Đề minh họa THPT Quốc gia 2022 môn Anh – Đáp án & Giải thích chi tiết

spot_img

Tối ngày 31/03/2022, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã chính thức công bố đề thi minh họa THPT Quốc gia 2022 môn Anh. Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Anh bao gồm 50 câu hỏi. Dưới đây là đề minh họa, đáp án và chữa đề chi tiết!

Đề minh họa THPT Quốc gia 2022 môn Anh - Cập nhật mới nhất
Đề minh họa THPT Quốc gia 2022 môn Anh – Cập nhật mới nhất

I. Đề minh họa THPT Quốc gia 2022 môn Anh

Cập nhật đề minh họa THPT Quốc gia 2022 môn Anh chính thức được banh hành bởi Bộ GD&ĐT. Vẫn giống như đề cách năm trước, đề minh họa năm 2022 bao gồm 50 câu hỏi thuộc 9 dạng bài thi THPT Quốc gia tiếng Anh khác nhau. Tham khảo ảnh để hiểu rõ cấu trúc đề thi bạn nhé:

Đề minh họa THPT Quốc gia 2022 môn Anh

Đề minh họa THPT Quốc gia 2022 môn Anh

Đề minh họa THPT Quốc gia 2022 môn Anh

Đề minh họa THPT Quốc gia 2022 môn Anh

Ngoài luyện đề minh họa tiếng Anh THPT Quốc gia 2022, bạn có thể tham khảo thêm các đề thi thử dưới đây để cày cuốc chăm chỉ tại nhà:

DOWNLOAD 50 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ANH

II. Đáp án đề minh họa

Đáp án đề minh họa tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2022 được giải chi tiết bởi thầy cô giáo hạng A tại PREP.VN:

Đáp án đề minh họa tiếng Anh THPT Quốc gia 2022
Đáp án đề minh họa tiếng Anh THPT Quốc gia 2022

😍 GIẢM GIÁ LÊN ĐẾN 60% DÀNH CHO SĨ TỬ THPT 😍

✍️ Ngoài đề minh họa THPT Quốc gia, bạn hãy luyện thêm những đề thi khác chuẩn chỉnh format đề thi THPT Quốc gia môn Anh thực chiến để nắm chắc cấu trúc, các kiến thức có khả năng xuất hiện.

✍️ Tuy nhiên, luyện đề là chưa đủ nếu như bạn vẫn còn hổng kiến thức. Tại PREP.VN, các khóa học THPT Quốc gia từ Nền Tảng – Chuyên sâu – Chiến thuật không chỉ giúp sĩ tử củng cố kiến thức mà còn trau dồi thêm nhiều phương pháp làm đề nhanh – hiệu quả – điểm cao.

🔸 Lộ trình từ mất gốc đến 10 điểm, bao gồm 3 khóa học trong 5,5 tháng:

  • Khóa Nền tảng THPT QG
  • Khóa Chuyên sâu THPT QG
  • Khóa Chinh phục điểm 10 THPT QG

🔸 Lộ trình từ mất gốc đến điểm 8+, bao gồm 2 khóa học trong 4,5 tháng:

  • Khóa Nền tảng THPT QG
  • Khóa Chuyên sâu THPT QG

🔸 Lộ trình từ điểm 6 đến điểm 10, bao gồm 2 khóa học trong 3 tháng:

  • Khóa Chuyên sâu THPT QG
  • Khóa Chinh phục điểm 10 THPT QG

Học theo lộ trình tại Prep, các bạn sẽ:

  • ✅ Không lạc lối trong quá trình học
  • ✅ Tối ưu thời gian học bài
  • ✅ Học đúng – Học đủ
  • ✅ Tự tin làm chủ bài thi

✍️ Để lại thông tin để được PREP.VN tư vấn và nhận ưu đãi lên đến 60% nếu như bạn đang quan tâm về khóa luyện thi THPT QG nhé!

III. Chữa chi tiết đề minh họa THPT Quốc gia 2022 môn Anh

1. Phân tích, đánh giá đề minh họa tiếng Anh năm 2022

  • Câu hỏi về từ vựng: cần vốn từ vựng lớn để trả lời các câu hỏi về sắc thái nghĩa của từ cũng như collocation và phrasal verb (câu 3, 5, 30, 36, 38) 
  • Câu hỏi về ngữ pháp: hỏi kiến thức cơ bản, không đánh đố
  • Bài đọc hiểu: ngắn, các câu hỏi vừa sức với học sinh

⇒ Việc đạt được điểm 8 ở đề minh họa THPT Quốc gia 2022 môn Anh là một điều khả thi với nhiều thí sinh. Tuy nhiên để đạt điểm thi 9, 10, bạn cần ôn luyện thi tiếng Anh THPT Quốc gia chăm chỉ, cụ thể đó là:

  • Cần trau dồi vốn từ vựng lớn, đặc biệt là phải chú ý các từ gần nghĩa nhưng có sắc thái nghĩa khác nhau, và trau dồi học thêm collocation, idiom và phrasal verb
  • Nắm chắc ngữ pháp cơ bản và nâng cao để không mất điểm những câu dễ
  • Luyện tập xử lý dạng đọc hiểu theo chiến thuật hợp lý để tiết kiệm thời gian cho những câu khác

2. Chữa đề chi tiết

QUESTION 1 KEY

We are _____ to hear that you are leaving.

A. sadly

B. sad

C. sadden

D. sadness

Các đáp án chứa các hậu tố khác nhau của từ sad

⇒ Dạng câu hỏi về word form

Chỗ trống đứng sau động từ to be are

⇒ Từ cần điền là danh từ/ V-ing/ tính từ

⇒ Loại đáp án A (trạng từ) và C (động từ)

Dịch: Chúng tôi rất buồn khi biết rằng bạn sẽ rời đi

⇒ Sử dụng tính từ sad để mô tả cảm xúc

⇒ Chọn đáp án B

Ngoài ra, sadness là nỗi buồn → “we” không thể là nỗi buồn được

QUESTION 2 KEY

Your room is comfortable, _____?

A. does it

B. was it

C. wasn’t it

D. isn’t it

Chỗ trống đứng sau dấu phẩy, đứng trước dấu hỏi ⇒ Câu hỏi về mệnh đề/câu: Tag question

Động từ ở mệnh đề chính là động từ to be is

⇒ Mệnh đề ở dạng khẳng định và chia ở thì hiện tại đơn

⇒ Câu hỏi đuôi cần mang ý nghĩa phủ định và ở thì hiện tại đơn

⇒ Sử dụng isn’t it

⇒ Chọn đáp án D

QUESTION 3 KEY

Don’t worry, class. Solving this maths problem is by no means a _____ order.

A. deep

B. high

C. large

D. tall

Câu hỏi về từ vựng (idiom)
Ta có idiom be a tall order: một việc rất khó để làm

⇒ Chọn đáp án D

Dịch: Đừng lo, cả lớp. Việc giải bài toán này không phải là việc khó.

QUESTION 4 KEY

She wrote her first cookery book _____ 2017.

A. at

B. in

C. with

D. on

Các đáp án là các giới từ, phía sau chỗ trống là năm

⇒ Câu hỏi về giới từ chỉ thời gian

⇒ Sử dụng giới từ in với năm
⇒ Chọn đáp án B
QUESTION 5 KEY

He got a _____ because he drove through the red light.

A. fee

B. fare

C. wage

D. fine

Câu hỏi về từ vựng
 • A. fee: chi phí
 • B. fare: tiền vé xe (taxi, tàu)
 • C. wage: lương
 • D. fine: tiền phạt
Dịch: Anh ấy bị phạt vì anh ấy vượt đèn đỏ.
⇒ Chọn đáp án D
QUESTION 6 KEY

Nga and Kate are close friends _____ they have many things in common.

A. despite

B. because of

C. because

D. although

Câu hỏi về mệnh đề/câu – liên từ phụ thuộc

Phía sau chỗ trống là mệnh đề

⇒ Loại đáp án A và B vì sau chúng phải là cụm danh từ

Dựa vào ngữ cảnh, ta thấy: Nga và Kate là bạn thân (close friends), họ có nhiều điểm chung (things in common)

⇒ Sử dụng từ because để thể hiện lý do họ là bạn thân

⇒ Chọn đáp án C

QUESTION 7 KEY

Linh liked the _____ cat in the pet shop.

A. cute grey English

B. cute English grey

C. grey English cute

D. English grey cute

Vị trí, thứ tự của các tính từ

Sử dụng OSASCOMP:

 • O: Opinion
 • S: Size
 • S: Shape
 • A: Age
 • C: Colour
 • O: Origin
 • M: Material
 • P: Purpose

Phân loại các tính từ xuất hiện: cute – Opinion; grey – Color; English – Origin

⇒ cute grey English cat

⇒ Chọn đáp án A

QUESTION 8 KEY

The picnic has been _____ until next week due to bad weather.

A. got out

B. put out

C. got off

D. put off

Câu hỏi về từ vựng (phrasal verbs)

Dựa vào ngữ cảnh, ta thấy hiện tại thời tiết xấu (bad weather), nên chuyến đi picnic sẽ bị dời/ hoãn sang tuần sau (until next week)

⇒ Sử dụng phrasal verb put off: hoãn lại một hoạt động

⇒ Chọn đáp án D
QUESTION 9 KEY

Quyen _____ in the supermarket when she saw her old friend.

A. was shopping

B. shops

C. is shopping

D. has shopped

Câu hỏi về mệnh đề/câu

Một sự việc đang diễn ra (Quyen was shopping) thì một sự việc khác xen vào (when she saw her old friend)

 • Sự việc đang diễn ra ⇒ QKTD
 • Sự việc xen vào ⇒ QKĐ
⇒ Chọn đáp án A
QUESTION 10 KEY

_____, I will give you a call.

A. When I had arrived in Ha Noi

B. When I arrived in Ha Noi

C. When I arrive in Ha Noi

D. When I was arriving in Ha Noi

Chỗ trống đứng trước dấu phẩy, các đáp án bắt đầu bằng từ when

⇒ Câu hỏi về mệnh đề/câu: Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

Dựa vào ngữ cảnh, ta thấy sự việc ở mệnh đề chính sẽ diễn ra ở tương lai (tôi sẽ gọi cho bạn)

⇒ Loại các đáp án A, B, và D vì chúng ám chỉ mốc thời gian trong quá khứ (had arrived, arrived, was arriving)

⇒ Chọn đáp án C

Dịch: Khi tôi tới Hà Nội, tôi sẽ gọi cho bạn.

QUESTION 11 KEY

Jack usually _____ fishing with his friends at weekends.

A. goes

B. makes

C. puts

D. does

Câu hỏi về từ vựng (collocation)

fishing (n) hoạt động câu cá

Dịch: Jack thường đi câu cá với bạn vào cuối tuần.

⇒ Ta có collocation go fishing: đi câu cá

⇒ Chọn đáp án A
QUESTION 12 KEY

Katherine took a deep breath, managing to _____ herself before entering the interview room.

A. comprise

B. consist

C. compose

D. include

Câu hỏi về từ vựng

Chỗ trống đứng sau to, phía sau có tân ngữ herself

⇒ Chỗ trống là động từ

Dựa vào ngữ cảnh, ta thấy Katherine chuẩn bị phỏng vấn (interview), vậy nên cô ấy phải hít sâu (took a deep breath) để ổn định tâm lý, tránh hồi hộp

⇒ Ta có compose herself/yourself/myself: ổn định tâm lý, bình tâm lại

⇒ Chọn đáp án C

Các đáp án còn lại:

 • comprise: bao gồm
 • consist (of): bao gồm
 • include: bao gồm
QUESTION 13 KEY

The house _____ yesterday.

A. paints

B. was painted

C. was painting

D. has painted

Các đáp án chứa thông tin về ý nghĩa chủ động/ bị động (paint, be painted) và thông tin về thời gian (was, has)

⇒ Câu hỏi về mệnh đề/câu

paint (v) sơn (nhà)

⇒ Dịch: ngôi nhà được sơn hôm qua

⇒ Sử dụng was painted để thể hiện ý nghĩa bị động của từ paint, và ám chỉ sự việc đã diễn ra trong quá khứ

⇒ Chọn đáp án B
QUESTION 14 KEY

_____ a number of novels, she turned to composing music.

A. Have written

B. Having written

C. Have been writing

D. Have been written

Câu hỏi về mệnh đề/câu: Mệnh đề trạng ngữ rút gọn

Chủ ngữ “she” là chủ thể của hành động “write” và “ turn”

=> Dùng “Having PII” để rút gọn mệnh đề đồng chủ ngữ ở dạng chủ động và nhấn mạnh hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ

⇒ Chọn đáp án B
QUESTION 15 KEY

The better its services are, _____ crowded the restaurant gets.

A. most

B. most of

C. the more

D. more

Câu có 2 mệnh đề phân cách bởi dấu phẩy, và có the better

⇒ Câu hỏi về mệnh đề/câu: cấu trúc so sánh kép (so sánh đồng tiến)

Cấu trúc so sánh đồng tiến (càng… càng…):

 • the + comparative + SV, the + comparative + SV

Ví dụ: the hotter it is, the more miserable I feel.

 • the more + SV, the comparative + SV

Ví dụ: The more you study, the smarter you will become.

⇒ Chọn đáp án C
QUESTION 16 KEY

Peter is asking to borrow Nam’s pen.

– Peter: “Can I borrow your pen, Nam?”

– Nam: “__________________”

A. Me too.

B. Here you are.

C. Thanks a lot.

D. Congratulations!

Câu hỏi của dạng bài chức năng giao tiếp

Dựa vào ngữ cảnh, ta thấy Peter muốn hỏi mượn (borrow) bút của Nam

⇒ Câu trả lời phải cho thấy Nam đồng ý hoặc từ chối cho mượn

⇒ Sử dụng phương pháp loại trừ:

 • Loại đáp án A: tôi cũng thế ⇒ không hợp lý
 • Loại đáp án C: cảm ơn nhiều ⇒ đây là câu cảm ơn
 • Loại đáp án D: chúc mừng! ⇒ đây là câu chúc mừng
⇒ Chọn đáp án B: đây nè ⇒ Câu nói được sử dụng kết hợp với việc Nam đưa bút cho Peter
QUESTION 17 KEY

Hai is thanking Tom for his compliment.

– Hai: “Thank you for your kind words, Tom.”

– Tom: “_________________”

A. Same to you.

B. Good idea.

C. That’s not good.

D. You’re welcome.

Câu hỏi của dạng bài chức năng giao tiếp

Dịch: Hai đang cảm ơn Tom (thank) vì lời khen (compliment, kind words)

⇒ Cần câu nói đáp lại lời cảm ơn

⇒ Sử dụng phương pháp loại trừ

 • Loại đáp án A: bạn cũng thế ⇒ Không hợp lý
 • Loại đáp án B: ý tưởng hay đấy ⇒ đây là câu khen ý tưởng của đối phương
 • Loại đáp án C: không ổn rồi ⇒ đây là câu nói khi có chuyện không ổn xảy ra
⇒ Chọn đáp án D: không có gì đâu ⇒ Đáp lại lời cảm ơn
QUESTION 18 KEY

A. colourful

B. romantic

C. difficult

D. positive

Câu hỏi về trọng âm từ có 3 âm tiết
colourful /ˈkʌl.ə.fəl/ Hầu hết các từ tận cùng là: AL, FUL, Y thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên
romantic  /rəʊˈmæn.tɪk/ Hầu hết các từ tận cùng là đuôi: IC, ICS, IAN, TION, SION thì trọng âm rơi vào âm liền kề trước nó.
difficult /ˈdɪf.ɪ.kəlt/ Trọng âm không ưu tiên rơi vào âm /ɪ/  và không bao giờ rơi vào âm /ə/
positive /ˈpɒz.ə.tɪv/
⇒ Chọn đáp án B
QUESTION 19 KEY

A. amount

B. story

C. money

D. picture

Câu hỏi về trọng âm từ có 2 âm tiết
amount (n) /əˈmaʊnt/

Trọng âm không ưu tiên rơi vào âm /ɪ/  và không bao giờ rơi vào âm /ə/

Đa số các danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm chính được nhấn vào âm tiết thứ nhất.

story  (n) /ˈstɔː.ri/
money (n) /ˈmʌn.i/
picture (n) /ˈpɪk.tʃər/
⇒ Chọn đáp án A
QUESTION 20 KEY

A. stopped

B. handed

C. worked

D. missed

Phát âm đuôi “-ed”
stopped /stɑːpt/ “-ed” được phát âm là /t/ khi động từ có âm cuối là các âm vô thanh, gồm 9 âm: /p/, /k/, /f/, /t/, /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/, /h/
handed /hændid/ “-ed” được phát âm là /id/ với động từ có âm cuối là /t/ hoặc /d/
worked /wɜːkt/ “-ed” được phát âm là /t/ khi động từ có âm cuối là các âm vô thanh, gồm 9 âm: /p/, /k/, /f/, /t/, /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/, /h/
missed /mɪst/
⇒ Chọn đáp án B
QUESTION 21 KEY

A. date

B. bank

C. place

D. make

Câu hỏi phát âm nguyên âm
date /deɪt/ (n) ngày, cuộc hẹn

Nhóm ate thường được phát âm là /eɪ/

VD: roommate, date, fate, …

bank /bæŋk/ (n) ngân hàng, bờ sông

Nhóm a thường được phát âm là /æ/

VD: bank, back, pan, …

place /pleɪs/ (n) địa điểm  
make /meɪk/ (n) làm
⇒ Chọn đáp án B
QUESTION 22 KEY

I’m really glad to tell you that you have been selected for the job.

A. happy

B. lazy

C. safe

D. quick

Câu hỏi thuộc dạng bài tìm từ đồng nghĩa

Sử dụng chiến thuật Đoán từ dựa vào ngữ cảnh:

Dịch: Tôi rất glad khi được thông báo rằng bạn đã được (selected for the job)

⇒ Tính từ bổ nghĩa cho từ tell mang sắc thái tích cực

⇒ Chọn đáp án A: vui mừng
QUESTION 23 KEY

By taking part-time jobs, students can understand how hard it is to earn a living.

A. improve

B. raise

C. know

D. change

Câu hỏi thuộc dạng bài tìm từ đồng nghĩa
So sánh trực tiếp nghĩa của các từ với nhau:
understand: hiểu improve: cải thiện
raise: nâng lên
know: biết
change: thay đổi
⇒ Chọn đáp án C
QUESTION 24 KEY    

John and Lien are two of a kind – both perfectionists!

A. differ from each other

B. lead healthy lifestyles

C. overcome cultural differences

D. share common values

Câu hỏi thuộc dạng bài tìm từ trái nghĩa    

Sử dụng chiến thuật Đoán từ dựa vào ngữ cảnh:

⇒ Cả John và Lien đều là những người cầu toàn (both perfectionists)

⇒ Cụm two of a kind cho thấy 2 người giống nhau

⇒ Cần chọn cụm từ thể hiện 2 người khác nhau

   

Dịch các đáp án:

 1. differ from each other: khác nhau
 2. lead healthy lifestyles: có những lối sống lành mạnh
 3. overcome cultural differences: vượt qua những rào cản văn hóa
 4. share common values: chia sẻ những giá trị chung
   
⇒ Chọn đáp án A
QUESTION 25 KEY    

There’s never a dull moment when Binh’s around; his funny stories always give people a great time.

A. tiring

B. interesting

C. boring

D. disappointing

Câu hỏi thuộc dạng bài tìm từ trái nghĩa    

Sử dụng chiến thuật Đoán từ dựa vào ngữ cảnh:

⇒ Những câu chuyện vui của Bình (his funny stories) luôn khiến mọi người có quãng thời gian vui vẻ (great time) ⇒ Khi có Binh thì không bao giờ có những khoảnh khắc (moment) dull

⇒ Từ dull mang nghĩa tiêu cực

⇒ Cần chọn từ mang nghĩa tích cực

   

Dịch các đáp án:

 1. tiring: mệt mỏi
 2. interesting: hấp dẫn
 3. boring: chán
 4. disappointing: thất vọng
   
⇒ Chọn đáp án B
QUESTION 26 KEY

Students are forbidden to bring electronic devices into the exam room. There is no exception whatsoever.

A. Under no circumstances are students allowed to bring electronic devices into the exam room.

B. By no means were students allowed to bring electronic devices into the exam room.

C. At no time are students banned from bringing electronic devices into the exam room.

D. On no occasion are students banned from bringing electronic devices into the exam room.

Câu hỏi kết hợp câu

Dịch:

Học sinh bị cấm mang điện thoại vào phòng thi. Không có bất kỳ ngoại lệ nào.

 1. Học sinh cũng không được phép mang điện thoại vào phòng thi trong bất kỳ trường hợp nào.
 2. Câu gốc chia hiện tại, đáp án này chia quá khứ ⇒ Sai thì
 3. Không đời nào học sinh bị cấm mang điện thoại vào phòng thi. ⇒ sai nghĩa
 4. Không có trường hợp nào mà học sinh bị cấm mang điện thoại vào phòng thi. ⇒ sai nghĩa
⇒ Chọn đáp án A
QUESTION 27 KEY

Jane really wants to buy a new computer. She doesn’t have enough money.

A. Provided that Jane has enough money, she can’t buy a new computer.

B. If only Jane had had enough money, she couldn’t have bought a new computer.

C. If Jane had had enough money, she couldn’t have bought a new computer.

D. Jane wishes she had enough money so that she could buy a new computer.

Câu hỏi kết hợp câu

Dịch:

Jane thực sự muốn mua một chiếc máy tính mới. Cô ấy không có đủ tiền.

 1. Với điều kiện cô ấy có đủ tiền, cô ấy không thể mua máy tính mới ⇒ Sai nghĩa
 2. Giá như Jane có đủ tiền, cô ấy đã không thể mua một chiếc máy tính mới ⇒ Sai nghĩa
 3. Nếu Jane có đủ tiền, cô ấy không thể mua một chiếc máy tính mới. ⇒ Sai thì vì câu điều kiện loại 3 chỉ dùng cho sự việc không đúng ở quá khứ
 4. Jane ước cô ấy có đủ tiền để có thể mua máy tính mới.
⇒ Chọn đáp án D
QUESTION 28 KEY

My brother helps me with my homework yesterday evening.

A. helps

B. with

C. homework

D. evening

Câu hỏi thuộc dạng bài tìm lỗi sai

Sự việc diễn ra trong quá khứ (yesterday)

⇒ Động từ help cần chia ở thì quá khứ → helped

⇒ Chọn đáp án A
QUESTION 29 KEY

Many teenagers are different from adults in his beliefs about love and marriage.

A. teenagers

B. different

C. his

D. marriage

Câu hỏi thuộc dạng bài tìm lỗi sai

Dịch: Nhiều thanh thiếu niên khác người lớn về những niềm tin của họ về tình yêu và hôn nhân.

⇒  Phía sau many cần danh từ số nhiều, và danh từ này cần đối lập với adults ⇒ teenagers không có gì sai ⇒ Loại đáp án A

⇒ Vì teenagers là số nhiều ⇒ phải dùng đại từ sở hữu ngôi thứ 3 số nhiều

⇒ Sửa his thành they

⇒ Chọn đáp án C
QUESTION 30 KEY

A comparative house in the city centre would be approximately five times as expensive as this one; you just can’t afford it.

A. comparative

B. approximately

C. expensive

D. afford

Câu hỏi thuộc dạng bài tìm lỗi sai – từ dễ nhầm lẫn
 • Comparative (adj): thể so sánh hơn

Ví dụ:  “More difficult” is the comparative of “difficult”

 • Comparable (adj): tương tự

Vì câu gốc đang so sánh giá nhà ở thành phố với giá một ngôi nhà tương tự ở chỗ khác

⇒ Sử dụng comparable

⇒ Chọn đáp án A

Dịch: Một ngôi nhà tương tự ở trung tâm thành phố sẽ có giá đắt gần gấp năm lần ngôi nhà này, bạn không thể mua nó được.

QUESTION 31 KEY

It is not necessary for you to do this project.

A. You would do this project.

B. You can’t do this project.

C. You must do this project.

D. You needn’t do this project.

Câu hỏi viết lại câu – động từ khuyết thiếu

Dịch: Bạn không cần phải làm dự án này.

 1. Bạn sẽ (would)làm dự án này.
 2. Bạn không thể (can’t) làm dự án này.
 3. Bạn phải (must) làm dự án này.
 4. Bạn không cần (needn’t) làm dự án này.
⇒ Chọn đáp án D
QUESTION 32 KEY

“I can do this exercise,” Mark said.

A. Mark said that I could do that exercise.

B. Mark said that he can’t do that exercise.

C. Mark said that I can’t do that exercise.

D. Mark said that he could do that exercise.

Câu hỏi viết lại câu – câu tường thuật
 • Đổi ngôi phù hợp: I trong câu gốc chỉ Mark ⇒ Đổi I thành he trong câu tường thuật ⇒Loại đáp án A và C
 • Lùi thì động từ: Đổi can thành could ⇒ Loại đáp án B
⇒ Chọn đáp án D
QUESTION 33 KEY

He last went out with his friends a month ago.

A. He didn’t go out with his friends a month ago.

B. He has gone out with his friends for a month.

C. He has a month to go out with his friends.

D. He hasn’t gone out with his friends for a month.

Câu hỏi viết lại câu – thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành
Dịch: Lần cuối anh ấy đi chơi với bạn là một tháng trước

S + last + V (past simple) + a period of time + ago

= S + hasn’t/haven’t + Ved/V3 + for + a period of time

⇒ Chọn đáp án D: Anh ấy không đi chơi với bạn khoảng 1 tháng nay rồi.
QUESTION 34 KEY

A. Every

B. Much

C. Each

D. Many

Câu hỏi về ngữ pháp – định lượng từ

families là danh từ số nhiều, đếm được

⇒ Loại đáp án A và C vì chúng đi với danh từ số ít

⇒ Loại đáp án B vì much đi với danh từ không đếm được

⇒ Chọn đáp án D
QUESTION 35 KEY

A. Although

B. Otherwise

C. However

D. For example

Câu hỏi về ngữ pháp – liên từ

Dịch câu phía trước và câu chứa chỗ trống:

Truyền hình cho mọi người điều gì đó để nói ở trường học và nơi làm việc, và nó thường khiến ta nói về những chủ đề quan trọng. _____, truyền hình – như bất kỳ thứ gì trên thế giới ngày nay – đang thay đổi.

⇒ Chọn liên từ chỉ sự tương phản however

⇒ Chọn đáp án C
QUESTION 36 KEY

A. ability

B. influence

C. advantage

D. strength

Câu hỏi về từ vựng

A. ability: khả năng

B. influence: ảnh hưởng

C. advantage: lợi thế, ưu điểm

D. strength: sức mạnh

Ta có cụm influence on sth: có ảnh hưởng, tác động lên cái gì

⇒ công nghệ ảnh hưởng đến truyền hình

⇒ Chọn đáp án B
QUESTION 37 KEY

A. where

B. which

C. who

D. when

Câu hỏi về ngữ pháp – đại từ quan hệ

Computers and smartphones là đồ vật

⇒ Sử dụng which để nhắc đến chúng trong mệnh đề quan hệ

⇒ Chọn đáp án B
QUESTION 38 KEY

A. presenters

B. visitors

C. viewers

D. spectators

Câu hỏi về từ vựng

A. presenters: biên tập viên

B. visitors: khách tham quan

C. viewers: khán giả (xem qua vật trung gian như điện thoại, TV)

D. spectators: khán giả (đến sân vận động xem trực tiếp)

Dịch: Vì vậy, các đài truyền hình phải thay đổi cách làm các chương trình để cho ____ cái họ muốn
⇒ Chọn đáp án C
QUESTION 39 KEY

What is the passage mainly about?

A. Benefits of getting up early

B. Ways to sleep better

C. Causes of losing sleep

D. The importance of sleep

Câu hỏi tìm thông tin tổng quát
Sau khi làm các câu hỏi về từ đồng nghĩa, đại từ thay thế và thông tin chi tiết, ta có thể thấy cả bài văn nói về tầm quan trọng của giấc ngủ và ảnh hưởng của việc thiếu ngủ
⇒ Chọn đáp án D
QUESTION 40 KEY

Which of the following is NOT mentioned in paragraph 1 as something that can be affected by sleep?

A. memory

B. feelings

C. behaviour

D. diet

Câu hỏi tìm thông tin chi tiết
Thông tin ở đoạn 1: It can also affect our feelings, behaviour, and memory.
⇒ Chọn đáp án D
QUESTION 41 KEY

According to paragraph 2, which of the following can be a consequence of losing sleep?

A. Our health becomes worse.

B. People have less time to work.

C. People can finish their daily tasks.

D. Our bodies can work better.

Câu hỏi tìm thông tin chi tiết

Gạch chân từ khóa:

According to paragraph 2, which of the following can be a consequence of losing sleep?

A. Our health becomes worse.

B. People have less time to work.

C. People can finish their daily tasks.

D. Our bodies can work better.

Tìm thông tin trong đoạn 2:

Losing just one or two hours of sleep a night, over a long period of time, can badly affect our health.

⇒ Chọn đáp án A
QUESTION 42 KEY

The word intelligent in paragraph 2 is closest in meaning to.

A. clever

B. ugly

C. careful

D. angry

Câu hỏi về từ đồng nghĩa
intelligent: thông minh clever: lanh lợi, thông minh
ugly: xấu xí
careful: cẩn thận
angry: giận dữ
⇒ Chọn đáp án A
QUESTION 43 KEY

The word they in paragraph 3 refers to.

A. hours

B. people

C. problems

D. studies

Câu hỏi về đại từ thay thế

Câu chứa đại từ thay thế:

However, in the summer, they sometimes sleep as little as six hours, without having any problems.

⇒ Chỉ có người mới ngủ (sleep) được

⇒ Chọn đáp án B
QUESTION 44 KEY

Which of the following is the best title for the passage?

A. More Reading, Less Analysis?

B. Is Technology Changing Writing?

C. Less Reading, More Problems?

D. Is Reading Changing Technology?

Câu hỏi tìm thông tin tổng quát
Sau khi làm các câu hỏi về từ đồng nghĩa, đại từ thay thế và thông tin chi tiết, ta có thể thấy bài viết so sánh việc đọc truyền thống và đọc online, cũng như chỉ ra ưu nhược điểm của việc đọc online: Tuy đọc nhiều hơn (may be reading a great deal more…), nhưng khả năng phân tích lại giảm đi (much less likely to analyse what we read)
⇒ Chọn đáp án A
QUESTION 45 KEY

According to paragraph 2, as we read a page online, we___________.

A. may not finish reading the whole page

B. always read from the beginning till the end

C. never read the first part of the page

D. tend to read the last part before anything else

Câu hỏi tìm thông tin chi tiết

Gạch chân từ khóa:

According to paragraph 2, as we read a page online, we___________.

A. may not finish reading the whole page

B. always read from the beginning till the end

C. never read the first part of the page

D. tend to read the last part before anything else

Thông tin trong đoạn:

In online reading, in contrast, we start reading a page, but may never finish it because a link on that page leads us to a passage on a different page, and so on.

⇒ Chọn đáp án A
QUESTION 46 KEY

The word tasks in paragraph 3 is closest in meaning to.

A. interviews

B. exams

C. jobs

D. talks

Câu hỏi về từ đồng nghĩa
Đọc câu chứa từ in đậm: In online reading, the brain gets better than ever at doing many tasks at the same time, or multitasking; and thanks to this, we can work quickly and think creatively.
Dựa vào ngữ cảnh, ta thấy việc làm nhiều task cùng lúc, hay multitasking, giúp ta làm việc nhanh hơn (work quickly)
⇒ Chọn đáp án C: làm nhiều việc cùng lúc
QUESTION 47 KEY

The word it in paragraph 3 refers to.

A. what we read

B. online reading

C. multitasking

D. the brain

Câu hỏi về đại từ thay thế

Câu chứa đại từ thay thế:

Multitasking is useful in certain working environments, but it also makes it more difficult for us to read at a deep level.

Dịch:

Việc đa nhiệm (làm nhiều việc cùng lúc) có ích ở một số môi trường làm việc nhất định, nhưng nó cũng khiến ta khó có thể đọc sâu.

⇒ Chọn đáp án C
QUESTION 48 KEY

The word insight in paragraph 3 is closest in meaning to.

A. status

B. understanding

C. respect

D. attitude

Câu hỏi về từ đồng nghĩa

Đọc câu chứa đại từ thay thế:

We are, therefore, much less likely to analyse what we read in a critical way, or gain any real insight into the contents we are reading.

Dịch:

Chúng ta, vì thế, khó có thể phân tích những gì mình đọc một cách phản biện (critical), hay có những insight thật sự về nội dung ta đang đọc.

A. status: tình trạng

B. understanding: hiểu biết

C. respect: tôn trọng

D. attitude: thái độ

⇒ Chọn đáp án B
QUESTION 49 KEY

Which of the following is NOT true according to the passage?

A. We read online materials in the same way as we read printed materials.

B. Possibly our brains are changing to meet new demands in the modern world.

C. Multitasking enables us to work quickly and think creatively.

D. In the traditional way of reading, we would read from the beginning through to the end.

Câu hỏi tìm thông tin chi tiết

Gạch chân từ khóa:

Which of the following is NOT true according to the passage?

A. We read online materials in the same way as we read printed materials.

B. Possibly our brains are changing to meet new demands in the modern world.

C. Multitasking enables us to work quickly and think creatively.

D. In the traditional way of reading, we would read from the beginning through to the end.

Tìm thông tin:

In the traditional way of reading, we would start at the beginning of a book and read through to the end. In online reading, in contrast, we start reading a page, but may never finish it because a link on that page leads us to a passage on a different page, and so on.

⇒ Chọn đáp án A
QUESTION 50 KEY

Which of the following can be inferred from the passage?

A. The brain does not play an important role in the traditional way of reading.

B. The traditional way of reading allows people to read at a deep level.

C. We used to read much more in the past than we do now.

D. Online reading maintains critical and deeper reading skills.

Câu hỏi suy luận

Theo như đoạn 3, việc đọc online khiến ta khó có thể đọc sâu (more difficult for us to read at a deep level)

⇒ Như vậy, có thể hiểu rằng cách đọc truyền thống cho phép mọi người đọc sâu (read at a deep level)

⇒ Chọn đáp án B

Trên đây là đề minh họa THPT Quốc gia 2022 môn Anh. Chúc bạn học luyện thi hiệu quả và chinh phục được điểm số thật cao trong kỳ thi thực chiến sắp tới!

4.9/5 - (26 bình chọn)
spot_img
Tú Phạm
Founder/ CEO at Prep.vn

Thạc sĩ Tú Phạm – Nhà sáng lập Nền tảng luyện thi thông minh Prep.vn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và luyện thi, Thầy Tú đã giúp hàng ngàn học viên đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS. Thầy cũng là chuyên gia tham vấn trong các chương trình của Hội Đồng Anh và là diễn giả tại nhiều sự kiện, chương trình và hội thảo hàng đầu về ngôn ngữ.
Prep.vn - nền tảng học luyện thông minh, kết hợp giáo dục và công nghệ với sứ mệnh giúp mọi học sinh dù ở bất cứ đâu đều nhận được chất lượng giáo dục tốt nhất; mang đến trải nghiệm học và luyện thi trực tuyến như thể có giáo viên giỏi kèm riêng. Bên cạnh đội ngũ giảng viên chuyên gia TOP đầu, Prep.vn còn sử dụng trí tuệ nhân tạo với khả năng phân tích trải nghiệm người học, tạo ra nội dung học tương tác cao và không gian luyện thi ảo nhằm khắc phục tình trạng thiếu thực hành, tương tác ở các lớp học truyền thống.

Theo dõi Thạc Sĩ Tú Phạm

Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Rinh về tấm bằng 7.5 IELTS, Bảo Phương tốt nghiệp thành công, trở thành giáo viên tiếng Anh Kid online

Trước khi tiếp xúc với Prep, Bảo Phương chỉ đạt 6.5 IELTS cho lần thi thử. Điểm số không cao cộng thêm đây là...

Ngữ pháp về bổ ngữ trạng thái trong tiếng Trung chi tiết!

Bổ ngữ trạng thái trong tiếng Trung là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng. Nếu muốn giao tiếp tốt và dễ...

Cách dùng 3 trợ từ động thái trong tiếng Trung thông dụng

Trợ từ động thái trong tiếng Trung là kiến thức quan trọng trong kỳ thi HSK cũng như giao tiếp thường ngày. Vậy có...

Ngữ pháp về các loại từ trong tiếng Trung đầy đủ từ A-Z!

Từ loại là một trong những chủ điểm ngữ pháp tiếng Trung cực kỳ quan trọng mà nếu muốn chinh phục được ngôn ngữ...

Top 10 sách tiếng Anh giao tiếp uy tín, chất lượng nhất hiện nay!

Để có thể giao tiếp trôi chảy tiếng Anh, bên cạnh vốn từ đa dạng, bạn cần phải có kiến thức đầy đủ về...

Find là gì? Cách dùng cấu trúc Find tiếng Anh như thế nào?

Cấu trúc Find là một trong những cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh phổ biến nhất. Tuy nhiên nhiều bạn vẫn chưa nắm chắc...

In favour of là gì? Cấu trúc và cách dùng In favour of chi tiết

In favour of là gì? Thoáng nhìn nhiều bạn sẽ nghĩ đây là cụm từ tiếng Anh nâng cao và phức tạp, tuy nhiên...

Cấu trúc Admire là gì? Cách dùng & giới từ đi với Admire

Cấu trúc Admire là một trong những phần kiến thức ngữ pháp tiếng Anh rất quen thuộc. Vậy bạn đã nắm được hết cách...

Chinh phục cấu trúc, cách dùng cấu trúc Insist & bài tập thực hành

Cấu trúc Insist là phần kiến thức ngữ pháp tiếng Anh quen thuộc. Tuy nhiên nhiều bạn vẫn chưa nắm rõ được cách dùng...

Ngữ pháp về động từ trùng điệp trong tiếng Trung chi tiết

Động từ trùng điệp trong tiếng Trung là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng mà bạn cần phải nắm vững nếu...
3 Bình Luận
  • thank em nha, sorry em vì lỗi typing không đáng có, ad đã cập nhật lại đáp án rùi đó, chúc em ôn luyện thật tốt nhaaa!

   • oki ạ. Cảm ơn ad nhá vì tìm được page giải thích cực dễ hiểu để bọn em ôn thi trong giai đoạn cuối này <3

Để lại bình luận của bạn

Nội dung
Please enter your name here

Follow Prep.vn

Học viên điểm cao ⭐