Category:

Câu phức trong tiếng Anh là gì? Các loại câu phức thường gặp? 

spot_img

Câu phức là dạng thức câu cơ bản trong tiếng Anh. Vậy câu phức là gì, có các loại cấu trúc cơ bản nào? Và làm thế nào để phân biệt câu phức, câu ghép, câu đơn? Cùng Prep tìm hiểu về các loại câu phức trong tiếng Anh tại  bài viết dưới đây nhé!

câu phức trong tiếng Anh
Cấu phức trong tiếng Anh: cách dùng và bài tập

I. Câu phức trong tiếng Anh là gì? 

Câu phức trong tiếng Anh (Complex sentence) là dạng câu có chứa một mệnh đề độc lập và một hoặc nhiều mệnh đề phụ thuộc. Trong đó, các mệnh đề được liên kết với nhau bằng liên từ phụ thuộc hoặc mệnh đề quan hệ. Trong đó:

  • Mệnh đề độc lập là mệnh đề có thể đứng tách riêng thành câu.
  • Mệnh đề phụ thuộc là mệnh đề không thể đứng thành câu riêng lẻ. 

Ví dụ:

  • Because the test was too difficult, I got a bad grade. (Bởi vì đề bài quá khó, nên tôi đã bị điểm kém.) ➡ Mệnh đề phụ thuộc là Because the test was too difficult, mệnh đề độc lập là  I got a bad grade. 
  • Because it rained a lot, the tree was waterlogged. (Bởi vì trời mưa nhiều, nên cây đã bị úng nước.) ➡ Mệnh đề phụ thuộc là Because it rained a lot, mệnh đề độc lập là the tree was waterlogged. 
Câu phức trong tiếng Anh là gì
Câu phức trong tiếng Anh là gì

II. Các loại câu phức trong tiếng Anh 

Có bao nhiêu loại câu phức thông dụng? Dưới đây là các loại câu phức trong tiếng Anh thường gặp nhất, cùng PREP tìm hiểu nhé: 

1. Câu phức có sử dụng liên từ phụ thuộc 

Câu phức trong tiếng Anh có sử dụng liên từ phụ thuộc có các dạng chính sau: 

1.1. Mối quan hệ nguyên nhân kết quả

Câu phức trong tiếng Anh diễn tả mối quan hệ nguyên nhân kết quả có cấu trúc như sau:

As/since/because + mệnh đề, mệnh đề.

Hoặc 

Mệnh đề + because of/due to + danh từ/danh động từ.

Ví dụ:

  • As social networks are developed, we can connect with each other more easily. (Vì mạng xã hội được phát triển, chúng ta có thể kết nối với nhau dễ dàng hơn.)
  • A lot of animals have died  because of forest fires. (Động vật chết rất nhiều vì cháy rừng.) 

Trong trường hợp diễn đạt nguyên nhân kết quả, theo sau bởi một danh từ/cụm danh từ có cấu trúc như sau:

Because of/Due to/Owing to + danh từ/danh động từ, mệnh đề.

Hoặc 

Mệnh đề + because of/due to/owing to/thanks to + danh từ/danh động từ.

Ví dụ: 

  • Because of the rain, the trees  have grown faster. (Nhờ trời mưa, cây cối phát triển nhanh chóng hơn.)
  • I have successfully started my business thanks to the support of my family. (Tôi đã khởi nghiệp thành công nhờ vào sự ủng hộ của gia đình.)
Câu phức diễn tả mệnh đề nguyên nhân kết quả
Câu phức diễn tả mệnh đề nguyên nhân kết quả

1.2. Mối quan hệ nhượng bộ

Câu phức trong tiếng Anh diễn tả mối quan hệ nhượng bộ có cấu trúc như sau: 

Although/Though/Even though + mệnh đề, mệnh đề.

Hoặc 

Mệnh đề + although/though/even though + mệnh đề.

Ví dụ câu phức trong tiếng Anh diễn tả mối quan hệ nhượng bộ: 

  • Even though today is my day off, I’m still working. (Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ, tôi vẫn làm việc.)
  • I still love him although he treats me badly. (Tôi vẫn yêu anh ta mặc dù anh ta đối xử tệ với tôi.)

1.3. Mối quan hệ tương phản

Câu phức trong tiếng Anh diễn tả mối quan hệ tương phản sử dụng liên từ phụ thuộc có cấu trúc như sau:

While + mệnh đề, mệnh đề. 

Mệnh đề + while/whereas + mệnh đề. 

Whereas mệnh đề, mệnh đề.

Ví dụ:

  • While my mother prefers to live in the countryside, my father prefers  the city. (Trong khi mẹ tôi thích sống ở nông thôn, bố tôi lại thích sống ở thành phố hơn.)
  • He fell asleep while everyone was working hard. (Anh ta lăn ra ngủ trong khi mọi người đang làm việc chăm chỉ.)
  • Whereas I like staying at home, my boyfriend likes to go out. (Tôi thích ở nhà, trong khi bạn trai tôi thích đi ra ngoài.)
Câu phức diễn tả mối quan hệ tương phản
Câu phức diễn tả mối quan hệ tương phản

1.4. Diễn tả mục đích

Câu phức trong tiếng Anh diễn tả mục đích bằng liên từ phụ thuộc có cấu trúc như sau:

Mệnh đề + in order that/so that + mệnh đề (động từ sử dụng động từ khuyết thiếu). 

Ví dụ câu phức trong tiếng Anh diễn tả mục đích: 

  • I always turn off the lights before bed so that I can fall asleep easily. (Tôi tắt đèn để dễ ngủ hơn.)
  • She wakes up early in order that she can catch the bus. (Cô ấy thức dậy sớm để kịp bắt xe buýt.) 

1.5. Diễn tả thời gian

Câu phức trong tiếng Anh diễn tả thời gian bằng liên từ phụ thuộc có cấu trúc như sau:

Trạng từ thời gian + mệnh đề, mệnh đề.

Hoặc 

Mệnh đề + trạng từ thời gian + mệnh đề.

Các trạng từ thời gian thường gặp là: before (trước khi), after (sau đó), since (kể từ khi), until (cho tới khi)… Ví dụ câu phức trong tiếng Anh diễn tả thời gian: 

  • After I graduate from university, I will go back to my hometown to work.(Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ về quê làm việc.) 
  • You should turn off the lights before you leave your room. (Bạn cần tắt đèn trước khi rời khỏi phòng.) 
Câu phức diễn tả thời gian
Câu phức diễn tả thời gian

1.6. Diễn tả giả thuyết

Trường hợp câu phức trong tiếng Anh sử dụng với mục đích diễn tả giả thuyết, cấu trúc như sau:

If/As long as/Unless/In case + mệnh đề, mệnh đề.

Hoặc 

Mệnh đề + if/as long as/unless/in case + mệnh đề.

Ví dụ câu phức trong tiếng Anh diễn tả giả thuyết: 

  • If you want to do well on the test, you should study hard. (Nếu bạn muốn đạt kết quả tốt trong bài kiểm tra, bạn nên học hành chăm chỉ.)
  • You should check your mailbox regularly in case there is important news. (Bạn nên kiểm tra hòm thư thường xuyên phòng khi có thông tin quan trọng). 

Ở dạng giả thuyết này, cách chia động từ các vế tương tự câu điều kiện. Các bạn có thể tham khảo chi tiết hơn về câu điều kiện trong bài viết sau: Câu điều kiện là gì? – Khái niệm, công thức, bài tập.

2. Câu phức có sử dụng mệnh đề quan hệ 

Câu phức trong tiếng Anh sử dụng mệnh đề quan hệ có các cấu trúc cơ bản sau: 

Đại từ quan hệ 

Cấu trúc 

Cách dùng

Ví dụ 

Who 

Danh từ chỉ người + who + V/ O.

Hoặc 

Danh từ chỉ người + who + mệnh đề.

Bổ sung nghĩa cho danh từ chỉ người, có vai trò là chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.

She is the manager who you need to talk to when working. (Cô ấy là quản lý người mà bạn cần nói chuyện khi làm việc.)

Which 

Danh từ chỉ sự vật/ sự việc + which + V O. 

Hoặc 

Danh từ chỉ sự vật/ sự việc + which + mệnh đề.

Bổ nghĩa cho danh từ chỉ chỉ vật, sự việc, đóng vai trò là chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu. 

I just bought a computer which I had to save a lot of money to buy. (Tôi vừa mua máy tính cái mà tôi đã phải dồn tiền rất lâu mới mua được.)

Whose 

Danh từ + whose + danh từ + V O. 

Hoặc 

Danh từ + whose + danh từ + mệnh đề.

Bổ sung ý nghĩa sở hữu cho danh từ. 

The girl whose hair is so beautiful  is my girlfriend. . (Cô gái  có mái tóc thật đẹp là bạn gái tôi.)

 

Trạng từ quan hệ 

Cấu trúc  

Cách dùng

Ví dụ 

When 

Mệnh đề + when + mệnh đề. 

Bổ sung ý nghĩa cho danh từ chỉ thời gian.

I still remember the first time when I bought my favouritetoy. (Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi tôi được mua đồ chơi yêu thích của tôi.)

Where 

Mệnh đề + where + mệnh đề 

Bổ sung ý nghĩa cho danh từ chỉ nơi chốn.

I really like Switzerland where there are many fairy villages. (Tôi rất thích Thụy Sỹ nơi mà có rất nhiều ngôi làng cổ tích.)

III. Cách xây dựng một câu phức hoàn chỉnh

Để có thể xây dựng câu phức trong tiếng Anh hoàn chỉnh, các bạn áp dụng công thức theo từng trường hợp đã nêu ở phần II trên, đồng thời lưu ý về cách dùng dấu phẩy trong câu. Nếu mệnh đề độc lập đứng trước thì không cần dùng dấu phẩy, nếu mệnh đề độc lập đứng sau thì cần sử dụng dấu phẩy. Ví dụ cách xây dựng câu phức trong tiếng Anh: 

  • Because it was raining, the camping trip was canceled. (Vì trời mưa nên chuyến đi cắm trại bị hủy.) ➡ Trong câu này, mệnh đề độc lập đứng sau vì thế cần dùng dấu phẩy. 
  • He got sick because  he walked  in the rain. (Anh ấy đã bị ốm vì đi bộ dưới mưa.) ➡ Trong câu này, mệnh đề độc lập đứng trước nên không cần dùng dấu phẩy.) 

IV. Phân biệt câu phức, câu đơn và câu ghép trong tiếng Anh 

Để phân biệt câu phức trong tiếng Anh với câu đơncâu ghép chúng ta dựa vào khái niệm và cấu tạo, cụ thể như sau:

Loại câu

Câu phức

Câu đơn

Câu ghép 

Cách phân biệt

Câu phức là câu chứa một mệnh đề độc lập và một hay nhiều mệnh đề phụ thuộc. 

Câu đơn là câu chỉ chứa duy nhất một mệnh đề độc lập.

Câu ghép là câu chứa từ hai mệnh đề độc lập trở lên, không có mệnh đề phụ thuộc. 

Ví dụ

Because I graduated from college, my father bought me a new computer. (Vì đậu đại học nên bố mua cho tôi máy tính mới.) 

Trong câu có chứa:

 • Một mệnh đề phụ thuộc là: Because I graduated from college
 • Một mệnh đề độc lập là my father bought me a new computer. 

My father bought me a new computer. (Bố của tôi mua cho tôi một chiếc máy tính mới).

Đây là câu chỉ chứa duy nhất một mệnh đề độc lập. 

I lost my phone but my mom bought me a new one. (Tôi đã làm mất điện thoại tuy nhiên mẹ đã mua cho tôi một chiếc điện thoại mới.) 

Trong câu này, hai mệnh đề đều là độc lập, có thể đứng thành câu riêng. 

V. Lưu ý về cách dùng câu phức trong IELTS Writing

Sử dụng câu phức một cách phù hợp trong bài IELTS Writing sẽ giúp bạn nâng cao band điểm và được đánh giá cao tiêu chí Grammatical Range and Accuracy (khả năng sử dụng linh hoạt  và đa dạng cấu trúc ngữ pháp). Để sử dụng câu phức hiệu quả, các bạn hãy ưu tiên dùng khi nêu ra luận điểm chính trong bài viết, thường đặt ở đầu đoạn văn. Ngoài ra, thí sinh cũng có thể đan xen câu phức trong việc trình bày luận ý để phát triển cho các luận điểm. 

Hãy lưu ý không nên lạm dụng quá nhiều mà cần sự kết hợp giữa câu đơn, câu ghép, câu phức đúng lúc, đúng chỗ nhé!

Ví dụ bạn có thể sử dụng câu phức để trình bày quan điểm không đồng ý về việc sử dụng điện thoại ban đêm như sau: We should not use the phone at night because it greatly affects our vision and nervous system. (Chúng ta không nên dùng điện thoại vào ban đêm bởi vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến thị giác và hệ thần kinh.) 

Lưu ý khi sử dụng câu phức trong IELTS Writing
Lưu ý khi sử dụng câu phức trong IELTS Writing

VI. Bài tập câu phức trong tiếng Anh có đáp án

Dưới đây là một số bài tập về câu phức trong tiếng Anh, các bạn có thể luyện tập:

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng

1. She almost missed the train ___________ she has been waiting at the pier for more than 30 minutes. 

 • A. although
 • B. since
 • C. despite
 • D. because of

2. I did not eat dinner _____________ I was too tired. 

 • A. so
 • B. because
 • C. but
 • D. if

3. We were driving to a village _____________ we caught an accident.

 • A. when
 • B. while
 • C. before
 • D. as soon as

4. I want to be a doctor ______ I can save people.

 • A. in order to
 • B. so as not to
 • C. so that
 • D. as soon as

5. ___________leaving the house, turn off the lights.

 • A. As soon as
 • B. Although
 • C. After
 • D. Before

Bài tập 2: Viết lại các câu sau:

1. I was born in a craft village. I know the process of making pottery. (BECAUSE)

➡ __________________________________________________

2. She was not happy at the party. She wanted to leave. (AS)

➡ __________________________________________________

3. I am sick. I still have to go to work. (ALTHOUGH)

➡ __________________________________________________

4. Tomorrow is a holiday. I have a day off work. (SO)

➡ __________________________________________________

5. I left my job. My boss didn’t give me a raise. (BECAUSE) 

➡ __________________________________________________

Đáp án:

Bài tập 1:

1 – A

2 – B

3 – A

4 – C

5 – D

Bài tập 2:

 1. I know the process of making pottery because  I was born in a craft village/ Because I was born in a craft village, I know the process of making pottery. 
 2. She wanted to leave as she was not happy at the party. 
 3. I still have to go to work although I am sick./ Although I am sick, I still have to go to work. 
 4. Tomorrow is a holiday so I have a day off work. 
 5. I left my job because my boss didn’t give me a raise./ Because my boss didn’t give me a raise, I left my job. 

Trên đây là toàn bộ kiến thức về câu phức trong tiếng Anh mà các bạn cần nắm rõ. Hãy luyện tập nhiều, đặc biệt là khi viết để có thể nâng trình độ diễn đạt tiếng Anh bạn nhé!

5/5 - (1 bình chọn)
spot_img
Tú Phạm
Founder/ CEO at Prep.vn

Thạc sĩ Tú Phạm – Nhà sáng lập Nền tảng luyện thi thông minh Prep.vn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và luyện thi, Thầy Tú đã giúp hàng ngàn học viên đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS. Thầy cũng là chuyên gia tham vấn trong các chương trình của Hội Đồng Anh và là diễn giả tại nhiều sự kiện, chương trình và hội thảo hàng đầu về ngôn ngữ.
Prep.vn - nền tảng học luyện thông minh, kết hợp giáo dục và công nghệ với sứ mệnh giúp mọi học sinh dù ở bất cứ đâu đều nhận được chất lượng giáo dục tốt nhất; mang đến trải nghiệm học và luyện thi trực tuyến như thể có giáo viên giỏi kèm riêng. Bên cạnh đội ngũ giảng viên chuyên gia TOP đầu, Prep.vn còn sử dụng trí tuệ nhân tạo với khả năng phân tích trải nghiệm người học, tạo ra nội dung học tương tác cao và không gian luyện thi ảo nhằm khắc phục tình trạng thiếu thực hành, tương tác ở các lớp học truyền thống.

Theo dõi Thạc Sĩ Tú Phạm

Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Therefore là gì? Ý nghĩa, cách dùng cấu trúc Therefore trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, liên từ Therefore được sử dụng để tạo sự liên kết, thống nhất giữa các câu, đoạn với nhau. Vậy Therefore...

Giải nghĩa 2 chữ Vũ trong tiếng Hán (雨 & 宇) thông dụng!

Chữ Vũ trong tiếng Hán là gì? Cấu tạo như thế nào? Cách viết ra sao? Chắc chắn đây là điều mà rất nhiều...

Giải nghĩa về chữ Lâm trong tiếng Hán (林) chi tiết!

Mỗi nét cấu tạo Hán tự đều có công dụng tạo ý nghĩa và biểu âm cho từ đó. Khi phân tích từng chữ...

Giải mã chữ Khánh trong tiếng Hán (庆) chi tiết!

Khi tìm hiểu, phân tích từng Hán tự, bạn sẽ thấy được mỗi một chữ Hán đều mang những ý nghĩa sâu sắc. Vậy,...

Tổng hợp 8 cuốn sách song ngữ Trung Việt hay nhất mọi thời đại

Học Hán ngữ bằng cách đọc sách song ngữ Trung Việt đang trở thành phương pháp hiệu quả được rất nhiều người áp dụng....

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Happiness of young people

IELTS Writing Task 2 Happiness of young people là một trong những đề bài mới, vừa xuất hiện trong đề thi thực chiến gắn...

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Celebrities

Nếu gặp chủ đề Celebrities (Những người nổi tiếng) trong phòng thi IELTS Writing thì bạn sẽ xử lý như thế nào để ẵm...

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Job seeking

Nếu gặp đề bài IELTS Writing Task 2 Job seeking trong phòng thi thực chiến thì bạn sẽ xử lý như thế nào để...

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Problems for young people living in the cities and solutions

Problems for young people living in the cities and solutions (Vấn đề của giới trẻ sống ở thành thị và giải pháp) là một...

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Art creation

Art creation (Sáng tạo nghệ thuật) là một trong những chủ đề lạ, ít xuất hiện trong đề thi Writing Task 2. Vậy nếu...

Để lại bình luận của bạn

Nội dung
Please enter your name here

Follow Prep.vn

Học viên điểm cao ⭐