Cấu trúc đề thi JLPT N5, N4, N3, N2, N1 theo format mới năm 2023

spot_img

Để thí sinh có cái nhìn tổng quát nhất về các dạng bài, hơn hết là xác định được số câu hỏi xuất hiện và yêu cầu của đề thi là gì, trong bài viết dưới đây, PREP.VN đã tổng hợp cấu trúc đề thi JLPT N5 – N1 theo format mới nhất năm 2023. Tham khảo chi tiết cấu trúc đề thi JLPT từng cấp độ để ôn luyện thi hiệu quả và hơn hết là biết cách phân bổ thời gian làm bài, đạt điểm số cao nhất nhé!

Cấu trúc đề thi JLPT N5, N4, N3, N2, N1 theo format mới
Cấu trúc đề thi JLPT N5, N4, N3, N2, N1 theo format mới

I. Tổng quan về thời gian thi JLPT

Mỗi cấp độ JLPT lại có quỹ thời gian thi khác nhau, phụ thuộc chủ yếu vào số lượng cũng như độ khó của câu hỏi. Ví dụ:

  • Phần thi Kiến thức ngôn ngữ của JLPT N5 chiếm 25 phút, trong đó, phần thi Kiến thức ngôn ngữ của JLPT N4 chiếm 30 phút.
  • Phần thi Nghe hiểu của JLPT N3 chiếm 40 phút, trong đó, phần thi nghe hiểu của JLPT N2 chiếm 50 phút.
  • Tổng thời gian thi JLPT N5 là 105 phút, trong đó, tổng thời gian thi JLPT N1 là 170 phút.

Vậy nên, tham khảo ngay bảng dưới đây để nắm vững được thời gian thi và biết cách phân bổ thời gian làm bài thi JLPT sao cho hợp lý nhất bạn nhé!

Cấp độ

Phần thi và thời gian

Tổng thời gian

N5

Kiến thức ngôn ngữ (Từ vựng) (25 phút)

Kiến thức ngôn ngữ (Ngữ pháp) + Đọc hiểu (50 phút)

Nghe hiểu (30 phút)

105 phút

N4

Kiến thức ngôn ngữ (Từ vựng) (30 phút)

Kiến thức ngôn ngữ (Ngữ pháp) + Đọc hiểu (60 phút)

Nghe hiểu (35 phút)

125 phút

N3

Kiến thức ngôn ngữ (Từ vựng) (30 phút)

Kiến thức ngôn ngữ (Ngữ pháp) + Đọc hiểu (70 phút)

Nghe hiểu (40 phút)

140 phút

N2

Kiến thức ngôn ngữ (Từ vựng, Ngữ pháp) + Đọc hiểu (105 phút)

Nghe hiểu (50 phút)

155 phút

N1

Kiến thức ngôn ngữ (Từ vựng, Ngữ pháp) + Đọc hiểu (110 phút)

Nghe hiểu (60 phút)

170 phút

Ngoài việc nắm vững thời gian thi JLPT, để làm tốt bài thi, bạn còn cần phải hiểu tường tận cấu trúc đề thi JLPT. Vậy bài thi JLPT sẽ kiểm tra những kiến thức nào? Cùng PREP.VN xác định rõ cấu trúc đề thi JLPT trong nội dung các phần dưới đây nhé!

II. Cấu trúc đề thi JLPT N5

Cấu trúc đề thi JLPT N5 được phân chia cụ thể thành 3 phần chính với 2 lần nghỉ giữa các phần thi, cụ thể đó là:

  • Phần 1: 4 mục kiểm tra kiến thức ngôn ngữ, phần này yêu cầu khả năng ghi nhớ cách đọc, cách viết Hán tự, ý nghĩa và cách dùng của từ vựng tiếng Nhật của thí sinh.
  • Phần 2: 3 mục kiểm tra kiến thức ngữ pháp, phần này yêu cầu thí sinh biết cách xây dựng câu với ngữ pháp phù hợp, mạch lạc, phù hợp với mạch của đoạn văn. Bên cạnh đó, phần thi này còn kiểm tra trình độ Đọc hiểu tiếng Nhật thông qua 3 mục với các đoạn văn ngắn, bản tin, bản hướng dẫn,…
  • Phần 3: 4 mục kiểm tra khả năng nghe hiểu, phần thi này đánh giá khả năng nắm bắt nội dung, ý chính từ các đoạn văn, đoạn hội thoại, chọn câu ứng đáp, đối thoại phù hợp.
JLPT N5 là gì? Sở hữu chứng chỉ N5 có khó không?
Cấu trúc đề thi JLPT N5

Để hiểu hơn về cấu trúc đề thi JLPT N5, thí sinh có thể tham khảo bảng chi tiết được PREP.VN tổng hợp dưới đây:

Các phần thi

Cách ra đề

Thời gian

 

Tiêu đề

Số câu

Mục tiêu

Phần 1: 言語知識 (25 phút)

漢字-語彙

1/ 漢字読み

12

Cách đọc những từ tiếng Nhật được viết bằng Hán tự

2/ 表記

8

Những từ tiếng Nhật được viết bằng Hiragana được chuyển sang Hán tự/ Katakana như nào

3/ 文脈規定

10

Tùy theo mạch văn, thí sinh tiến hành tìm những từ vựng tiếng Nhật được quy định phù hợp về mặt ngữ nghĩa là từ vựng nào

4/ 言い換え類義

Tìm những cách diễn đạt, những từ tiếng Nhật gần nghĩa với các từ vựng đã cho

Phần 2: 言語知識 ‐ 読解 (50 phút)

文法

1/ 文の文法1

16

Có thể phán đoán được hình thức ngữ pháp tiếng Nhật nào phù hợp với nội dung câu văn

2/ 文の文法2

5

Có thể tạo được câu văn mạch lạc về mặt ý nghĩa và đúng cú pháp tiếng Nhật

3/ 文章の文法

5

Có thể phán đoán được câu nào phù hợp với dòng chảy của đoạn văn tiếng Nhật

読解

4/ 内容理解

(短文)

3

Đọc và hiểu được nội dung của một văn bản khoảng 80 chữ Hán tự đơn giản về ngữ cảnh, các vấn đề liên quan đến học tập/ cuộc sống/ công việc

5/ 内容理解

(中文)

2

Đọc nội dung của một văn bản khoảng 250 chữ Hán tự đơn giản về đề tài có liên quan đến cuộc sống hàng ngày

6/ 情報検索

1

Có thể tìm ra những thông tin cần thiết trong các bản tin, bản hướng dẫn,… có khoảng 250 chữ Hán tự cơ bản

Phần 3: 聴解 (30 phút)

1/ 課題理解

7

Có thể hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại (Nghe và nắm bắt những thông tin cần thiết, giải quyết những chủ đề mang tính cụ thể và có thể biết được cái thích hợp tiếp theo là cái gì)

2/ ポイント理解

6

Có thể hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại (Phải nghe cái đã được chỉ thị từ trước, có khả năng nghe và lược ra những điểm chính)

3/ 発表現話

5

Vừa nhìn hình vừa nghe giải thích tình huống để chọn lựa câu thoại thích hợp

4/ 即時応答

6

Nghe câu thoại ngắn chẳng hạn như một câu hỏi rồi chọn câu ứng đáp thích hợp

III. Cấu trúc đề thi JLPT N4

Cấu trúc đề thi JLPT N4 tiếng Nhật được chia làm 3 phần và các mục trong đề thi tương tự N5 JLPT, chỉ thêm vào một mondai ở phần từ vựng. Lượng kiến thức yêu cầu ở cấp độ cơ bản này nhiều hơn so với N5 nên thời gian làm bài cũng dài hơn.

JLPT N4 là gì? Sở hữu N4 JLPT có khó không?
Cấu trúc đề thi JLPT N4

Các phần thi

Cách ra đề

Thời gian

 

Tiêu đề

Số câu

Mục tiêu

Phần 1:言語知識   (30 phút)

文字-語彙

1/ 漢字読み

9

Cách đọc những từ vựng được viết bằng chữ Hán tự

2/ 表記

6

Những từ vựng được viết bằng Hiragana được chuyển sang Hán tự/ Katakana như thế nào

3/ 文脈規定

10

Tùy theo mạch văn tìm những từ được quy định phù hợp về mặt ngữ nghĩa là từ vựng nào

4/ 言い換え類義

Tìm những cách diễn đạt, những từ gần nghĩa với các từ vựng trong đề đã cho

5/ 用法

5

Biết được từ vựng đó sử dụng như thế nào trong các câu được đưa ra trong bài

Phần 2: 言語知識 ‐ 読解

(60 phút)

文法

1/ 文の文法1

15

Có thể phán đoán được hình thức ngữ pháp tiếng Nhật nào phù hợp với nội dung câu văn

2/ 文の文法2

5

Có thể tạo được câu văn tiếng Nhật mạch lạc về mặt ý nghĩa và đúng cấu trúc cú pháp

3/ 文章の文法

5

Có thể phán đoán được câu tiếng Nhật nào phù hợp với dòng chảy của đoạn văn

読解

4/ 内容理解(短文)

4

Đọc và hiểu được nội dung của một văn bản khoảng 100 ~ 200 Hán tự, thể loại văn giải thích, chỉ thị,… với nội dung có liên quan đến công việc và cuộc sống

5/ 内容理解(中文)

4

Đọc nội dung của một văn bản tiếng Nhật khoảng 350 chữ Hán tự, thể loại văn giải thích, hoặc tự luận,.. Biết được các từ khóa, các mối quan hệ nhân quả

6/ 情報検索

2

Có thể tìm ra những thông tin cần thiết trong các bản quảng cáo, tờ rơi tiếng Nhật,… có khoảng 600 chữ Hán tự cơ bản

Phần 3: 聴解

(35 phút)

1/ 課題理解

8

Có thể hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại tiếng Nhật (Nghe và nắm bắt những thông tin cần thiết, giải quyết những chủ đề mang tính cụ thể và có thể biết được cái thích hợp tiếp theo là cái gì)

2/ ポイント理解

7

Có thể hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại(Phải nghe cái đã được chỉ thị từ trước, có khả năng nghe và lược ra những điểm chính)

3/ 発表現話

5

Vừa nhìn hình vừa nghe giải thích tình huống để chọn lựa câu thoại thích hợp

4/ 即時応答

8

Nghe câu thoại ngắn chẳng hạn như một câu hỏi rồi chọn câu ứng đáp thích hợp

IV. Cấu trúc đề thi JLPT N3

Cấu trúc đề thi JLPT N3 cũng không có nhiều điểm khác biệt so với đề thi JLPT N4 và JLPT N5. Tuy nhiên, cấp độ thứ 3 này được tăng thêm 3 mục kiểm tra ở phần Từ vựng, Đọc hiểu và Nghe hiểu. Ngoài ra, một điểm thí sinh cần lưu ý nữa là ở cấp độ N3 tiếng Nhật, phần Đọc hiểu trong đề thi sẽ được tách riêng và sẽ bổ sung thêm điểm tối đa, điểm liệt; còn phần Ngữ pháp sẽ được gộp chung vào phần Từ vựng để tính điểm.

JLPT N3 là gì? Sở hữu N3 JLPT có khó không?
Cấu trúc đề thi JLPT N3

Các phần thi

Cách ra đề

Thời gian

 

Tiêu đề

Số câu

Mục tiêu

言語知識

(30 phút)

文字-語彙

1/ 漢字読み

8

Cách đọc những từ được viết bằng Hán tự.

2/ 表記

6

Những từ được viết bằng Hiragana được viết sang Hán tự hoặc Katakana như thế nào.

3/ 文脈規定

11

Tùy theo mạch văn tìm những từ được quy định phù hợp về mặt ngữ nghĩa là từ nào.

4/ 言い換え類義

Tìm những cách diễn đạt, những từ gần nghĩa với các từ đã cho.

5/ 用法

5

Biết được từ đó sử dụng như thế nào trong các câu được đưa ra.

言語知識 ‐ 読解

(70 phút)

文法

1/ 文の文法1

13

Có thể phán đoán được hình thức ngữ pháp nào phù hợp với nội dung câu văn.

2/ 文の文法2

5

Có thể tạo được câu văn mạch lạc về mặt ý nghĩa và đúng cú pháp.

3/ 文章の文法

5

Có thể phán đoán được câu nào phù hợp với dòng chảy của đoạn văn.

読解

4/ 内容理解(短文)

4

Đọc và hiểu được nội dung của một văn bản khoảng 100 ~ 200 Hán tự, thể loại văn giải thích, chỉ thị,… với nội dung có liên quan đến công việc và cuộc sống.

5/ 内容理解(中文)

6

Đọc nội dung của một văn bản khoảng 350 chữ Hán tự, thể loại văn giải thích, hoặc tự luận,.. Biết được các từ khóa, các mối quan hệ nhân quả.

6/ 主張理解(長文)

4

Đọc nội dung của một văn bản (khoảng 500 chữ Hán tự), thể loại văn giải thích, thư từ hoặc tự luận,… Biết cách khái quát, nắm được hướng triển khai của các lý luận.

Mục 7: 情報検索

2

Có thể tìm ra những thông tin cần thiết trong các bản quảng cáo, tờ rơi,… có khoảng 600 chữ Hán tự cơ bản.

聴解

(40 phút)

1/ 課題理解

6

Có thể hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại (Nghe và nắm bắt những thông tin cần thiết, giải quyết những chủ đề mang tính cụ thể và có thể biết được cái thích hợp tiếp theo là cái gì).

2/ ポイント理解

6

Có thể hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại(Phải nghe cái đã được chỉ thị từ trước, có khả năng nghe và lược ra những điểm chính).

3/ 概要理解

3

Có thể hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại (Từ đoạn hội thoại có thể hiểu được chủ trương, ý đồ của người nói).

4/ 発表現話

4

Vừa nhìn hình vừa nghe giải thích tình huống để chọn lựa câu thoại thích hợp.

5/ 即時応答

9

Nghe câu thoại ngắn chẳng hạn như một câu hỏi rồi chọn câu ứng đáp thích hợp.

V. Cấu trúc đề thi JLPT N2

JLPT N2 là bài thi tiếng Nhật trình độ trung cấp. Trong cấp độ này đề thi không còn chia thành 3 phần và có 2 lần nghỉ ở giữa các phần thi như cấu trúc đề thi JLPT N5, N4 mà được gộp lại thành 2 phần chính và có 1 lần nghỉ ở giữa:

  • Phần 1: Từ vựng + Ngữ pháp + Đọc hiểu
  • Phần 2: Nghe hiểu
JLPT N2 là gì? Sở hữu N2 JLPT có khó không?
Cấu trúc đề thi JLPT N2

Tham khảo chi tiết bảng dưới đây để nắm vững cấu trúc bài thi JLPT N2 trong quá trình ôn luyện thi tại nhà Preppies nhé!

Các phần thi

Cách ra đề

Thời gian

 

Tiêu đề

Số câu

Mục tiêu

言語知識 ‐ 読解

(105 phút)

文字-語彙

1/ 漢字読み

Cách đọc những từ được viết bằng Hán tự

2/ 表記

Những từ được viết bằng Hiragana được viết sang Hán tự hoặc Katakana như thế nào

3/ 語形成

5

Biết các từ ghép, các từ phát sinh

4/ 文脈規定

Tùy theo mạch văn tìm những từ được quy định phù hợp về mặt ngữ nghĩa là từ nào

5/ 言い換え類義

5

Tìm những cách diễn đạt, những từ gần nghĩa với các từ đã cho

6/ 用法

5

Biết được từ đó sử dụng như thế nào trong các câu được đưa ra

文法

7/ 文の文法1

12

Có thể phán đoán được hình thức ngữ pháp nào phù hợp với nội dung câu văn

8/ 文の文法2

5

Có thể tạo được câu văn mạch lạc về mặt ý nghĩa và đúng cú pháp

9/ 文章の文法

5

Có thể phán đoán được câu nào phù hợp với dòng chảy của đoạn văn

読解

10/ 内容理解(短文)

5

Đọc và hiểu được nội dung của một văn bản khoảng 200 Hán tự, thể loại văn giải thích, chỉ thị,…với nội dung có liên quan đến công việc và cuộc sống

11/ 内容理解(中文)

9

Đọc nội dung của một văn bản khoảng 500 chữ Hán tự, thể loại văn giải thích, hoặc tự luận, bình phẩm,…Nắm được khái quát cách suy nghĩ của tác giả, hiểu lý do, các mối quan hệ nhân quả,…

12/ 統合理解

2

Đọc nội dung của một số văn bản (khoảng 600 chữ Hán tự). Biết cách vừa tổng hợp, vừa so sánh đối chiếu

13/ 主張理解(長文)

3

Đọc nội dung của một văn bản (khoảng 900 chữ Hán tự), thể loại văn lý luận, bình phẩm mang tính so sánh…Nắm bắt được ý kiến, chủ trương cần truyền đạt trong tổng thể đoạn văn

14/  情報検索

2

Có thể tìm ra những thông tin cần thiết trong các bản quảng cáo, tờ rơi, thông tin trong tạp chí, thương mại, có khoảng 700 chữ Hán tự cơ bản

聴解

(50 phút)

1/ 課題理解

5

Có thể hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại (Nghe và nắm bắt những thông tin cần thiết, giải quyết những chủ đề mang tính cụ thể và có thể biết được cái thích hợp tiếp theo là cái gì)

2/ ポイント理解

6

Có thể hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại(Phải nghe cái đã được chỉ thị từ trước, có khả năng nghe và lược ra những điểm chính)

3/ 概要理解

5

Có thể hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại (Từ đoạn hội thoại có thể hiểu được chủ trương, ý đồ của người nói)

4/ 即時応答

12

Nghe câu thoại ngắn chẳng hạn như một câu hỏi rồi chọn câu ứng đáp thích hợp

5/ 統合理解

4

Nghe một đoạn hội thoại dài, vừa hiểu nội dung vừa tổng hợp, so sánh các thông tin

VI. Cấu trúc đề thi JLPT N1

N1 là cấp độ cao cấp trong kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật JLPT. Tương tự như JLPT N2, cấu trúc đề thi JLPT N1 cũng được chia làm 2 phần thi nhưng số câu hỏi lại ít hơn. Tuy nhiên, độ khó và độ phức tạp của cấp độ này lại cao hơn rất nhiều. Để chinh phục được điểm số N1, thí sinh dự thi phải có sự thông hiểu nhất định đối với tiếng Nhật, bên cạnh đó biết cách phân bổ, kiểm soát 170 phút làm bài thi cũng là kỹ năng cần có.

Các bước luyện đề thi JLPT N1 chính thức hiệu quả
Cấu trúc đề thi JLPT N1

Các phần thi

Cách ra đề

Thời gian

Tiêu đề

Số câu

Mục tiêu

言語知識 ‐ 読解

(110 phút)

文字-語彙

1/ 漢字読み

6

Cách đọc những từ được viết trong đề thi bằng Hán tự

2/ 文脈規定

7

Tùy theo mạch văn, thí sinh tìm những từ được quy định phù hợp về mặt ngữ nghĩa là từ nào

3/ 言い換え類義

6

Thí sinh tìm những cách diễn đạt, những từ gần nghĩa với các từ đã cho trong đề thi

4/ 用法

6

Biết được từ đó sử dụng như thế nào trong các câu được đưa ra

文法

5/ 文の文法1

10

Có thể phán đoán được hình thức ngữ pháp nào phù hợp với nội dung câu văn

6/ 文の文法2

5

Có thể tạo được câu văn mạch lạc về mặt ý nghĩa và đúng cú pháp

7/ 文章の文法

5

Có thể phán đoán được câu nào phù hợp với dòng chảy của đoạn văn

読解

8/ 内容理解(短文)

4

Đọc và hiểu được nội dung của một văn bản khoảng 200 Hán tự, thể loại văn giải thích, chỉ thị,…với nội dung có liên quan đến công việc và cuộc sống

9/ 内容理解(中文)

9

Đọc nội dung của một văn bản khoảng 500 chữ Hán tự, thể loại văn giải thích, hoặc tự luận, bình phẩm,…Nắm được khái quát cách suy nghĩ của tác giả, hiểu lý do, các mối quan hệ nhân quả,…

10/ 内容理解(長文)

4

Đọc nội dung của một văn bản khoảng 1000 chữ Hán tự, thể loại văn giải thích hoặc tự luận… Biết cách khái quát, nắm được cách suy nghĩ của tác giả 

11/ 統合理解

3

Đọc nội dung của một số văn bản (khoảng 600 chữ Hán tự). Biết cách vừa tổng hợp, vừa so sánh đối chiếu

12/ 主張理解 (長文)

4

Đọc nội dung của một văn bản (khoảng 1000 chữ Hán tự), thể loại văn mang tính lý luận, trừu tượng như bình phẩm, xã luận… Nắm bắt được ý kiến, chủ trương cần truyền đạt trong tổng thể đoạn văn

13/ 情報検索

2

Có thể tìm ra những thông tin cần thiết trong các bản quảng cáo, tờ rơi, thông tin trong tạp chí, thương mại,… có khoảng 700 chữ Hán tự cơ bản

聴解

(60 phút)

1/ 課題理解

6

Có thể hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại (Nghe và nắm bắt những thông tin cần thiết, giải quyết những chủ đề mang tính cụ thể và có thể biết được cái thích hợp tiếp theo là cái gì)

2/ ポイント理解

7

Có thể hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại (Phải nghe cái đã được chỉ thị từ trước, có khả năng nghe và lược ra những điểm chính)

3/ 概要理解

6

Có thể hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại (Từ đoạn hội thoại có thể hiểu được chủ trương, ý đồ của người nói)

4/ 即時応答

14

Nghe câu thoại ngắn chẳng hạn như một câu hỏi rồi chọn câu ứng đáp thích hợp

5/ 統合理解

4

Nghe một đoạn hội thoại dài, vừa hiểu nội dung vừa tổng hợp, so sánh các thông tin

VII. Cách tính điểm JLPT theo từng cấp độ

Cách tính điểm JLPT không được Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services công bố trên toàn thế giới, vậy nên, rất nhiều thí sinh không biết xác định cũng như ước chừng điểm số của bản thân. Vậy nên, PREP.VN đã tổng hợp thang điểm và cách tính điểm JLPT dự đoán mới nhất dựa vào đề thi thử, đề thi các năm, tham khảo ngay bài viết:

Trên đây là tổng hợp đầy đủ nhất về cấu trúc đề thi JLPT theo từng cấp độ, từ N5 – N1 mới nhất 2023. Chúc bạn ôn luyện thi hiệu quả tại nhà và chinh phục được điểm số mục tiêu trong kỳ thi thực chiến sắp tới nhé!

5/5 - (1 bình chọn)
spot_img
Tú Phạm
Founder/ CEO at Prep.vn

Thạc sĩ Tú Phạm – Nhà sáng lập Nền tảng luyện thi thông minh Prep.vn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và luyện thi, Thầy Tú đã giúp hàng ngàn học viên đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS. Thầy cũng là chuyên gia tham vấn trong các chương trình của Hội Đồng Anh và là diễn giả tại nhiều sự kiện, chương trình và hội thảo hàng đầu về ngôn ngữ.
Prep.vn - nền tảng học luyện thông minh, kết hợp giáo dục và công nghệ với sứ mệnh giúp mọi học sinh dù ở bất cứ đâu đều nhận được chất lượng giáo dục tốt nhất; mang đến trải nghiệm học và luyện thi trực tuyến như thể có giáo viên giỏi kèm riêng. Bên cạnh đội ngũ giảng viên chuyên gia TOP đầu, Prep.vn còn sử dụng trí tuệ nhân tạo với khả năng phân tích trải nghiệm người học, tạo ra nội dung học tương tác cao và không gian luyện thi ảo nhằm khắc phục tình trạng thiếu thực hành, tương tác ở các lớp học truyền thống.

Theo dõi Thạc Sĩ Tú Phạm

Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Therefore là gì? Ý nghĩa, cách dùng cấu trúc Therefore trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, liên từ Therefore được sử dụng để tạo sự liên kết, thống nhất giữa các câu, đoạn với nhau. Vậy Therefore...

Giải nghĩa 2 chữ Vũ trong tiếng Hán (雨 & 宇) thông dụng!

Chữ Vũ trong tiếng Hán là gì? Cấu tạo như thế nào? Cách viết ra sao? Chắc chắn đây là điều mà rất nhiều...

Giải nghĩa về chữ Lâm trong tiếng Hán (林) chi tiết!

Mỗi nét cấu tạo Hán tự đều có công dụng tạo ý nghĩa và biểu âm cho từ đó. Khi phân tích từng chữ...

Giải mã chữ Khánh trong tiếng Hán (庆) chi tiết!

Khi tìm hiểu, phân tích từng Hán tự, bạn sẽ thấy được mỗi một chữ Hán đều mang những ý nghĩa sâu sắc. Vậy,...

Tổng hợp 8 cuốn sách song ngữ Trung Việt hay nhất mọi thời đại

Học Hán ngữ bằng cách đọc sách song ngữ Trung Việt đang trở thành phương pháp hiệu quả được rất nhiều người áp dụng....

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Happiness of young people

IELTS Writing Task 2 Happiness of young people là một trong những đề bài mới, vừa xuất hiện trong đề thi thực chiến gắn...

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Celebrities

Nếu gặp chủ đề Celebrities (Những người nổi tiếng) trong phòng thi IELTS Writing thì bạn sẽ xử lý như thế nào để ẵm...

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Job seeking

Nếu gặp đề bài IELTS Writing Task 2 Job seeking trong phòng thi thực chiến thì bạn sẽ xử lý như thế nào để...

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Problems for young people living in the cities and solutions

Problems for young people living in the cities and solutions (Vấn đề của giới trẻ sống ở thành thị và giải pháp) là một...

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Art creation

Art creation (Sáng tạo nghệ thuật) là một trong những chủ đề lạ, ít xuất hiện trong đề thi Writing Task 2. Vậy nếu...

Để lại bình luận của bạn

Nội dung
Please enter your name here

Follow Prep.vn

Học viên điểm cao ⭐