Blog Speaking

Speaking

Nơi chia sẻ miễn phí tài liệu học Speaking IELTS.

Cùng luyện Speaking online cùng Prep nhé các bạn!

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 + 2 + 3 chủ đề “Talk about festival in Vietnam”

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1, 2, 3: Talk about festival in Vietnam

Talk about festival in Vietnam - đề bài thuộc chủ đề Festivals, một trong những chủ đề vô cùng thông dụng, thường xuyên xuất...
Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 + 2 + 3 chủ đề “Talk about global warming”

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1, 2, 3 chủ đề: Talk about global warming

Dưới đây là bài mẫu IELTS Speaking Part 1 + 2 + 3 chủ đề Talk about global warming đầy đủ nhất. Ngoài ra,...
Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 + 2 + 3 chủ đề “Talk about your hometown”

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1, 2, 3: Talk about your hometown

Talk about your hometown - chủ đề vô cùng quen thuộc và xuất hiện thường xuyên trong bài thi IELTS Speaking. Vậy nên, với...
ielts speaking part 2

50+ bài mẫu IELTS Speaking Part 2 cho band điểm 6.5+!

Tổng hợp 50+ bài mẫu IELTS Speaking Part 2 thường gặp trong đề thi thực chiến. Các bài mẫu này được viết bởi các...
[SAMPLE SPEAKING] Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 + 2 chủ đề “Talk about your future job”

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1, 2: Talk about your future job

Talk about your future job - đề bài IELTS Speaking Part 1 + 2 thường xuyên xuất hiện trong bài thi IELTS Speaking thực...
Đề bài & bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề: Music

Đề bài & bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề: Music

Music - chủ đề vô cùng quen thuộc trong đề thi IELTS Speaking và nằm trong bộ đề thi IELTS Speaking Forecast Qúy 1...

Học Viên Điểm Cao⭐