêng. Bên cạnh đội ngũ giảng viên chuyên gia TOP đầu, Prep.vn còn sử dụng trí tuệ nhân tạo với khả năng phân tích trải nghiệm người học, tạo ra nội dung học tương tác cao và không gian luyện thi ảo nhằm khắc phục tình trạng thiếu thực hành, tương tác ở các lớp học truyền thống.

Theo dõi Thạc Sĩ Tú Phạm

Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Review sách Tự học cấp tốc tiếng Trung phồn thể PDF chi tiết

Tự học cấp tốc tiếng Trung phồn thể PDF là một cuốn sách giúp bạn làm quen với Hán ngữ vô cùng hiệu quả....

地 là gì? Ý nghĩa, cách dùng 地 trong tiếng Trung

Để phân biệt và sử dụng đúng 3 chữ 的、地、得 trong tiếng Trung, bạn cần học và nắm vững cách dùng của 地 để...

Các dạng ngữ pháp tiếng Trung thi THPT Quốc gia

Nếu muốn chinh phục được đề thi Đại học môn tiếng Trung với số điểm cao, các sĩ tử cần phải nắm vững được...

Cấu trúc Để làm gì đó trong tiếng Trung là gì? Cách dùng 为了… chính xác

Cấu trúc để làm gì đó trong tiếng Trung là một dạng ngữ pháp thông dụng trong giao tiếp và văn viết HSK. Vậy...

Phân biệt cách dùng 又 và 再 trong tiếng Trung

又 và 再 là hai phó từ được sử dụng cực kỳ phổ biến trong giao tiếp tiếng Trung. Vậy cách dùng 又 và...

Học từ vựng qua bộ Sước trong tiếng Trung (辵 & 辶) chi tiết

Việc học và ghi nhớ mỗi bộ thủ sẽ giúp bạn trau dồi vốn từ vựng tiếng Trung hiệu quả. Vậy, bộ Sước trong...

Chinh phục từ vựng qua 2 bộ Phi trong tiếng Trung (非 & 飛)

Trong tiếng Trung, có một số bộ thủ có cùng tên gọi những cách viết và ý nghĩa khác nhau. Nằm trong số đó...

Học Hán ngữ qua bộ Khảm trong tiếng Trung (凵)

Có thể bạn chưa biết, bộ thủ tiếng Trung ra đời từ hàng nghìn năm về trước. Trải qua các thời kỳ thay đổi...

Học từ vựng qua bộ Hành trong tiếng Trung (行)

Học và ghi nhớ ý nghĩa, cách viết bộ Hành trong tiếng Trung sẽ giúp bạn củng cố và nâng cao vốn từ vựng...

Tẩy và bút chì IELTS bao tiền? Tại sao tẩy & bút chì IELTS lại đắt?

Với những ai đã tìm hiểu về kỳ thi IELTS, có lẽ đã nghe qua giá của bộ đôi tẩy và bút chì thi...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow Prep.vn

Học viên điểm cao ⭐