Category:

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Celebrities

spot_img

Nếu gặp chủ đề Celebrities (Những người nổi tiếng) trong phòng thi IELTS Writing thì bạn sẽ xử lý như thế nào để ẵm trọn band điểm thật cao? Chắc chắn, vận dụng ý tưởng hay, xây dựng được dàn bài chi tiết, áp dụng những từ vựng ăn điểm và viết chuẩn chỉnh ngữ pháp là điều không thể thiếu. Tham khảo ngay bài mẫu IELTS Writing Task 2 Celebrities band 8.0+ của PREP dưới đây để tự tin chinh phục điểm số mục tiêu bạn nhé!

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Celebrities band 8.0+
Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Celebrities band 8.0+

I. IELTS Writing Task 2 Celebrities dạng Agree/disagree

Dưới đây là đề bài, phân tích đề thi, dàn bài và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Celebrities dạng Agree/disagree. Cụ thể:

1. Đề bài IELTS Writing Task 2 Celebrities dạng Agree/disagree

Đề bài IELTS Writing Task 2 Celebrities: Nowadays, celebrities are more famous for their glamour and wealth than for their achievement, and this is a bad example to adolescents. To what extent do you agree or disagree?

Đề bài IELTS Writing Task 2 Celebrities dạng Agree/disagree
Đề bài IELTS Writing Task 2 Celebrities dạng Agree/disagree

2. Phân tích đề thi và dàn bài 

Phân tích đề thi: IELTS Writing Task 2 Celebrities dạng Agree/disagree có độ khó trung bình. Celebrities là một chủ đề khá quen thuộc nên sẽ không gây nhiều khó khăn cho thí sinh trong việc tìm ý tưởng. Tuy nhiên, các bạn sẽ cần chú ý một số điểm như sau:

 • Cần chứng minh việc nhiều người nổi tiếng vì sự giàu có và lối sống xa hoa có ảnh hưởng tiêu cực đến người trẻ và chỉ ra ngoại lệ để bài viết không mang tính quy chụp tất cả. 
 • Cần nêu rõ quan điểm cá nhân đồng ý hay không ở ngay phần mở bài IELTS Writing Task 2 Celebrities dạng Agree/disagree để tránh bài viết lạc sang dạng chứng minh quan điểm của người khác.

Dàn bài:

Introduction

 • State the problem that many celebrities are more famous for their wealth rather than achievement and this sets a wrong model for young people to strive for. 
 • Thesis statement: State the agreement that this problem negatively affects the adolescents, and points out that there are many celebrities who have positive influence

Opinions that celebrities who take their work seriously have positive impacts on young people

 • Those who are famous for their achievement help promote the values of hard work
 • Give examples of dedicated celebrities

Opinions that celebrities becoming famous for their wealth have negative impacts on young people

 • These celebrities encourages the young to value materialism
 • These celebrities can make the young perceive that the way to become successful is through money

Conclusion & Opinion

 • My opinion:  While some celebrities work hard to have a positive impact, some celebrities known for their wealth have negative effects on the young.
 • Recommendation: The government and media owners should restrict the showing of wealth and extravagant lifestyle on media.

3. Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Celebrities dạng Agree/disagree

Tham khảo bài mẫu IELTS Writing Task 2 Celebrities dạng Agree/disagree band 8.0+ của giáo viên hạng A của PREP để ôn luyện thi hiệu quả tại nhà bạn nhé!

These days, the proliferation of social media has made it possible for some individuals to rise to fame for their riches and lavish lifestyles. Personally, I only partly agree with the opinion that this can have an adverse influence on the young because there are still many inspiring people who gain recognition through their contributions.

On the one hand, it is undeniable that many famous people are primarily  acknowledged for their talent, and commitment to work besides their wealth. These individuals, such as the renowned philanthropist and entrepreneur Bill Gates, stand out for their exceptional skills and meaningful contribution to their domain. Wealth, if acquired, often serves as a byproduct of their hard work and accomplishments, rather than the sole reason for their fame. These individuals inspire the younger generation through their relentless pursuit of excellence and their ability to use their success to make positive changes in the world.   

On the other hand, I agree that those who are famous for their glamorous and wealthy lifestyles set a negative example for young people. Firstly, they can instil in the young the aspiration of pursuing materialism. To maintain media exposure, many celebrities who lack singing and acting skills often post their visits to luxurious clubs on Instagram or make reality shows about their extravagant lives. These types of shows will tempt adolescents into copying these so-called lifestyles as a result of their admiration for their idols. Moreover, this method can mislead the young about the right way to achieve success, which is by means of wealth rather than dedication and effort.  

In conclusion, though there are celebrities who are appropriate role models for the young, it is not an understatement that many public figures negatively impact adolescents, as their claim to fame is based on glamour rather than on talent. Therefore, it is necessary for the government and media owners to introduce measures to restrict the circulation of wealth-flaunting content.  

Từ vựng sử dụng trong bài IELTS Writing Task 2 Celebrities dạng Agree/disagree: 

  • rise to fame (v): trở nên nổi tiếng
  • riches (n): của cải
  • inspiring (adj): truyền cảm hứng
  • commitment (n): sự gắn bó, tận tâm với công việc
  • internationally renowned (adj): nổi tiếng toàn cầu
  • win the admiration (v): được ngưỡng mộ
  • worthy of (adj): xứng đáng với
  • set an example for (idiom): làm gương cho
  • pursue materialism (v): theo đuổi lối sống vật chất
  • media exposure (n): sự tương tác, xuất hiện trên các phương tiện truyền thông
  • admiration (n): sự hâm mộ
  • mislead someone (v): làm ai có nhận định sai về điều gì đó 
  • dedication (n): sự tận tụy
  • role model (n): hình mẫu, tấm gương 
  • understatement (n): lời nói giảm
  • claim to fame (n): nguồn gốc của sự nổi tiếng
  • flaunt sth (v): khoe khoang điều gì đó

Tham khảo thêm bài viết:

II. IELTS Writing Task 2 Celebrities dạng Two part question

Dưới đây là đề bài, phân tích đề thi, dàn bài và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Celebrities dạng Two part question. Cụ thể:

1. Đề bài IELTS Writing Task 2 Celebrities dạng Two part question

Đề bài IELTS Writing Task 2 Celebrities: Nowadays celebrities earn more money than politicians. What are the reasons for this? Is it a positive or negative development?

Đề bài IELTS Writing Task 2 Celebrities dạng Two part question
Đề bài IELTS Writing Task 2 Celebrities dạng Two part question

2. Phân tích đề thi và dàn bài

Phân tích đề thi: IELTS Writing Task 2 Celebrities dạng Two part question có độ khó trung bình. Mặc dù thí sinh có thể không gặp nhiều khó khăn khi tìm ý tưởng, tuy nhiên vẫn cần để ý đến cạm bẫy cần tránh để đạt điểm cao như:

 • Cần trả lời đầy đủ thông tin của cả hai câu hỏi trong đề bài IELTS Writing Task 2 Celebrities dạng Two part question. 
 • Nếu chỉ nêu được ưu điểm và nhược điểm của việc người nổi tiếng kiếm được nhiều tiền hơn chính trị gia mà không rút ra được cuối cùng đây là hiện tượng tích cực hay tiêu cực thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến điểm số.

Dàn bài:

Introduction

 • Introduce the readers to the situation where celebrities earn more money than politicians today.
 • Thesis statement: State the writer’s intent to examine the reasons and the writer’s opinion (in this case, negative development).

Reasons for the situation

 • Many celebrities are highly marketable.
 • Politicians are limited in what they can do in public due to legal and ethical concerns.

Why the negativity outweighs the positivity

 • Advantage: Celebrities can be relied on to spread positivity on a global scale.
 • Disadvantage: Lack of motivation to become public servants among the young.

Conclusion & Opinion

 • My opinion: Summarize the writer’s opinion after fully examining the causes that the development is negative.
 • Recommendation: Establish transparent salary structure for politicians to attract capable individuals.

3. Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Celebrities dạng Two part question

Dưới đây là bài mẫu IELTS Writing Task 2 Celebrities dạng Two part question band 8.0+ được biên soạn bởi giáo viên hạng A tại PREP, cụ thể:

Lately, some people have noticed a disparity between the income of celebrities and politicians, with the former group earning more. Several reasons can explain this situation, and on the whole, I believe that it is a negative development.

The discrepancy between the celebrities and politicians’ earning ability can be said to stem from the difference in public perception. These days, many celebrities, such as those working in sports and music, possess great marketability. Not only are they able to generate income from displaying talent, but they also can leverage their fame for business revenue from a variety of sources, such as product endorsement and public appearances. Politicians, in contrast, have to serve their term, and the ones who display wealth prominently are rarely positively-received, due to the expectation of them being honest public servants. Both these factors contribute to a politician’s being limited in the ability to generate income. Consequently, celebrities can be said to have better earnings than politicians do.

In my opinion, this development is largely negative, despite some optimism. One of the supposed benefits is that celebrities, with their income and accompanying status, can be relied on to inspire society. Michael Jordan is the world’s highest paid athlete of all time, thanks to his success in basketball and commercial earnings, but after the 9/11 attack, he decided to donate his entire salary from playing basketball to support those who suffered. Yet, this situation may cause a lack of motivation for serving the public. If the youths perceive the people’s representatives to be inadequately compensated, they may shy away from this line of work. This would deprive the government of a source of energetic workers, and reduce the quality of public services altogether. Therefore, celebrities having vastly higher incomes than politicians’ does more harm than good overall.

In conclusion, the public’s different attitudes toward politicians and celebrities has resulted in such a negative situation. It may give rise to a perception of inequality in society, which would end up hurting the community. A transparent salary frame among politicians, in my opinion, should be established, to attract capable individuals to consider a career in public service. 

Từ vựng sử dụng trong bài IELTS Writing Task 2 Celebrities dạng Two part question: 

  • Disparity/discrepancy (n.): sự chênh lệch
  • Public perception (n.): sự nhìn nhận của công chúng
  • Marketability (n.): khả năng kiếm lời từ kinh doanh
  • Leverage sth (v.): tận dụng điều gì đó để có lợi
  • Product endorsement (n.): quảng cáo sản phẩm
  • Serve a term (v.): phục vụ nhiệm kỳ
  • Public servants (n.): công chức nhà nước
  • Optimism (n.): sự lạc quan
  • Supposed (adj.): giả sử, giả định
  • Accompanying (adj.): đi kèm theo
  • Status (n.): địa vị
  • Athlete (n.): vận động viên
  • People’s representative (n.): người đại diện của nhân dân
  • Inadequately compensated (adj.): không được trả thù lao đầy đủ
  • Shy away from sth (v.): tránh điều gì đó

Tham khảo thêm bài viết:

Trên đây là 2 bài mẫu IELTS Writing Task 2 Celebrities band 8.0+ được biên soạn bởi giáo viên hạng A tại PREP. Tham khảo kỹ lưỡng để bổ sung kiến thức Preppies nhé. Và đừng quên luyện tập cùng phòng Writing ảo để nhanh chóng nâng cao band điểm của bản thân!

5/5 - (1 vote)
spot_img
Tú Phạm
Founder/ CEO at Prep.vn

Thạc sĩ Tú Phạm – Nhà sáng lập Nền tảng luyện thi thông minh Prep.vn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và luyện thi, Thầy Tú đã giúp hàng ngàn học viên đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS. Thầy cũng là chuyên gia tham vấn trong các chương trình của Hội Đồng Anh và là diễn giả tại nhiều sự kiện, chương trình và hội thảo hàng đầu về ngôn ngữ.
Prep.vn - nền tảng học luyện thông minh, kết hợp giáo dục và công nghệ với sứ mệnh giúp mọi học sinh dù ở bất cứ đâu đều nhận được chất lượng giáo dục tốt nhất; mang đến trải nghiệm học và luyện thi trực tuyến như thể có giáo viên giỏi kèm riêng. Bên cạnh đội ngũ giảng viên chuyên gia TOP đầu, Prep.vn còn sử dụng trí tuệ nhân tạo với khả năng phân tích trải nghiệm người học, tạo ra nội dung học tương tác cao và không gian luyện thi ảo nhằm khắc phục tình trạng thiếu thực hành, tương tác ở các lớp học truyền thống.

Theo dõi Thạc Sĩ Tú Phạm

Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Review sách Tự học cấp tốc tiếng Trung phồn thể PDF chi tiết

Tự học cấp tốc tiếng Trung phồn thể PDF là một cuốn sách giúp bạn làm quen với Hán ngữ vô cùng hiệu quả....

地 là gì? Ý nghĩa, cách dùng 地 trong tiếng Trung

Để phân biệt và sử dụng đúng 3 chữ 的、地、得 trong tiếng Trung, bạn cần học và nắm vững cách dùng của 地 để...

Các dạng ngữ pháp tiếng Trung thi THPT Quốc gia

Nếu muốn chinh phục được đề thi Đại học môn tiếng Trung với số điểm cao, các sĩ tử cần phải nắm vững được...

Cấu trúc Để làm gì đó trong tiếng Trung là gì? Cách dùng 为了… chính xác

Cấu trúc để làm gì đó trong tiếng Trung là một dạng ngữ pháp thông dụng trong giao tiếp và văn viết HSK. Vậy...

Phân biệt cách dùng 又 và 再 trong tiếng Trung

又 và 再 là hai phó từ được sử dụng cực kỳ phổ biến trong giao tiếp tiếng Trung. Vậy cách dùng 又 và...

Học từ vựng qua bộ Sước trong tiếng Trung (辵 & 辶) chi tiết

Việc học và ghi nhớ mỗi bộ thủ sẽ giúp bạn trau dồi vốn từ vựng tiếng Trung hiệu quả. Vậy, bộ Sước trong...

Chinh phục từ vựng qua 2 bộ Phi trong tiếng Trung (非 & 飛)

Trong tiếng Trung, có một số bộ thủ có cùng tên gọi những cách viết và ý nghĩa khác nhau. Nằm trong số đó...

Học Hán ngữ qua bộ Khảm trong tiếng Trung (凵)

Có thể bạn chưa biết, bộ thủ tiếng Trung ra đời từ hàng nghìn năm về trước. Trải qua các thời kỳ thay đổi...

Học từ vựng qua bộ Hành trong tiếng Trung (行)

Học và ghi nhớ ý nghĩa, cách viết bộ Hành trong tiếng Trung sẽ giúp bạn củng cố và nâng cao vốn từ vựng...

Tẩy và bút chì IELTS bao tiền? Tại sao tẩy & bút chì IELTS lại đắt?

Với những ai đã tìm hiểu về kỳ thi IELTS, có lẽ đã nghe qua giá của bộ đôi tẩy và bút chì thi...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow Prep.vn

Học viên điểm cao ⭐