Bài mẫu IELTS Speaking Part 2, 3: Describe a successful business you know

spot_img

Describe a successful business you know – đề bài IELTS Speaking Part 2 thuộc chủ đề Others – những đề bài không thuộc vào các nhóm chủ đề lớn phổ biến. Do nhóm này không có giới hạn nào về nội dung, dẫn đến việc không có khung bài chung. Cách tốt nhất để thí sinh có thể xử lý đề bài là bám sát các câu hỏi nằm trong cue card.

Tham khảo bài viết mẫu Describe a successful business you knowdưới đây để hiểu thêm về cách triển khai ý tưởng, các take-note trong 1 phút để làm bài thi IELTS Speaking hiệu quả nhất trong kỳ thi thực chiến!

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 + 3 chủ đề “Describe a successful business you know”
Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 + 3 chủ đề “Describe a successful business you know”

I. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 chủ đề: Describe a successful business you know

1. Đề bài: Describe a successful business you know

Describe a successful business you know. You should say:

   • What it is
   • How you know about it
   • How it becomes successful

 And explain how you felt about it

Describe a successful business you know
Describe a successful business you know

2. Dàn bài Part 2

2.1. Ý tưởng bài mẫu (tiếng Việt)

 • Đề bài Describe a successful business you know yêu cầu thí sinh miêu tả một công ty/ một mô hình kinh doanh thành công, trong đó cần đưa ra những thông tin:
   • Doanh nghiệp đó là gì
   • Làm sao mình biết về doanh nghiệp đó
   • Doanh nghiệp đó đã trở nên thành công như thế nào
   • Giải thích mình cảm nhận thế nào về doanh nghiệp đó
 • Đề bài Describe a successful business you know thuộc chủ đề Others – những đề bài không thuộc vào các nhóm chủ đề lớn phổ biến. Do nhóm này không có giới hạn nào về nội dung, dẫn đến việc không có khung bài chung. Cách tốt nhất để xử lý đề bài Describe a successful business you know là bám sát các câu hỏi nằm trong cue card.
 • Câu hỏi 1: doanh nghiệp đó là gì. Đây là nơi ta đưa ra những giới thiệu chung nhất về doanh nghiệp: tên của nó, mặt hàng kinh doanh, mô hình công ty… nhìn chung đây là những thông tin cơ bản nhất cần có, để người nghe có hình dung rõ hơn về đối tượng được miêu tả
 • Câu hỏi 2: làm sao mình biết về doanh nghiệp đó. Những nội dung liên quan đến storytelling luôn là cơ hội tốt để kéo dài bài nói của mình một cách tự nhiên, tuy vậy cũng không nên sa đà vào kể những câu chuyện quá dài dòng phức tạp, vì đây vẫn chưa phải phần trọng tâm của bài nói. Khoảng 2-3 câu là đủ, và đặc biệt chú ý về mặt thì của động từ, vì đây là câu chuyện trong quá khứ nên ta sẽ cần dùng các thì quá khứ tương ứng.
 • Câu hỏi 3: doanh nghiệp đó đã trở nên thành công như thế nào.
   • Trọng tâm của bài nói Describe a successful business you know nằm ở câu hỏi này, vì đề bài không chỉ hỏi a business you know, mà là a successful business, mình cần minh hoạ rõ sự thành công của doanh nghiệp để đảm bảo bài nói bám sát yêu cầu, không bị lạc đề. 
   • Yếu tố thành công thì có rất nhiều khía cạnh để khai thác, ta có thể nghĩ đến: sản phẩm, dịch vụ, con người, truyền thông hãy nghĩ về các khía cạnh khác nhau để vận hành một công ty, từ đó có thể đánh giá được thành công đến chủ yếu từ phương diện nào, hay sự kết hợp của nhiều phương diện khác nhau
 • Câu hỏi 4: giải thích mình cảm nhận thế nào về doanh nghiệp đó. Phần cảm nhận này không nhất thiết phải nằm ở cuối bài nói Describe a successful business you know, nhìn chung đây là nơi để sử dụng các tính từ mô tả cảm xúc, cảm nhận, và cũng có thể khai thác sâu hơn về ảnh hưởng của doanh nghiệp đó đến suy nghĩ, tư duy và dự định tương lai của mình.

2.2. Take-note trong 1 phút (tiếng Anh)

What it is
 • Apple, giant tech company, first trillion-dollar business
 • Renowned for high-quality devices, iPhone = revolutionary 
How you know about it
 • Saw an iPhone, blown away → looked up the company behind → intrigued by success story
How it becomes successful
 • Originally struggled, almost went bankrupt
 • Released iPhone and Macintosh → pulled in lots of attention
 • Firstly: adapt well to market demand
  • Began as a first mover, an innovator
  • Moved to providing customers with the optimal experience
 • Secondly: marketing genius
  • Brilliant catchphrases
  • Creative campaigns
 • Finally: offer the best services
How you felt about it
 • Inspired by business principles and practice → provide students with the best experience

3. Sample Speaking: Describe a successful business you know

Dưới đây là bài mẫu IELTS Speaking Part 2 chủ đề Describe a successful business you know được biên soạn bởi thầy Tùng V. Tham khảo ngay bài mẫu Describe a successful business you know để học luyện thi IELTS Speaking hiệu quả tại nhà và chinh phục được band điểm cao trong kỳ thi thực chiến bạn nhé!

Cùng nghe Podcast bài mẫu IELTS Speaking Part 2 – Describe a successful business you know:

I’m not the kind of person who pays much attention to the business world, but there’s a company that has inspired me a lot in everything I do. That’s Apple – a giant tech company, the first trillion-dollar business and the most valuable brand in the world. They are renowned for producing the highest-quality technological devices, including smartphones, laptops, desktops, and headphones, among which the iPhone is considered a revolutionary product that changed the world with its release. 

The first time I saw an iPhone, it completely blew me away, because it was unlike any other phone on the market at that time. Then I looked up the company behind the product, and was immediately intrigued by its fascinating success story.

Many people probably don’t know this, but before becoming this successful, Apple struggled a lot and almost went bankrupt. Its first line of products was not welcomed by the public, and its infamous founder, Steve Jobs, was even fired from his own company. However, with the release of the original Macintosh and the iPhone, Apple managed to pull in lots of attention, and the sales of their products skyrocketed. Its success can be attributed to a few factors.

First of all, it adapts very well to the demand of the market. From a first mover with lots of innovative devices, Apple now waits for a new technology to perfect itself before implementing it in their own products, offering their users not necessarily the first, but certainly the best experience. In this saturated market, no new technology can wow consumers, but an optimal experience can, and Apple is aiming for that.

Besides, Apple is a marketing genius, coming up with brilliant catchphrases and creative campaigns to popularize their products. They also offer the best services in the tech world, overshadowing most of their competitors in this aspect. 

I don’t consider myself an Apple fanatic, but its business principles and practice have inspired me a lot, as I always try to provide my students with the best experience, and never give them any half-baked product or service. The company is definitely having a positive influence on me.

Từ vựng ăn điểm đã sử dụng trong bài mẫu Describe a successful business you know:

   • a trillion-dollar business (phrase): công ty nghìn tỷ đô 
   • renowned (for) (a): nổi tiếng (vì cái gì)
   • revolutionary (a): có tính cách mạng
   • blow sb away (phrase): khiến ai đó choáng ngợp
   • (be) intrigued by (phrase): bị hấp dẫn bởi ai/cái gì
   • line of products (phrase): dòng sản phẩm
   • skyrocket (v): tăng vọt
   • (be) attributed to (phrase): bắt nguồn từ, cái gì là kết quả của cái gì
   • a first mover (phrase): người đi đầu, tiên phong trong lĩnh vực nào
   • saturated (a): bão hoà
   • optimal (a): tối ưu
   • a marketing genius (phrase): thiên tài marketing
   • catchphrase (n): cụm từ bắt tai
   • campaign (n): chiến dịch
   • popularize (v): làm cho phổ biến
   • overshadow (v): làm lu mờ
   • fanatic (n): người hâm mộ cuồng nhiệt
   • half-baked (a): nửa vời

Tham khảo thêm bài viết:

II. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 chủ đề: Business

Cùng nghe Podcast bài mẫu IELTS Speaking Part 3 – Business:

1. What do you think is the retirement age for men and women?

It is my opinion that there should be no restriction regarding the age to which men and women can work. As long as their health allows and their company requires their services, they can keep on contributing, and retire only when they feel that they have reached their limit. Old employees’ experience and wisdom can be extremely valuable, and I think it is a huge loss when they are forced to retire while they are still physically and mentally capable.

   • restriction (n): hạn chế
   • reach one’s limit (phrase): đạt tới giới hạn của ai đó
   • wisdom (n): trí tuệ, sự thông tuệ
   • physically and mentally capable (phrase): có khả năng cả về thể chất lẫn tinh thần 

2. What kinds of qualities do people need to run their own business?

There are a few factors that come into play, but at the top of the list, I think a business owner must be extremely well-organized. Running a business is no simple feat, and if an entrepreneur can’t plan things well and manage the many different aspects of a company, the situation will be very chaotic. In addition, those who want to be their own boss should have a clear vision, because no business can thrive without its identity figured out and a well-thought-out development plan. 

   • come into play (phrase): có vai trò
   • at the top of the list (phrase): quan trọng hàng đầu
   • no simple feat (phrase): không phải việc đơn giản
   • an entrepreneur (n): doanh nhân, người khởi nghiệp
   • chaotic (a): rối loạn, hỗn độn
   • thrive (v): phát triển rực rỡ
   • well-thought-out (a): lên kế hoạch kỹ, hiệu quả

3. What do you think are the key factors that contribute to the success of a business?

I personally think that, more than anything, a company must have a competitive advantage in order to become successful. In other words, they should gain an edge over their competitors in a particular aspect, be it price, user experience or uniqueness.

Besides, a strong team can be a major contributor to the success of a business. A good smartphone, for example, may not sell if there isn’t a strong marketing team to bring it to the public eye and a capable sales team to convince its customers to make a purchase

   • competitive advantage (phrase): lợi thế cạnh tranh
   • gain an edge over (phrase): có được lợi thế so với ai/cái gì
   • uniqueness (n): tính độc nhất, duy nhất
   • bring sth to the public eye (idiom): khiến cái gì được chú ý
   • make a purchase (phrase): mua 

III. Lời kết

Trên đây là bài mẫu IELTS Speaking Part 2 chủ đề Describe a successful business you know. Nếu bạn vẫn đang gặp khó khăn trong Ielts Speaking thì hãy chọn ngay cho mình 1 khóa học ielts phù hợp với band điểm mà bạn mong muốn. Các thầy cô taị Prep rất vui khi được đồng hành cùng bạn!

5/5 - (1 bình chọn)
spot_img
Tú Phạm
Founder/ CEO at Prep.vn

ThS. Tú Phạm với kinh nghiệm dày dặn đã giúp hàng nghìn học sinh trên toàn quốc đạt IELTS 7.0+ . Thầy chính là “cha đẻ” của Prep, nhằm hiện thực hoá giấc mơ mang trải nghiệm học, luyện thi trực tuyến như thể có giáo viên giỏi kèm riêng với chi phí vô cùng hợp lý cho người học ở 64 tỉnh thành.
Prep.vn ra đời với sứ mệnh giúp học sinh ở bất cứ đâu cũng đều nhận được chất lượng giáo dục tốt nhất với những giáo viên hàng đầu. Hãy theo dõi và cùng Prep.vn chinh phục mọi kỳ thi nhé !

Bài viết cùng chuyên mục

Câu trả lời mẫu chủ đề IELTS Speaking Part 1 Ice Cream

Đề bài, bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề: Ice Cream

Part 1 - không chỉ là phần thi dễ nhất mà còn là phần thi thí sinh dễ gây ấn tượng nhất với giám...
Câu trả lời mẫu chủ đề Concentration IELTS Speaking Part 1

Đề bài, bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề: Concentration

Concentration (Sự tập trung) - một trong những chủ đề tương đối khó đối trong bài thi IELTS Speaking Part 1. Ngoài việc không...
Câu trả lời mẫu chủ đề IELTS Speaking Part 1 Fixing Things

Đề bài, bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề: Fixing Things

"Can you fix things? What things can you fix? Did you ask people to teach you to fix things as a child?,..." là những...
Câu trả lời mẫu chủ đề Friends IELTS Speaking Part 1

Đề bài, bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề: Friends

Friends (Bạn bè) - một trong những đề tài quen thuộc mà thí sinh thường xuyên gặp phải trong bài thi IELTS Speaking Part...
Câu trả lời mẫu chủ đề IELTS Speaking Part 1 Favorite Day

Đề bài, bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề: Favorite Day

Favorite day - một trong những đề bài IELTS Speaking Part 1 thông dụng, có thể xuất hiện trong bài thi của nhiều thí...
Câu trả lời mẫu chủ đề Rain IELTS Speaking Part 1

Đề bài, bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề: Rain

Rain (mưa) là một trong những chủ đề IELTS Speaking vô cùng thông dụng hiện nay. Để xử đẹp topic này, ngoài việc nắm...

Để lại bình luận của bạn

Nội dung
Please enter your name here

Học viên điểm cao ⭐

Follow Prep.vn

Về các kỳ thi