Category:

11 dạng câu hỏi trong bài thi Reading IELTS phổ biến nhất

spot_img

Theo như cấu trúc của bài thi IELTS Reading sẽ có tổng cộng là 40 câu hỏi và 3 đoạn văn mà thí sinh cần đọc để trả lời câu hỏi. 40 câu sẽ được chia ra thành 11 dạng câu hỏi trong bài thi Reading IELTS. Vậy nên, khi nắm rõ được cấu trúc cũng như những cách để chinh phục những dạng câu hỏi này thì bạn vừa có thể tiết kiệm được thời gian làm bài lại vừa có thể chinh phục được band điểm IELTS cao.

Do đó, bài viết dưới đây PREP muốn chia sẻ đến cho các bạn Preppies 11 dạng câu hỏi trong bài thi Reading IELTS phổ biến nhất, hãy cùng tham khảo bài viết nhé!

11 dạng câu hỏi trong bài thi Reading IELTS phổ biến nhất
11 dạng câu hỏi trong bài thi Reading IELTS phổ biến nhất

1. Dạng câu hỏi Multiple choice

Đây là một dạng câu hỏi trong bài thi Reading IELTS vô cùng phổ biến. Thí sinh tham gia dự thi sẽ được yêu cầu chọn câu trả lời đúng nhất từ ​​4 phương án thay thế (A, B, C hoặc D) hoặc 2 câu trả lời đúng nhất từ ​​5 phương án thay thế (A, B, C, D hoặc E) hoặc 3 câu trả lời đúng nhất từ ​​7 phương án thay thế (A, B, C, D, E, F hoặc G). 

Multiple Choice Question - một dạng câu hỏi trong bài thi Reading
Multiple Choice Question – một dạng câu hỏi trong bài thi Reading

Bạn sẽ phải viết chữ cái của câu trả lời mà họ đã chọn vào phiếu trả lời. Các câu hỏi có thể liên quan đến việc hoàn thành một câu, trong đó chúng được đưa ra phần đầu tiên của câu và sau đó chọn cách tốt nhất để hoàn thành câu đó từ các lựa chọn, hoặc có thể liên quan đến các câu hỏi hoàn chỉnh.

Các câu hỏi theo thứ tự như thông tin trong văn bản: nghĩa là, câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên trong nhóm này sẽ nằm trong văn bản trước câu trả lời cho câu hỏi thứ hai,… Dạng đề Multiple Choice kiểm tra một loạt các kỹ năng đọc, bao gồm sự hiểu biết chi tiết về các điểm cụ thể hoặc sự hiểu biết tổng thể về các điểm chính của văn bản.

Tham khảo thêm bài viết:

5 bước chinh phục dạng bài Multiple Choice để “ẵm trọn” điểm thi trong IELTS Reading

2. Dạng câu hỏi Identifying information

Đây là một dạng câu hỏi trong bài thi Reading IELTS vô cùng phổ biến. Thí sinh sẽ được nhìn thấy một số câu hỏi và được hỏi như sau: Do the following statements agree with the information in the text? Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu viết đáp án là: ‘true’, ‘false’ hoặc ‘not given’ tờ answer sheet.

Sự khác biệt giữa “false” và “not given”: FALSE – đoạn văn nói ngược lại với câu được đề cập; NOT GIVEN – có nghĩa là tuyên bố không được xác nhận hoặc mâu thuẫn với thông tin trong đoạn văn.

Identifying Information - Dạng câu hỏi trong bài thi Reading
Identifying Information – Dạng câu hỏi trong bài thi Reading

Bạn nên lưu ý một điều đó là bất kỳ kiến ​​thức nào các bạn mang theo từ bên ngoài đoạn văn như cuộc sống hàng ngày sẽ không đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định câu trả lời mà phải bám sát đoạn văn mà đề bài cho.

Dạng câu hỏi Identifying information đánh giá khả năng của thí sinh trong việc nhận ra các yếu tố cụ thể của thông tin được truyền đạt trong văn bản.

Tham khảo thêm bài viết:

4 bước xử lý dạng bài True/ False/ Not Given trong bài thi IELTS Reading nhanh chóng

3. Dạng câu hỏi Identifying writer’s views/claims

Đây là một dạng câu hỏi trong bài thi Reading IELTS vô cùng phổ biến. Người dự thi sẽ được phát một số câu và được hỏi: Do the following statements agree with the views/claims of the writer? Bạn được yêu cầu trả lời ‘yes’, ‘no’ hoặc ‘not given’ vào tờ answer sheet.

Điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa ‘NO’ và ‘NOT GIVEN’. NO – có nghĩa là quan điểm hoặc tuyên bố của người viết hoàn toàn không đồng ý với câu hỏi, tức là người viết ở đâu đó bày tỏ quan điểm hoặc đưa ra khẳng định ngược lại với quan điểm được đưa ra trong câu hỏi; NOT GIVEN – quan điểm hoặc yêu cầu không được xác nhận hoặc mâu thuẫn.

Identifying writer’s views/claims - Dạng câu hỏi trong bài thi Reading IELTS
Identifying writer’s views/claims – Dạng câu hỏi trong bài thi Reading IELTS

Bạn nên lưu ý một điều đó là bất kỳ kiến ​​thức nào các bạn mang theo từ bên ngoài đoạn văn như cuộc sống hàng ngày sẽ không đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định câu trả lời mà phải bám sát đoạn văn mà đề bài cho.

Dạng câu hỏi Identifying writer’s views/claims đánh giá khả năng nhận biết quan điểm hoặc ý tưởng của thí sinh và do đó, nó thường được sử dụng với các văn bản nghị luận hoặc tranh luận.

Luyện thi Ielts cùng Prep ngay !

4. Dạng câu hỏi Matching information

Thí sinh tham gia thi sẽ được yêu cầu tìm thông tin cụ thể trong các đoạn văn A,B,C,.. Bạn có thể được yêu cầu tìm: chi tiết cụ thể, ví dụ, lý do, mô tả, so sánh, tóm tắt, giải thích. Bạn sẽ không nhất thiết phải tìm thông tin trong mọi đoạn/ phần của văn bản, nhưng có thể có nhiều hơn một phần thông tin mà người dự thi cần tìm trong một đoạn/ phần nhất định. 

Matching information Question - dạng câu hỏi trong bài thi Reading IELTS
Matching information Question – dạng câu hỏi trong bài thi Reading IELTS

Khi rơi vào trường hợp này, bạn sẽ được thông báo rằng họ có thể sử dụng bất kỳ chữ cái nào nhiều hơn một lần. Dạng câu hỏi Matching information  kiểm tra nhiều kỹ năng đọc, từ xác định vị trí chi tiết đến nhận dạng tóm tắt hoặc định nghĩa.

Tham khảo thêm bài viết:

4 bước chinh phục dạng bài Matching Information trong đề thi IELTS dễ dàng nhất

5. Dạng câu hỏi Matching headings

Đây là một dạng câu hỏi trong bài thi Reading IELTS vô cùng phổ biến Người dự thi sẽ được cung cấp một danh sách các đề mục, thường được xác định bằng chữ số La Mã viết thường (i, ii, iii, v.v.). Một tiêu đề sẽ đề cập đến ý chính của đoạn hoặc phần của văn bản. Người dự thi phải nối tiêu đề với các đoạn văn hoặc phần chính xác, được đánh dấu theo thứ tự bảng chữ cái. 

Matching Headings Question - Dạng câu hỏi trong bài thi Reading
Matching Headings Question – Dạng câu hỏi trong bài thi Reading

Sẽ luôn có nhiều tiêu đề hơn là các đoạn/ phần trong bài đọc , vì vậy một số tiêu đề sẽ không được sử dụng. Cũng có thể một số đoạn/ phần trong bài đọc có thể không được bao gồm trong các câu hỏi. Một hoặc nhiều đoạn/ phần có thể đã được khớp với một tiêu đề để làm ví dụ cho người dự thi.

Dạng câu hỏi Matching headings kiểm tra khả năng của thí sinh trong việc nhận ra ý chính hoặc chủ đề trong các đoạn/ phần của văn bản và phân biệt các ý chính với các ý hỗ trợ.

Tham khảo thêm bài viết:

4 bước xử lý dạng bài Matching Headings trong IELTS Reading nhanh chóng

6. Dạng câu hỏi Matching features

Người dự thi được yêu cầu phải nối một tập hợp các câu lệnh hoặc các mẩu thông tin với một danh sách các lựa chọn. Các tùy chọn là một nhóm các tính năng từ văn bản và được xác định bằng các chữ cái. Có thể một số phương án sẽ không được sử dụng và những phương án khác có thể được sử dụng nhiều hơn một lần.

Matching features Question - Dạng câu hỏi phổ biến trong đề thi IELTS Reading
Matching features Question – Dạng câu hỏi phổ biến trong đề thi IELTS Reading

Dạng câu hỏi Matching features đánh giá khả năng của người dự thi trong việc nhận ra các mối quan hệ và kết nối giữa các sự kiện trong văn bản cũng như khả năng nhận ra ý kiến ​​và lý thuyết của họ. Người dự thi cần có khả năng đọc lướt và quét văn bản để tìm thông tin cần thiết và đọc chi tiết.

7. Dạng câu hỏi Matching sentence endings

Thí sinh được trả lời nửa đầu của câu dựa trên văn bản và được yêu cầu chọn cách tốt nhất để hoàn thành câu đó từ danh sách các phương án khả thi. Bạn sẽ có nhiều phương án để lựa chọn hơn là có những câu hỏi. Thí sinh phải viết chữ cái mà họ đã chọn vào phiếu trả lời. Các câu hỏi theo thứ tự như thông tin trong đoạn văn: nghĩa là, câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên trong nhóm này sẽ được tìm thấy trước câu trả lời cho câu hỏi thứ hai,..

Matching sentence endings - Dạng câu hỏi phổ biến trong đề thi IELTS Reading
Matching sentence endings – Dạng câu hỏi phổ biến trong đề thi IELTS Reading

Dạng câu hỏi Matching sentence endings đánh giá khả năng hiểu ý chính trong câu của thí sinh.

8. Dạng câu hỏi Sentence completion

Đây là một dạng câu hỏi trong bài thi Reading IELTS vô cùng phổ biến. Thí sinh phải điền câu trả lời vào chỗ trống, về câu trả lời đó được yêu cầu bằng một số từ nhất định, ví dụ:  ‘ONE WORD ONLY’ hay ‘NO MORE THAN TWO WORDS’. Nếu thí sinh viết nhiều hơn số từ yêu cầu sẽ bị mất điểm. Đáp án có thể được viết bằng số liệu hoặc chữ.

Sentence completion Question - Dạng câu hỏi trong bài thi Reading
Sentence completion Question – Dạng câu hỏi trong bài thi Reading

Các câu hỏi theo thứ tự như thông tin trong đoạn văn: nghĩa là, câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên trong nhóm này sẽ được tìm thấy trước câu trả lời cho câu hỏi thứ hai,… Dạng câu hỏi Sentence completion đánh giá khả năng xác định thông tin chi tiết / cụ thể của thí sinh.

Tham khảo thêm bài viết:

4 bước chinh phục dạng bài Sentence Completion trong đề thi IELTS Reading dễ dàng nhất

9. Dạng câu hỏi Summary, note, table, flow-chart completion

Người dự thi được cung cấp một bản tóm tắt của một phần của văn bản và được yêu cầu hoàn thành nó với thông tin rút ra từ văn bản. Bản tóm tắt thường chỉ gồm một phần của đoạn văn hơn là toàn bộ. 

Thông tin đã cho có thể ở dạng: một số câu văn bản được kết nối (được gọi là a summary), một số ghi chú (được gọi là notes), một bảng có một số ô trống hoặc một phần trống (được gọi là table) , một loạt các hộp hoặc các bước được liên kết bằng các mũi tên để hiển thị một chuỗi sự kiện, với một số hộp hoặc các bước trống hoặc trống một phần (được gọi là flow-chart).

Summary, note, table, flow-chart completion Question - Dạng câu hỏi phổ biến trong đề thi IELTS Reading
Summary, note, table, flow-chart completion Question – Dạng câu hỏi phổ biến trong đề thi IELTS Reading

Các bạn nhớ để ý yêu cầu nhé: “NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER”.

Có 2 loại bài: 

  • Loại 1: Bạn phải sử dụng từ vựng trong đoạn văn để điền vào chỗ trống. Bạn không được dùng ngôn ngữ của mình. 
  • Loại 2: Đề thi thỉnh thoảng sẽ cho bạn một list câu trả lời. Bạn phải đọc hiểu đoạn văn và dùng từ vựng được cho để điền vào chỗ trống. 

10. Dạng câu hỏi Diagram label completion

Đây là một dạng câu hỏi trong bài thi Reading IELTS vô cùng phổ biến. Người dự thi được yêu cầu hoàn thành các nhãn trên một sơ đồ, liên quan đến mô tả có trong văn bản. Các hướng dẫn sẽ làm rõ người dự thi nên sử dụng bao nhiêu từ/ số trong câu trả lời của họ, ví dụ: ‘NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage’, ‘ONE WORD ONLY’ hay ‘NO MORE THAN TWO WORDS’

Diagram label completion Question - Dạng câu hỏi trong bài thi Reading IELTS
Diagram label completion Question – Dạng câu hỏi trong bài thi Reading IELTS

Nếu thí sinh viết nhiều hơn số từ yêu cầu sẽ bị mất điểm. Các con số có thể được viết bằng số liệu hoặc chữ. Các từ theo hợp đồng sẽ không được kiểm tra. Các từ được gạch nối được tính là từ đơn. Các câu trả lời không nhất thiết phải xảy ra theo thứ tự trong đoạn văn. Tuy nhiên, chúng thường sẽ đến từ một phần hơn là toàn bộ văn bản.

Sơ đồ có thể là của một số loại máy móc, hoặc các bộ phận của tòa nhà hoặc của bất kỳ phần tử nào khác có thể được biểu diễn bằng hình ảnh. Loại nhiệm vụ này thường được sử dụng với các văn bản mô tả các quá trình hoặc với các văn bản mô tả.

Dạng câu hỏi Diagram label completion đánh giá khả năng của thí sinh trong việc hiểu mô tả chi tiết và liên hệ nó với thông tin được trình bày dưới dạng sơ đồ.

11. Dạng câu hỏi Short-answer questions

Đây là một dạng câu hỏi trong bài thi Reading IELTS vô cùng phổ biến. Người dự thi trả lời các câu hỏi, thường liên quan đến thông tin thực tế về các chi tiết trong văn bản. Điều này rất có thể được sử dụng với một văn bản có chứa nhiều thông tin thực tế và chi tiết.

Thí sinh phải viết câu trả lời bằng chữ hoặc số vào phiếu trả lời. Thí sinh phải viết câu trả lời của họ bằng các từ trong văn bản. Các hướng dẫn sẽ làm rõ người dự thi nên sử dụng bao nhiêu từ / số trong câu trả lời của họ, ví dụ: NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage’, ‘ONE WORD ONLY’ hoặc ‘NO MORE THAN TWO WORDS’. Nếu thí sinh viết nhiều hơn số từ yêu cầu sẽ bị mất điểm.

Short-answer questions - Dạng câu hỏi phổ biến trong đề thi IELTS Reading
Short-answer questions – Dạng câu hỏi phổ biến trong đề thi IELTS Reading

Số có thể được viết bằng số liệu hoặc chữ. Các từ hợp đồng không được kiểm tra. Các từ được gạch nối được tính là từ đơn. Các câu hỏi theo thứ tự như thông tin trong văn bản. Dạng câu hỏi Short-answer questions đánh giá khả năng của thí sinh trong việc tìm và hiểu thông tin chính xác trong văn bản.

Tham khảo thêm bài viết:

4 BƯỚC XỬ LÝ DẠNG BÀI SHORT ANSWER QUESTIONS TRONG ĐỀ THI IELTS READING NHANH CHÓNG

Trên đây là toàn bộ thông tin về 11 dạng câu hỏi trong bài thi Reading IELTS , hy vọng rằng những thông tin hữu ích mà PREP chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu hơn và áp dụng một cách thành thạo nhất vào bài thi IELTS Reading nhé!

5/5 - (16 bình chọn)
spot_img
Tú Phạm
Founder/ CEO at Prep.vn

Ts. Tú Phạm với kinh nghiệm lâu năm trong giảng dạy đã giúp hàng nghìn học sinh đạt IELTS 7.0+ trên toàn quốc. Sáng lập Prep.vn với mong muốn giúp học sinh ở bất cứ đâu cũng đều nhận được chất lượng giáo dục tốt nhất với những giáo viên hàng đầu. Hãy cùng theo dõi và cùng Prep.vn chinh phục mọi kỳ thi nhé !

Bài viết cùng chuyên mục

Intensive IELTS Reading - Bí quyết nâng band Reading 7.0+

Intensive IELTS Reading – Bí quyết nâng band Reading 7.0+

Intensive IELTS Reading - tài liệu bạn không nên bỏ qua nếu muốn nâng cao khả năng Đọc của mình, đặc biệt nếu bạn...
Collins Reading for IELTS

Ebook Collins Reading For IELTS – Rèn Luyện Kỹ Năng Reading Hiệu Quả

Cuốn sách Collins Reading for IELTS được biết đến là một trong những tài liệu luyện thi liên tục nhận được những phản hồi...
10+ đề thi IELTS Reading kèm đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện thi Reading hiệu quả tại nhà!

Luyện Reading hiệu quả với 10+ đề thi IELTS Reading đáp án chi tiết

10+ đề thi IELTS Reading chọn lọc, được tổng hợp từ các bộ sách Cambridge uy tín giúp học viên ôn luyện thi IELTS...
Khai thác từ vựng tiếng Anh thông qua bài đọc IELTS Reading

[PRER’S SHARING] Khai thác từ vựng tiếng Anh thông qua bài đọc IELTS Reading

Liệu có một phương pháp sẽ giúp bạn xây dựng được vốn từ vựng trong thời gian ngắn mà lại toàn diện về hầu...
lessons for ielts reading, lessons for ielts reading pdf

Review & link tải sách Lessons for IELTS Reading (PDF)

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm tài liệu ôn tập chuyên biệt về kỹ năng Reading thì đừng nên bỏ qua sách Lessons...
Sách Improve Your IELTS Reading Skills của Sam McCarter

Review chi tiết Ebook Improve Your IELTS Reading Skills

Những ai còn đang băn khoăn làm thế nào để học Reading khi chưa hề có kỹ năng hay vốn từ vựng chưa phong...

Để lại bình luận của bạn

Nội dung
Please enter your name here

Học viên điểm cao ⭐

Thông tin về các kỳ thi

Follow Prep.vn
35,243FollowersFollow
39FollowersFollow
37FollowersFollow
14,368FollowersFollow
720SubscribersSubscribe
spot_img
spot_img