Bài mẫu IELTS Speaking Part 1, 2, 3: Talk about your favorite sport

Sports – một chủ đề vô cùng thông dụng, thường xuyên xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking thực chiến. Dưới đây là bài mẫu IELTS Speaking Part 1 + 2 + 3 chủ đề Talk about your favorite sport được viết bởi các thầy cô giáo tại PREP. Tham khảo bài viết dưới đây … Đọc tiếp Bài mẫu IELTS Speaking Part 1, 2, 3: Talk about your favorite sport