Bài mẫu IELTS Speaking Part 2: Describe a person you are very close to

Describe a person you are very close to – đề bài IELTS Speaking Part 2 thuộc chủ đề Describe a person. Cùng PREP.VN tham khảo ngay dàn bài, take-note trong 1 phút, bài mẫu và từ vựng ăn điểm dưới đây để học luyện thi hiệu quả tại nhà cũng như chinh phục được band … Continue reading Bài mẫu IELTS Speaking Part 2: Describe a person you are very close to