Kỹ năng Speaking

Speaking

Nơi chia sẻ miễn phí tài liệu học Speaking Ielts.

Cùng luyện Speaking online cùng Prep nhé các bạn !

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 + 3 chủ đề “Describe a habit your friend and you want to develop”

[SAMPLE SPEAKING] Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 + 3 chủ đề “Describe a...

Describe a habit your friend and you want to develop - đề bài IELTS Speaking không hóc búa nhưng sẽ khó hình dung lúc...
Sách Mat Clark IETLS Speaking

[PDF + AUDIO] Download sách Mat Clark IELTS Speaking miễn phí & mới nhất...

Khi học Speaking IELTS thì không thể bỏ qua cuốn sách Mat Clark IELTS Speaking. Đây là một trong những cuốn sách sẽ giúp...
Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 + 3 chủ đề “Describe an occasion you wore the best clothes”

[SAMPLE SPEAKING] Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 + 3 chủ đề “Describe an...

Describe an occasion you wore the best clothes - đề bài IELTS Speaking thuộc chủ đề “Describe an experience (miêu tả một trải nghiệm)....
Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 + 3 chủ đề “Describe one of your neighbours”

[SAMPLE SPEAKING] Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 + 3 chủ đề “Describe one...

Describe one of your neighbours - bài mẫu IELTS Speaking thuộc chủ đề “Describe a person”. Để xử đẹp dạng bài này bạn cần...
Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 + 3 chủ đề “Describe an interesting conversation you had with your friend”

[SAMPE SPEAKING] Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 + 3 chủ đề “Describe an...

Describe an interesting conversation you had with your friend - đề thi IELTS Speaking chính thức ngày 30/6/2022. Đây là một đề bài khá...
Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 + 3 chủ đề “Describe a thing you cannot live without”

[SAMPLE SPEAKING] Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 + 3 chủ đề “Describe a...

Describe a thing you cannot live without - đề thi Speaking thực chiến được ra vào ngày 13/6/2022. Có thể nói đây không phải...

Học Viên Điểm Cao⭐