[SAMPLE SPEAKING] Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 + 3 chủ đề “Describe an important plant in your country”

Describe an important plant in your country – đề bài IELTS Speaking khá dễ thở đối với thí sinh, bởi vì Việt Nam là một nước nông nghiệp phát triển, thì còn sợ gì đề bài này nữa nhỉ? Tuy nhiên, để triển khai bài nói này một cách mạch lạc, đủ ý thì quả là không dễ dàng. Vậy nên, dưới đây là dàn bài, bài mẫu và một số từ vựng theo chủ đề đã được thầy cô của PREP giải thích chi tiết. Hãy cùng tham khảo bài mẫu Describe an important plant in your country ngay thôi nào!!!

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 + 3 chủ đề “Describe an important plant in your country”
Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 + 3 chủ đề “Describe an important plant in your country”

I. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 chủ đề: Describe an important plant in your country

1. Đề bài: Describe an important plant in your country

Describe an important plant in your country:

Describe an important plant in your country
Describe an important plant in your country

2. Dàn bài Part 2

2.1. Ý tưởng bài mẫu (tiếng Việt)

 • Đề bài Describe an important plant in your country yêu cầu thí sinh miêu tả một loại vây quan trọng tại đất nước mình, trong đó để làm tốt đề bài bạn cần đưa ra những thông tin như sau:
   • Cây đó là cây gì
   • Hình dáng bên ngoài cây  như thế nào
   • Cây này được trồng ở khu vực nào
   • Bạn thích hay không thích loại cây này
   • Giải thích lý do tại sao bạn cho rằng loại cây này quan trọng
 • Đề bài Describe an important plant in your country không trực tiếp thuộc vào chủ đề nào.
   • Tuy nhiên, để xử lý đề bài Describe an important plant in your country, cách dễ dàng và hiệu quả nhất đó chính là bám sát những các cue (gợi ý) mà đề đưa ra và cung cấp thông tin rõ ràng nhất có thể, hạn chế nói chung chung.
   • Ngoài ra, các bạn cũng có thể triển khai theo dạng bài Event – kể lại câu chuyện đi du lịch rồi gặp được thông tin về cây này, sau đó triển khai tiếp – cách tiếp cận này có thể giúp các bạn đa dạng về thì nhưng không thực sự an toàn nếu năng lực ngôn ngữ của bạn chưa đủ tốt. 
 • Với câu hỏi đầu tiên trong đề bài Describe an important plant in your country, Cây đó là cây gì.
   • Câu hỏi này nhìn chung thì khá dễ để trả lời, bởi Việt Nam là một nước nông nghiệp phát triển.
   • Tuy vậy, bên cạnh việc chọn những cây truyền thống và có tính văn hóa cao, các bạn có thể lựa chọn loại cây gần gũi hơn với giới trẻ và các sản phẩm chúng ta trực tiếp sử dụng – cây ca cao, hoặc cây cà phê để trả lời cho đề bài Describe an important plant in your country. 
 • Tiếp đó, chúng ta cần đi vào chi tiết hơn với câu hỏi số 2 và 3, hình dáng bên ngoài của cây trông như thế nào và được trồng ở khu vực nào.
   • Ở câu hỏi này trong đề bài Describe an important plant in your country, bên cạnh việc chia sẻ về nguồn thông tin đơn thuần mà các bạn có được, các bạn thí sinh có thể triển khai theo hướng bạn biết tới lịch sử/thông tin của loài cây này từ bao giờ.
   • Trong quá trình chia sẻ, hãy cố gắng lồng ghép các thì quá khứ và các sequencing devices ứng dụng từ chùm bài Events để chinh phục được đề bài Describe an important plant in your country bạn nhé.
 • Nối tiếp luận điểm này, các bạn có thể trả lời câu hỏi thứ 4 và thứ 4 trong đề bài, bạn thích hay không thích loại cây này và giải thích lý do tại sao bạn cho rằng loại cây này quan trọng.
   • Ở ý này, chúng ta có thể chia sẻ thêm và có sự đối lập hoặc tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại trong sở thích và hiểu biết của bạn. Hãy dành phần nhiều thời gian cho câu hỏi này, bởi nó là nội dung chính của đề bài Describe an important plant in your country.
   • Để trả lời một cách rõ ràng, mạch lạc và đúng trọng tâm yêu cầu, các bạn nên trình bày rõ ràng các luận điểm, có thể lựa chọn lồng ghép liệt kê các lợi ích mà cây trồng này mang lại cho chính bạn và nền kinh tế nước nhà. Đừng quên truyền tải cảm xúc của mình thông qua giọng nói trong khi trả lời đề Describe an important plant in your country nhé.

2.2. Take note trong 1 phút (tiếng Anh)

What it is Cacao tree – Chocolate
What it looks like Previously thought the tree – small

But could reach 12 meters in height

Where and how it is grown/Where it is found Dak Lak 
Why you like or dislike it

And explain why it is important

Love chocolate

Ability to grow cocoa trees → advanced economic potential and contribute to the global market → reduce foreign assistance. 

3. Sample Speaking: Describe an important plant in your country

Dưới đây là bài mẫu IELTS Speaking Part 2 chủ đề Describe an important plant in your country. Tham khảo ngay bài mẫu dưới để ôn luyện thi IELTS Speaking hiệu quả tại nhà Preppies nhé!

When talking about a major plant in Vietnam, I believe the first thing that springs to people‘s mind mostly would be the paddy rice plant, or the cherry blossoms. But for me it would be an underrated tree, the cocoa plant, on account of how much it contributes to our country and also, to our great happiness in life. I mean, among all the products that we have the chance to enjoy, chocolate is unanimously loved. And it is nowhere but our Vietnam to be the birthplace of the best chocolate on earth. 

Had it not been for my visit to Marou Farm in Dak Lak last summer, I would still be clueless about neither its appearance nor its contribution to our economy. It was such a once-in-a-lifetime experience as I now know how chocolate is made, from beans to bars.

Back then I had known the chocolate came from beans, which I could deduce that the tree must have been small, as you know, beans could never be that big. When I took my first step onto the farm, it blew my mind to realize the little cocoa tree actually could reach a height of up to 12 meters, making me just a tiny human standing in a farm full of large cacao trees. I could go on this for hours but I guess we all should go there and see for ourselves.  

It is difficult to say whether I like this plant or not, but definitely it would not take more than a second for me to say I love chocolate and everything comes with it, and I bet the case is also true for others. As now Dak Lak farmers are capable of growing qualified cocoa trees sustainably, this has advanced their economic potential and ability to contribute to the global market, therefore reducing the need for foreign assistance.

That’s how this plant does wonders for our macroeconomy on a whole. And for me, I am grateful for the best chocolate to enjoy!

Dưới đây là một số từ vựng hay đã được sử dụng trong bài mẫu Describe an important plant in your country:

  • springs to people’s mind: nghĩ ngay đến điều gì
  • Underrated (adj): bị đánh giá thấp
  • Unanimous (adj): nhất trí 
  • Had it not been for: đảo ngữ điều kiện loại 3, nếu không phải vì điều gì trong quá khứ thì.
  • Clueless (adj): không biết gì hết
  • Once-in-a-lifetime: có một lần trong đời, ám chỉ trải nghiệm tuyệt vời
  • blow sb’s mind: khiến ai đó thấy ấn tượng, phấn khích, sốc
  • reach a height of: có thể lên tới chiều cao bao nhiêu
  • see for ourselves: tự xem tận mắt
  • capable of (adj): có năng lực làm gì
  • Sustainably(adv): một cách bền vững
  • Advance (v): phát triển
  • economic potential: tiềm năng kinh tế
  • global market: thị trường toàn cầu
  • foreign assistance: sự hỗ trợ của nước ngoài
  • do wonders for sth: có lợi ích tốt với điều gì

II. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 chủ đề: Plants

1. What plants are important to the economy in your country?

I think that besides rice, coffee is also a tree worth mentioning because of its great significance that drives Vietnam’s growth. That said, being the world’s largest producer of robusta beans, coffee has become the top export industry that helps boost our economy.

From what I have read, coffee export revenue is even predicted to increase at an accelerating rate in the foreseeable future as nowadays Vietnamese farmers are capable of growing and even processing high-quality beans, sustainably.  Can’t wait to see our labels at every corner of the world!

  • great significance: tầm quan trọng lớn
  • Drive (v): thúc đẩy  
  • Export industry: công nghiệp xuất khẩu
  • Boost our economy: thúc đẩy tăng trưởng ngành kinh tế
  • Export revenue: doanh thu xuất khẩu
  • Accelerating rate: tốc độ tăng trưởng chóng mặt
  • Foreseeable future: trong tương lai gần

2. Is it common for people to have gardens in your country?

Although these days concrete jungles have become more common than ever, I would still say yes, as gardens not only lend a visual interest to the overall house, but it also serves as a therapeutic hobby for the owner themselves. I tend to think Vietnamese always want to make their house the most attractive possible, be it for an apartment on floor 20 or a tube house in a crowded street, and that’s when a cozy space filled with greenery would do.

Apart from the decorative purpose, I also believe that Vietnamese have gardens just out of fun, especially when the act of gardening itself has already been a form of modern meditation, helping us to lock ourselves away from the world for a while.

  • concrete jungles: rừng bê tông
  • end a visual interest: tạo điểm nhấn cho cái gì
  • a therapeutic hobby: một thú vui có tính trị liệu 
  • Greenery: cây cối
  • out of sth: vì điều gì
  • Meditation: thiền
  • lock ourselves away: tự cô lập bản thân, trốn khỏi điều gì

3. How can people be encouraged to grow their own food?

As city dwellers are becoming more dependent on supermarkets, persuading them to switch to producing their own food is difficult, but not impossible. Ro encourage these people to engage their green thumb and plant crops around their homes, I think there should be some incentives at first, you know, some extrinsic motivation to start with.

It would be great if the local authorities can organize some harvesting contests, maybe by giving each home a bag of tomato seedlings and see which family can grow the most out of it. Step by step, I believe this does not only stimulate competitiveness among the adults (which is a nature of urban citizens), but it also piques the kid’s curiosity. Once these people understand and get accustomed to having available fruit and veggies at the back of their house, they may say goodbye to convenience stores.

  • green thumb: kỹ nghệ trồng cây
  • Incentive (n): khích lệ về mặt tài chính
  • extrinsic motivation: các yếu tố động lực từ bên ngoài
  • Seedling (n): mầm cây, cây non
  • stimulate (v): kích thích, khơi gợi
  • Competitiveness (n): sự cạnh tranh
  • Pique sb’s curiosity: kích thích trí tò mò của ai
  • get accustomed to:  quen với điều gì

4. Why do people grow plants?

There are many reasons why people do such things, but I think the most important one lies in the reward it offers to some people, not physically, but mentally. I suppose that because plants are quite calming in a way that we can feel relaxed just by looking at their tranquil green shades. It’s fair to say that growing plants can be a mood booster, especially when the flowers start to bloom.

For other people, I think they solely grow plants for food, you know, what’s better to stock up your fridge with than your home grown veggies at home? What I mean is, there are people who care enough about their health to produce their own food, getting rid of all additives and harmful chemical substances, and that is definitely a promising picture for generations to come. 

  • Lie in: nằm trong/thuộc về
  • Mood booster: tăng cảm xúc, cải thiện tâm trạng
  • Stock up: làm đầy tủ lạnh
  • home grown veggies: rau quả được trồng tại nhà
  • Additives: chất phụ gia
  • Chemical substances: chất hóa học

Trên đây là bài mẫu IELTS Speaking Part 2 + 3 chủ đề Describe an important plant in your country được viết bởi thầy cô tại PREP. Tham khảo ngay bài mẫu để học luyện thi hiệu quả tại nhà và chinh phục được band điểm Speaking thật cao nhé!

5/5 - (2 bình chọn)
Bài viết tiếp theo[SAMPLE SPEAKING] Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 + 3 chủ đề “Describe a wild animal”
Bài viết trước30+ chủ đề từ vựng IELTS Speaking phổ biến nhất hiện nay!