Cấu trúc viết thư tiếng Anh đầy đủ 3 phần: Mở đầu, Nội dung, Kết thư!

spot_img

Viết thư – hoạt động vô cùng phổ biến của chúng ta hiện nay. Tuy nhiên, dù nắm được cách viết thư tiếng Anh nhưng sẽ không dễ dàng áp dụng khi viết thư tiếng Anh. Vậy nên, dưới đây là cấu trúc viết thư tiếng Anh đầy đủ nhất, cùng PREP.VN tham khảo chi tiết bạn nhé!

Cấu trúc viết thư tiếng Anh đầy đủ 3 phần: Mở đầu, Nội dung, Kết thư!
Cấu trúc viết thư tiếng Anh đầy đủ 3 phần: Mở đầu, Nội dung, Kết thư!

I. Cấu trúc viết thư tiếng Anh đầy đủ nhất

1. Mở đầu thư – Beginning

Mở đầu thư là phần vô cùng quan trọng bởi đây là phần để bạn gây ấn tượng với người đọc. Cấu trúc viết thư tiếng Anh phần mở đầu bao gồm 2 ý chính, đó là: Chào hỏi & Giới thiệu bản thân.

Các phần

Các nội dung về cấu trúc viết thư tiếng Anh

1. Chào hỏi (Salutation) 

Phần chào hỏi là phần đầu tiên của thư. Trong phần này bạn cần nêu ra được tên của người nhận thư. Cấu trúc viết thư tiếng Anh phần chào hỏi:

Dear + recipient’s name (tên người nhận thư)

Dưới đây là một số cấu trúc viết thư tiếng Anh phần chào hỏi đặc biệt:

 • Biết tên người nhận, tuy nhiên không thân thiết ➡ Dear + title (danh xưng) + surname (họ). Ví dụ: Dear Mrs Adam, Dear Mr Lopez, Dear Ms. Winfrey,…
 • Biết tên người nhận và có mối quan hệ thân thiết ➡ Dear + first name (tên thường gọi). Ví dụ: Dear Trang, Dear Leonardo, Dear Jennifer,…
 • Chưa biết tên người nhận thư ➡ Dear Sir/ Madam.

2. Giới thiệu bản thân (Introduction)

Sau phần chào hỏi, chúng ta sẽ tiến hành giới thiệu bản thân. Dưới đây là cấu trúc viết thư tiếng Anh phần giới thiệu bản thân:

My name is + your name. We met at/in + date, location

(Tên mình là + (tên của bạn). Chúng ta từng gặp ở + (thời gian, địa điểm).

2. Nội dung thư – Body

Sau phần mở đầu, trong cấu trúc viết thư tiếng Anh chính là phần Body. Để bức thư có giá trị, bạn cần trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc và chi tiết những thông tin bạn muốn gửi tới người nhận. Phần nội dung thư được phân ra làm 3 ý chính: Lời hỏi thăm, Lý do viết thư & Nội dung chính.

Các phần

Các nội dung về cấu trúc viết thư tiếng Anh

1. Lời hỏi thăm (Opening comment)

Để triển khai phần lời hỏi thăm, bạn hãy đưa ra những câu hỏi về mọi thứ diễn ra xung quanh người nhận thư, ví dụ như: sức khỏe, công việc, gia đình, cuộc sống,… Dưới đây là cấu trúc viết thư tiếng Anh phần lời hỏi thăm:

 • Hỏi thăm sức khỏe thân thiết ➡ How are you? How are things? How have you been? (Dạo này bạn như thế nào?).
 • Hỏi thăm sức khỏe trang trọng:
  • I hope you have a good day (Hi vọng bạn có một ngày tốt lành).
  • I hope you are doing well recently (Tôi hi vọng hiện tại bạn vẫn khỏe).
 • Bắt đầu bằng cụm từ “Thank you” nếu đây là một bức thư hồi đáp:
  • Thank you for your letter (Cảm ơn về bức thư của bạn).
  • Thank you for responding to my letter (Cảm ơn vì bạn đã phản hồi bức thư của tôi).
  • Thank you for contacting us (Cảm ơn vì đã liên lạc với chúng tôi). 

2. Lý do viết thư (Reason to write)

Tiếp đến phần thứ 2, bạn cần phải đề cập đến lý do muốn gửi thư. Phần này thường bắt đầu bằng cấu trúc viết thư tiếng Anh chung như sau:

I am writing/ I will talk about…

 • Mẫu thư thân mật: 
   • In this letter, I will talk about … (Trong bức thư này, tôi sẽ nói về …)
   • I am writing this letter to tell you about … (Tôi đang viết thư này để kể cho bạn về …)
   • I am writing this letter to let you know about … (Tôi đang viết thư này để cho bạn biết về…) 
 • Mẫu thư trang trọng: 
  • I am writing to enquire about/ ask about … (Tôi viết thư để hỏi về…)
  • We are writing to inform you that/request/complain /apologize/explain/… (Chúng tôi viết thư để thông báo/phàn nàn/xin lỗi/giải thích về…)
  • I am writing with reference to (Tôi viết thư để tham khảo…)
  • I am contacting you for the following reasons (Tôi liên hệ với anh vì những lý do sau)
  • I am currently interested in receiving/obtaining … (Tôi muốn nhận về…) 
  • I received your mail last week and would like to (Tôi đã nhận được thư của bạn lần trước và muốn…)

3. Nội dung chính (Main point)

Phần nội dung chính của một bức thư là phần quan trọng, tuy nhiên nó cũng cần ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu nhất. Vậy nên lưu ý rằng khi triển khai phần này bạn cần phải đi thẳng vào vấn đề. Dưới đây là cấu trúc viết thư tiếng Anh phần nội dung chính:

 • Thư cảm ơn
   • Thank you so much for … (Cảm ơn rất nhiều vì…)
   • I was excited to receive your gifts and want to express my thanks to… (Tôi rất vui khi nhận quà của bạn và muốn bày tỏ lời cảm ơn đến…)
 • Thư chúc mừng
   • New year is coming so I want to wish you and your family good luck and health (Năm mới sắp đến rồi, tôi muốn chúc bạn và gia đình nhiều may mắn và sức khỏe.)
   • Today is your birthday. I wish you good luck, happiness and health in your new age. (Hôm nay là sinh nhật của bạn. Chúc bạn nhiều may mắn, hạnh phúc và sức khỏe trong tuổi mới.)
 • Thư hỏi thăm
   • How are things? How is your family? Is your business still stable? How is your children’s study? (Mọi thứ thế nào? Gia đình bạn thế nào? Công việc kinh doanh của bạn vẫn ổn định chứ? Việc học tập của các con bạn thế nào?)
 • Thư phàn nàn
   • I think the reason is that …. ( Tôi nghĩ nguyên do là…)
   • Could you tell your department to check the ……? (Bạn có thể yêu cầu bộ phận của bạn kiểm tra…?)
   • It should put the matter right if ……… (Vấn đề sẽ được giải quyết đúng nếu như…)
   • I think the best solution would be ………(Tôi nghĩ giải pháp tốt nhất là …)
 • Thư mời
  • It would be an honor for us if you can join… (Sẽ là một vinh dự cho chúng tôi nếu bạn có thể tham gia…)
  • I am thrilled if you could join us on… (Tôi rất vui nếu bạn có thể tham gia cùng chúng tôi vào…)

3. Kết thư – Complimentary Close

Và cuối cùng kết thư là phần không thể thiếu đối với một bức thư trọn vẹn. Cấu trúc viết thư tiếng Anh phần kết thư gồm 2 ý chính, đó là: Câu kết thúc & ký tên.

Các phần

Các nội dung về cấu trúc viết thư tiếng Anh

1. Câu kết thúc (Concluding sentence)

Bạn có thể tham khảo cấu trúc viết thư tiếng Anh phần câu kết thúc bằng một số câu sau đây:

 • Please respond at your earliest convenience (Xin hãy phản hồi lại khi bạn thuận tiện nhất)
 • Hope to hear from you soon (Hi vọng được phản hồi từ bạn sớm)
 • I’m looking forward to seeing you (Tôi rất mong chờ được gặp bạn)
 • Please get back to me as soon as possible (Xin hãy phản hồi lại sớm nhất có thể)
 • Let me know if you need more information (Hãy cho tôi biết nếu bạn cần thêm thông tin)

2. Ký tên (Signing off)

Dưới đây là 3 trường hợp ký tên, tham khảo cấu trúc viết thư tiếng Anh phần ký tên bạn nhé:

 • Trường hợp thân thiết: Best wishes/ Take care/ Love/ All the best/ Bye.
 • Trường hợp trang trọng (biết tên người nhận): Yours sincerely/ Best regards/ Warm regards.
 • Trường hợp trang trọng (chưa biết tên người nhận): Yours faithfully.

II. Từ vựng tiếng Anh thường dùng trong thư

Tham khảo bảng dưới đây để nắm chắc được các từ vựng thường dùng trong cấu trúc viết thư tiếng Anh bạn nhé!

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Dear (adj)

/dɪr/

Thân mến

Letter (n)

/ˈlɛtər/

Bức thư

Look forward to st (v)

/lʊk/ /ˈfɔrwərd/ /tu/ 

Mong chờ được + điều gì đó

Yours truly (n)

/jʊrz/ /ˈtruli/

Bạn chân thành của bạn

Yours faithfully (n)

/jʊrz/ /ˈfeɪθfəli/

Trân trọng

Sincerely (adv)

/sɪnˈsɪrli/

Trân trọng/

Một cách chân thành

Best wishes (n)

/bɛst/ /ˈwɪʃɪz/

Những lời chúc tốt đẹp nhất

Best regards (n)

/bɛst/ /rɪˈgɑrdz/

Trân trọng

III. Các trường hợp lưu ý khi viết thư tiếng Anh

Để viết một bức thư hoàn chỉnh, nội dung là chưa đủ, chúng ta cần trau chuốt thêm về mặt hình thức cho bức thư. Dưới đây là một số lưu ý đặc biệt trong cấu trúc viết thư tiếng Anh:

  • Hạn chế viết tắt, thay vì I’m, She’s, He’s… ➡ hãy viết I am, She is, He is,… Chỉ viết tắt trong trường hợp bạn thật sự thân thiết với người nhận thư.
  • Lịch sự và nhã nhặn và thái độ cần thiết khi viết một bức thư. Nhớ rằng luôn có Dear ở đầu (theo cấu trúc viết thư tiếng Anh phần Beginning) và Please khi muốn yêu cầu điều gì đó.
  • Để bức thư thêm phần lịch sự, thay vì dùng want hãy dùng would like, thay vì dùng can hãy dùng may,…
  • Trình bày thư một cách ngắn gọn và xúc tích. Kiểm tra lại lỗi ngữ pháp và chính tả trước khi gửi thư.

IV. Tham khảo một số lá thư mẫu

Dưới đây là một số lá thư tiếng Anh về hỏi thăm, phàn nàn và thư mời. Tham khảo ngay để rút ra được cấu trúc viết thư tiếng Anh bạn nhé!

1. Mẫu thư hỏi thăm

Mẫu và cấu trúc viết thư tiếng Anh – Hỏi thăm:

Dear Quynh,

I’m Hien, your best friend.

A few days ago, I found that you didn’t reply to my message. I asked your boyfriend and I have heard that you’re feeling appendicitis. Are you ok? Can you eat anything? Are you better now? On the days when you didn’t reply to my message, I was unfortunate because I had no one to talk to me. I miss you.

Take a rest and take enough medicine. I hope you feel better soon to go to the coffee shop with me.

Take care,

Hien

 

Quỳnh thân mến,

Mình là Hiền, bạn thân của bạn.

Vài ngày trước, tôi thấy rằng bạn đã không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi đã hỏi bạn trai của bạn và tôi nghe nói rằng bạn đang bị đau ruột thừa. Bạn ổn chứ? Bạn có thể ăn bất cứ thứ gì? Giờ bạn cảm thấy tốt hơn chưa? Những ngày bạn không trả lời tin nhắn của tôi, tôi thật đáng tiếc vì không có ai để nói chuyện với tôi. Tôi nhớ bạn.

Nghỉ ngơi đi và uống thuốc đầy đủ nhé. Tôi hy vọng bạn sẽ cảm thấy tốt hơn sớm để đi đến quán cà phê với tôi.

Bảo trọng,

Hiền

2. Mẫu thư phàn nàn

Mẫu và cấu trúc viết thư tiếng Anh – Phàn nàn:

Dear Madam,

I am writing this letter to express my disappointment with the quality of service from your firm. I booked a package tour to Thailand on the application of your firm but unfortunately, the travel did not live up to my expectations.

When it comes to my trip, I was deeply dissatisfied not only with the delayed flight but also the low-quality service from your firm. As I booked an all-inclusive vacation package, the hotel at least should have provided necessities to satisfy my demands but it did not. For two days, my family and I had to live in a cramped, narrow and lightly furnished room. In addition, the television and the toilet were out of order, which really annoyed me. Moreover, a visit to the aquarium was canceled unwarrantedly only because of drizzling.

In this worst-case scenario, I expect to receive a refund from your firm for all the charges I paid or any measures you could take to compensate me. I look forward to a swift solution to this matter.

Yours sincerely,

Jennifer

 

Thưa bà,

Tôi viết thư này để bày tỏ sự thất vọng của tôi với chất lượng dịch vụ từ công ty của bạn. Tôi đã đặt một chuyến du lịch trọn gói đến Thái Lan qua ứng dụng của công ty bạn nhưng thật không may, chuyến đi không như tôi mong đợi.

Khi nói đến chuyến đi của tôi, tôi vô cùng không hài lòng không chỉ với chuyến bay bị hoãn mà còn là chất lượng dịch vụ thấp từ công ty của bạn. Khi tôi đặt một gói kỳ nghỉ trọn gói, khách sạn ít nhất phải cung cấp những thứ cần thiết để đáp ứng nhu cầu của tôi nhưng điều đó đã không xảy ra. Hai ngày nay tôi và gia đình phải sống trong một căn phòng lụp xụp, chật hẹp. Ngoài ra, tivi và nhà vệ sinh không hoạt động, khiến tôi thực sự khó chịu. Hơn nữa, chuyến thăm thủy cung đã bị hủy bỏ một cách vô cớ chỉ vì mưa phùn.

Trong trường hợp xấu nhất này, tôi mong nhận được tiền hoàn lại từ công ty của bạn cho tất cả các khoản phí tôi đã thanh toán hoặc bất kỳ biện pháp nào bạn có thể thực hiện để bồi thường. Tôi đợi giải pháp nhanh chóng cho vấn đề này.

Trân trọng,

Jennifer

3. Mẫu thư mời

Mẫu và cấu trúc viết thư tiếng Anh – Thư mời:

Dear Dat,

We will have some days off during Tet holiday. Do you have any plans for it? I am going to hold a small party in my house with cakes and candies to welcome the new year. Would you like to join us? I think that party will be very fun.

I look forward to seeing you.

Give my love to your parents and wish for a happy new year!

Your friend,

Nga

 

Đạt thân mến,

Chúng ta sẽ có một số ngày nghỉ trong kỳ nghỉ Tết. Cậu đã có kế hoạch nào chưa? Tớ sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong nhà với bánh và kẹo để chào đón năm mới. Cậu có muốn tham gia cùng chúng tớ không? Tớ nghĩ bữa tiệc đó sẽ rất vui nhộn.

Tớ rất mong được gặp cậu.

Gửi tình yêu của tớ đến cha mẹ của cậu và chúc một năm mới hạnh phúc!

Bạn của cậu,

Nga

IV. Lời kết

Trên đây là các mẫu và cấu trúc viết thư tiếng Anh đầy đủ nhất. Bạn thấy bài mẫu trên thế nào ? Hãy để lại bình luận ở dưới nếu bạn có câu hỏi gì nhé !

Bài viết trên được viết bởi các thầy cô tại Prep.vn. Nếu bạn đang tìm kiếm lộ trình học Ielts, Toeic hay tiếng anh thpt quốc gia thì hãy tham khảo ngay các lộ trình bên dưới

 1. Luyện thi Ielts
 2. Luyện thi Toeic
 3. Luyện thi tiếng anh thpt quốc gia
3.8/5 - (10 bình chọn)
spot_img
Tú Phạm
Founder/ CEO at Prep.vn

Thạc sĩ Tú Phạm – Nhà sáng lập Nền tảng luyện thi thông minh Prep.vn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và luyện thi, Thầy Tú đã giúp hàng ngàn học viên đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS. Thầy cũng là chuyên gia tham vấn trong các chương trình của Hội Đồng Anh và là diễn giả tại nhiều sự kiện, chương trình và hội thảo hàng đầu về ngôn ngữ.
Prep.vn - nền tảng học luyện thông minh, kết hợp giáo dục và công nghệ với sứ mệnh giúp mọi học sinh dù ở bất cứ đâu đều nhận được chất lượng giáo dục tốt nhất; mang đến trải nghiệm học và luyện thi trực tuyến như thể có giáo viên giỏi kèm riêng. Bên cạnh đội ngũ giảng viên chuyên gia TOP đầu, Prep.vn còn sử dụng trí tuệ nhân tạo với khả năng phân tích trải nghiệm người học, tạo ra nội dung học tương tác cao và không gian luyện thi ảo nhằm khắc phục tình trạng thiếu thực hành, tương tác ở các lớp học truyền thống.

Theo dõi Thạc Sĩ Tú Phạm

Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Rinh về tấm bằng 7.5 IELTS, Bảo Phương tốt nghiệp thành công, trở thành giáo viên tiếng Anh Kid online

Trước khi tiếp xúc với Prep, Bảo Phương chỉ đạt 6.5 IELTS cho lần thi thử. Điểm số không cao cộng thêm đây là...

Ngữ pháp về bổ ngữ trạng thái trong tiếng Trung chi tiết!

Bổ ngữ trạng thái trong tiếng Trung là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng. Nếu muốn giao tiếp tốt và dễ...

Cách dùng 3 trợ từ động thái trong tiếng Trung thông dụng

Trợ từ động thái trong tiếng Trung là kiến thức quan trọng trong kỳ thi HSK cũng như giao tiếp thường ngày. Vậy có...

Ngữ pháp về các loại từ trong tiếng Trung đầy đủ từ A-Z!

Từ loại là một trong những chủ điểm ngữ pháp tiếng Trung cực kỳ quan trọng mà nếu muốn chinh phục được ngôn ngữ...

Top 10 sách tiếng Anh giao tiếp uy tín, chất lượng nhất hiện nay!

Để có thể giao tiếp trôi chảy tiếng Anh, bên cạnh vốn từ đa dạng, bạn cần phải có kiến thức đầy đủ về...

Find là gì? Cách dùng cấu trúc Find tiếng Anh như thế nào?

Cấu trúc Find là một trong những cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh phổ biến nhất. Tuy nhiên nhiều bạn vẫn chưa nắm chắc...

In favour of là gì? Cấu trúc và cách dùng In favour of chi tiết

In favour of là gì? Thoáng nhìn nhiều bạn sẽ nghĩ đây là cụm từ tiếng Anh nâng cao và phức tạp, tuy nhiên...

Cấu trúc Admire là gì? Cách dùng & giới từ đi với Admire

Cấu trúc Admire là một trong những phần kiến thức ngữ pháp tiếng Anh rất quen thuộc. Vậy bạn đã nắm được hết cách...

Chinh phục cấu trúc, cách dùng cấu trúc Insist & bài tập thực hành

Cấu trúc Insist là phần kiến thức ngữ pháp tiếng Anh quen thuộc. Tuy nhiên nhiều bạn vẫn chưa nắm rõ được cách dùng...

Ngữ pháp về động từ trùng điệp trong tiếng Trung chi tiết

Động từ trùng điệp trong tiếng Trung là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng mà bạn cần phải nắm vững nếu...

Để lại bình luận của bạn

Nội dung
Please enter your name here

Follow Prep.vn

Học viên điểm cao ⭐