Phân tích ma trận đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023

spot_img

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2023 đang ngày một đến gần, bạn đã và đang ôn luyện thi như thế nào để có thể vượt qua kỳ thi “khó nhằn” này một cách trọn vẹn nhất. Vậy nên, với mong muốn giúp Preppies tạo đà để chinh phục được điểm số 9+ trong kỳ thi sắp tới, dưới đây là ma trận đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia mới nhất được PREP tổng hợp lại. Tham khảo ngay bài viết dưới đây để hiểu rõ về xu hướng ra đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 4 năm gần đây bạn nhé!

Phân tích ma trận đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2022
Phân tích ma trận đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia

I. Ma trận đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia

1. Ma trận đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2022

Ma trận đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2022 cập nhật mới nhất, ma trận này được phân tích từ đề thi THPT Quốc gia năm 2022 – đề 405. Tham khảo ma trận để xác định được những kiến thức tiếng Anh cần nắm vững nếu bạn muốn chinh phục được điểm số cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2023!

Ma trận đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2022
STT Nhóm kiến thức lớn Kiến thức được kiểm tra Số câu tương ứng trong đề Bài học tương ứng tại PREP
1 Ngữ âm Phát âm âm đơn và âm đuôi

Câu 1 – Phát âm đuôi -ed

Câu 2 – Phân biệt phát âm /e/ & /ae/

THPT Foundation – L6: Âm cuối

THPT Strategies – L2S6: Cách phát âm đuôi -ed

THPT Foundation – L3S1: Nguyên âm đơn (1): /e/, /ae/

Trọng âm

Câu 3 – Trọng âm từ có hai âm tiết

Câu 4 – trọng âm từ nhiều âm tiết

THPT Foundation – L7S1: Trọng âm với từ có hai âm tiết

THPT Foundation – L7S2: Trọng âm với từ có ba âm tiết

2 Thì Tương lai đơn Câu 11 THPT Foundation – L28S1: Will vs be going to
Quá khứ đơn Câu 47 – cấu trúc used to THPT Foundation – L19S1: Quá khứ đơn & Hiện tại đơn
Hiện tại hoàn thành Câu 48 THPT Foundation – L22: Hiện tại hoàn thành
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn Câu 18 THPT Advance – L2S1: Thì hiện tại hoàn thành & Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
3 Từ loại Phân biệt danh/động/tính/trạng Câu 13 THPT Foundation – L14 & L15: Từ loại
4 Tính từ Trật tự tính từ Câu 14 THPT Foundation – L15S4: Tính từ
5 Liên từ Liên từ Câu 20 THPT Foundation – L26: Liên từ
6 Câu 26
7 Giới từ Giới từ Câu 21 THPT Foundation – L21: Giới từ
8 Trợ động từ Trợ động từ khuyết thiếu Câu 49 THPT Foundation – L15S3: Giới thiệu trợ động từ khuyết thiếu
9 Đại lượng từ Đại lượng từ Câu 27 N/A
10 Đại từ Đại từ sở hữu Câu 46 THPT Foundation – L15S6: Đại từ sở hữu và Đại từ phản thân
11 Câu bị động Câu bị động Câu 17 THPT Advance – L7S1: Câu bị động (1)
12 Cấu trúc so sánh The more … the more … Câu 15 THPT Advance – L11S2: Cấu trúc song song
13 Mệnh đề quan hệ Mệnh đề quan hệ Câu 28 THPT Advance – L4S1: Mệnh đề quan hệ
14 Rút gọn MĐQH (hiện tại phân từ) Câu 24 THPT Advance – L4S3: Mệnh đề quan hệ rút gọn (1)
15 Rút gọn MĐQH (quá khứ phân từ) Câu 29 THPT Advance – L4S4: Mệnh đề quan hệ rút gọn (2)
16 Kiến thức câu Câu tường thuật Câu 50 THPT Advance – L4S5 & L4S6: Câu tường thuật
17 Câu điều kiện Câu 44 – unless

THPT Foundation – L32 & L33: Câu điều kiện

THPT Advance – L6S2: Unless, in case, as/so long as, provided (that)

18 Câu hỏi đuôi Câu 12 THPT Foundation – L34: Câu hỏi đuôi
19 Đảo ngữ Câu 43 – Đảo ngữ với hardly THPT Advance – L11S1: Đảo ngữ
20 Từ đồng nghĩa Từ đồng nghĩa

Câu 5-6: Tìm từ đồng nghĩa

Câu 19: Phân biệt các từ gần nghĩa

Câu 23: Phân biệt từ gần nghĩa

Câu 30 – Tìm từ đồng nghĩa trong đoạn văn

Câu 33: Tìm từ đồng nghĩa trong đoạn văn

Câu 37 – Tìm từ đồng nghĩa trong đoạn văn

Câu 39: Tìm từ đồng nghĩa trong đoạn văn

THPT Strategies – Lesson 5: Tìm từ đồng nghĩa/trái nghĩa

Section 1: Tìm từ đồng nghĩa

Section 2: Tìm từ trái nghĩa

21 Từ trái nghĩa Từ trái nghĩa Câu 7-8: Tìm từ trái nghĩa
22 Collocation Chọn từ phù hợp để hoàn thành collocation Câu 22 / 25 / 45 THPT Advance – Các sections về Single words & Collocations
23 Chức năng giao tiếp Chọn phản hồi phù hợp Câu 9-10 THPT Strategies – Lesson 6: Dạng bài chức năng giao tiếp
24 Phrasal verbs Chọn phrasal verbs phù hợp CÂu 16 THPT Advance – Các sections về Phrasal Verbs & Idioms
25 Trả lời câu hỏi trong đoạn văn Tìm tiêu đề cho bài văn Câu 31 / 36

THPT Strategies – Lesson 8: Dạng bài đọc hiểu

Section 1: Câu hỏi tìm thông tin chi tiết

Section 2: Câu hỏi suy luận/tìm thông tin tổng quan

Section 3: Câu hỏi về từ đồng nghĩa

Section 4: Câu hỏi tìm đại từ thay thế

Tìm ý lớn của đoạn văn Câu 32 / 42 / 38 / 42
Tìm từ liên hệ (referencing language) Câu 34 / 40
True/False Câu 35 / 41

2. Ma trận đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia (2018 – 2021)

Dưới đây là ma trận đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia được thầy cô giáo tại PREP tổng hợp lại. Ma trận đề thi THPT Quốc gia sẽ giúp các sĩ tử hiểu rõ về xu hướng ra đề thi tiếng Anh trong 4 năm gần đây. Tham khảo bảng dưới đây để hiểu rõ hơn về ma trận đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia bạn nhé:

Phần thi Số câu Đơn vị kiến thức Cấp độ nhận thức (chủ yếu) CEFR
Kỹ năng Ngữ âm 4

Phát âm:

 • Cách phát âm nguyên âm: 25%
 • Cách phát âm đuôi “s”: 12.5%
 • Cách phát âm đuôi “ed”: 12.5%
NHỚ
 • B1: 37.5%
 • A2: 31.3%
 • A1: 25%
 • B2: 6.3%

Trọng âm:

 • Trọng âm với từ 2 âm tiết: 25%
 • Trọng âm với từ 3 âm tiết: 25%
Chức năng giao tiếp 2
 • Bày tỏ quan điểm: 62.5%
 • Phản hồi lời khen: 25%
 • Lời khen: 12.5%
HIỂU 
 • A2: 72.5%
 • B1: 12.5%
 • A1: 12.5%
Từ vựng 4 Dạng bài tìm từ đồng, trái nghĩa HIỂU
 • B1: 39.2%
 • B2: 25.5%
 • C1: 15.7%
 • A2: 9.8%
 • A1: 9.8%
6-10

Dạng bài hoàn thành câu:

 • Collocation: 42.9%
 • Word form: 14.3%
 • Word choice: 14.3%
 • Phrasal verb: 14.3%
HIỂU
 • B1: 39.4%
 • B2: 21.2%
 • C1: 15.2%
 • A1: 12.1%
 • A2: 12.1%
1-2
(thường là 1)

 Dạng bài tìm lỗi sai

 • Word form: 20%
 • Word choice: 20%
 • Collocation: 20%
 • Adverbs of frequency: 20%
 • Pronoun: 20%
VẬN DỤNG
 • C1: 40%
 • C2: 20%
 • B1: 20%
 • A1: 20%
Ngữ pháp 4-7 

Dạng hoàn thành câu: Đa dạng các cấu trúc ngữ pháp, mỗi loại một ít. (xem biểu đồ)

 • Xuất hiện nhiều nhất là: Thời động từ: 21.7%
 • Câu hỏi đuôi, câu điều kiện: 13%
HIỂU
 • B1: 60.9%
 • A2: 17.4%
 • B2: 8.7%
 • A1: 8.7%
 • C1: 4.3%

1-2 

(thường là 2)

Dạng bài tìm lỗi sai:

 • Câu bị động, thì của động từ: 28.6%
 • Cấu trúc song song, trật tự từ, câu chẻ: 13.3%
VẬN DỤNG
 • B1: 71.4%
 • B2: 14.3%
 • A2: 14.3%
Kỹ năng đọc

17-20 

(2 năm gần nhất là 17 câu)

Dạng bài đọc điền từ:

 • Collocation: 20%
 • Word choice: 20%
 • Mệnh đề quan hệ: 20%
 • Lượng từ: 10%
 • Word form: 10%
VẬN DỤNG CAO
 • B2: 50%
 • B1: 25%
 • C1: 25%

Dạng bài đọc hiểu:

 • Thông tin chi tiết: 30.8%
 • Từ gần nghĩa: 25%
 • Đại từ thay thế: 15.4%
 • Tiêu đề/ nội dung chính: 15.4%
 • Suy luận: 13.5%
VẬN DỤNG CAO
 • B2: 50%
 • B1: 37.5%
 • C1: 12.5%
Kỹ năng viết 5

Dạng bài kết hợp câu:

 • Đảo ngữ: 50%
 • Câu điều kiện: 25%
 • Câu ước “wish”: 12.5%
 • Mệnh đề phân từ: 12.5%
VẬN DỤNG
 • B1: 35%
 • B2: 30%
 • C1: 30%
 • A2: 5%

Dạng bài viết lại câu:

 • Câu tường thuật: 33.4%
 • Động từ khuyết thiếu: 25%
 • So sánh hơn: 16.7%
 • Câu bị động: 8.3%
 • Mệnh đề phân từ: 8.3%

3. Cách phân bổ câu hỏi trong ma trận đề thi tiếng Anh

Dựa vào ma trận đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia trong 4 năm gần đây, ta thấy các câu hỏi yêu cầu theo từng mức độ được phân bổ như sau:

 • Mức độ nhớ: Ngữ âm
 • Mức độ hiểu: Chức năng giao tiếp, Hoàn thành câu, Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa 
 • Mức độ vận dụng: Tìm lỗi sai, Bài đọc điền từ, Bài đọc hiểu, Kết hợp câu, Viết lại câu
Cách phân bổ câu hỏi trong ma trận đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia
Cách phân bổ câu hỏi trong ma trận đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia

II. Một số lưu ý khi làm bài thi tiếng Anh THPT Quốc gia

1. Cách phân bổ thời gian khi làm bài thi tiếng Anh

Với thời gian 60 phút cho 50 câu, học sinh có thể phân bổ khoảng 45 – 50 phút làm bài và 10 – 15 phút cuối cùng để rà soát toàn bài, xem lại các câu chưa chắc chắn. Dưới đây là thời gian gợi ý cho từng dạng bài trong ma trận đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 (suggested timing). Các bạn có thể tự điều chỉnh thêm thời gian để phù hợp với tốc độ làm bài của chính mình trong quá trình học luyện thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh.

  • Dạng ngữ âm: 3 phút
  • Dạng chức năng giao tiếp: 1-2 phút
  • Dạng hoàn thành câu: 15 phút
  • Dạng từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa: 3-4 phút
  • Dạng tìm lỗi sai: 3 phút
  • Dạng hoàn thành đoạn văn: 5 phút
  • Dạng đọc hiểu: 20-25 phút
  • Dạng kết hợp câu, viết lại câu: 5 phút

2. Mẹo làm bài thi tiếng Anh THPT Quốc gia

Để hiểu thêm về ma trận đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023, bạn có thể tham khảo Khóa Chiến thuật xử lý các dạng bài THPT Quốc gia môn Tiếng Anh. Khóa học này tập trung chia sẻ phương pháp ăn trọn điểm và các mẹo làm 9 dạng bài trong đề thi. Ngoài ra, xuyên suốt khóa học, giáo viên áp dụng phương pháp cốt lõi để xử gọn đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh, đó là TTS – Test-taking strategies.

Phương pháp Test Teach Test (TTT) là gì?
Phương pháp Test Teach Test (TTT) là gì?

Chiến thuật này có thể áp dụng để xử lý nhiều đề thi khác như TOEIC, SAT hay IELTS. Bạn có thể tham khảo chi tiết tại: 7 mẹo làm bài thi tiếng Anh THPT Quốc gia giúp bạn chinh phục điểm số 9+

Trên đây là tất tần tật về ma trận đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023. PREP chúc các sĩ tử ôn luyện thi tại nhà hiệu quả, cố gắng đạt được điểm thi thật cao như mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, chinh phục được chìa khóa vàng để mở ra cánh cổng trường Đại học bạn yêu thích nhất nhé!

4.5/5 - (8 bình chọn)
spot_img
Tú Phạm
Founder/ CEO at Prep.vn

Ts. Tú Phạm với kinh nghiệm lâu năm trong giảng dạy đã giúp hàng nghìn học sinh đạt IELTS 7.0+ trên toàn quốc. Sáng lập Prep.vn với mong muốn giúp học sinh ở bất cứ đâu cũng đều nhận được chất lượng giáo dục tốt nhất với những giáo viên hàng đầu. Hãy cùng theo dõi và cùng Prep.vn chinh phục mọi kỳ thi nhé !

Bài viết cùng chuyên mục

50+ bài tập câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3 file PDF có đáp án chi tiết!

50+ bài tập câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3 file PDF có...

Câu điều kiện - chủ điểm ngữ pháp thường xuyên xuất hiện trong đề thi tiếng Anh thực chiến. Vậy nên, để làm chủ...
"Nắm thóp" cách làm Đọc hiểu tiếng Anh chinh phục 9+ trong kỳ thi THPT Quốc gia!

“Nắm thóp” cách làm Đọc hiểu tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc gia!

Trong 9 dạng bài của đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh, Đọc hiểu là dạng bài chiếm nhiều câu và cũng là...
Các cặp từ đồng nghĩa trong tiếng Anh thi THPT Quốc gia 2022

Thuộc lòng các cặp từ đồng nghĩa để ghi điểm bài thi tiếng Anh...

Đề thi THPT Quốc gia môn Anh có 9 dạng bài chính, trong đó, dạng bài tìm từ đồng nghĩa tiếng Anh thi THPT...
Đáp án, giải chi tiết đề minh họa tiếng Hàn THPT Quốc gia

Đáp án, giải chi tiết đề minh họa tiếng Hàn THPT Quốc gia năm...

Ngày 01/03/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề thi minh họa của 15 môn thi tốt nghiệp THPT 2023, trong...
20 Phrasal Verbs với Take siêu quan trọng giúp bạn "xử đẹp" đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia!

20 Phrasal Verbs với Take siêu quan trọng giúp bạn “xử đẹp” mọi đề...

Muốn chinh phục được điểm tuyệt đối trong bài thi tiếng Anh THPT Quốc gia thì chắc chắn bạn phải nắm vững được những...
Các idiom thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia

Tổng hợp 50+ idioms thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia

Điểm số môn tiếng Anh được coi là một yếu tố vô cùng quan trọng giúp sĩ tử chinh phục được trường Đại học...

Để lại bình luận của bạn

Nội dung
Please enter your name here

Học viên điểm cao ⭐

Thông tin về các kỳ thi

Follow Prep.vn
35,243FollowersFollow
39FollowersFollow
37FollowersFollow
14,368FollowersFollow
720SubscribersSubscribe
spot_img
spot_img