Điểm JLPT tối đa là bao nhiêu? Cách tính điểm JLPT 2023 chuẩn chỉnh

spot_img

Cách tính điểm JLPT không được Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services công bố trên toàn thế giới, vậy nên, rất nhiều thí sinh không biết xác định cũng như ước chừng điểm số của bản thân. Vậy nên, trong bài viết dưới đây PREP.VN sẽ tổng hợp thang điểm và cách tính điểm JLPT dự đoán mới nhất dựa vào đề thi thử, đề thi các năm!

Điểm JLPT tối đa là bao nhiêu? Cách tính điểm JLPT 2023 chuẩn chỉnh
Điểm JLPT tối đa là bao nhiêu? Cách tính điểm JLPT 2023 chuẩn chỉnh

I. Thang điểm và cách tính điểm JLPT (tham khảo)

1. Cách tính điểm JLPT N5 (tham khảo)

Bài thi JLPT N5 được chia ra thành 3 phần chính, đó là:

  • Kiến ​​thức ngôn ngữ (từ vựng)
  • Kiến ​​thức ngôn ngữ (ngữ pháp) – Đọc
  • Nghe

Thí sinh có 25 phút để hoàn thiện phần kiến ​​thức ngôn ngữ (từ vựng), 50 phút để hoàn thiện phần kiến ​​thức ngôn ngữ (ngữ pháp) – Đọc, 30 phút để hoàn thiện phần thi Nghe. Tham khảo ngay cách tính điểm JLPT N5 dưới đây bạn nhé!

1.1. Cách tính điểm từ vựng N5 JLPT

 • Mondai 1: 12 câu, mỗi câu 1 điểm (12*1 = 12 điểm)
 • Mondai 2: 8 câu, mỗi câu 1 điểm (8*1= 8 điểm)
 • Mondai 3: 10 câu, mỗi câu 1 điểm (10 * 1= 10 điểm)
 • Mondai 4: 5 câu, mỗi câu 2 điểm (5*2= 10 điểm)

Tổng ~ 40 điểm

1.2. Cách tính điểm ngữ pháp N5 JLPT

 • Mondai 1: Gồm 16 câu, mỗi câu 1 điểm (16 * 1 = 16 điểm)
 • Mondai2: Gồm 5 câu, mỗi câu 2 điểm (5 * 2 = 10 điểm)
 • Mondai 3: Gồm 5 câu, mỗi câu 4 điểm (5 * 4 = 20 điểm)

Tổng ~ 46 điểm

Tổng điểm từ vựng + ngữ pháp ~ 58 điểm

1.3. Cách tính điểm Đọc hiểu N5 JLPT

 • Mondai 4: Gồm 3 câu, mỗi câu 5 điểm | Câu 3 được 6 điểm (Tổng = 16 điểm)
 • Mondai 5: Gồm 2 câu, mỗi câu 6 điểm (2 * 6 = 12 điểm)
 • Mondai 6: Gồm 1 câu, mỗi câu 6 điểm (1 * 6 = 6 điểm)

Tổng ~ 34 điểm

1.4. Cách tính điểm Nghe hiểu N5 JLPT

 • Mondai 1: Gồm 7 câu, mỗi câu 3 điểm (7 * 3 = 21 điểm)
 • Mondai 2: Gồm 6 câu, mỗi câu 3 điểm (6*3 = 18 điểm)
 • Mondai 3: Gồm 5 câu, mỗi câu 2 điểm (5 * 2 = 10 điểm)
 • Mondai 4: Gồm 6 câu, mỗi câu 2 điểm | Câu 1×1 điểm ➡ (Tổng 11 điểm)

Tổng ~ 60 điểm

1.5. Tổng điểm JLPT N5

Dưới đây là một số thông tin về tổng điểm và cách tính điểm JLPT N5, cụ thể:

Tổng điểm đỗ N5 > 80 điểm (Từ vựng + hán tự + ngữ pháp + đọc hiểu)

Điểm nghe hiểu: > 19 điểm (điểm tối đa 60)

Tổng điểm và cách tính điểm JLPT N5
Tổng điểm và cách tính điểm JLPT N5

2. Cách tính điểm JLPT N4 (tham khảo)

Bài thi JLPT N4 vẫn được chia thành 3 phần chính, cụ thể đó là:

  • Kiến ​​thức ngôn ngữ (từ vựng)
  • Kiến ​​thức ngôn ngữ (ngữ pháp) – Đọc
  • Nghe

Thí sinh có 30 phút để hoàn thiện phần kiến ​​thức ngôn ngữ (từ vựng), 60 phút để hoàn thiện phần kiến ​​thức ngôn ngữ (ngữ pháp) – Đọc và 35 phút để hoàn thiện phần thi Nghe. Cùng PREP.VN tham khảo cách tính điểm JLPT N4 dưới đây bạn nhé!

2.1. Cách tính điểm từ vựng N4 JLPT

 • Mondai 1: Gồm 9 câu, mỗi câu 1 điểm (9 * 1 = 9 điểm)
 • Mondai 2: Gồm 6 câu, mỗi câu 1 điểm (6 * 1 = 6 điểm)
 • Mondai 3: Gồm 9 câu, mỗi câu 1 điểm (Câu 9 được 2đ ➡ tổng 10 điểm)
 • Mondai 4: Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm (5 * 1 = 5 điểm)
 • Mondai 5: Gồm 5 câu, mỗi câu 2 điểm (5 * 1 = 10 điểm)

Tổng ~ 40 điểm

2.2. Cách tính điểm ngữ pháp N4 JLPT

 • Mondai 1: Gồm 15 câu, mỗi câu 1 điểm (15 * 1 = 15 điểm)
 • Mondai 2: Gồm 5 câu, mỗi câu 2 điểm (5 * 2 = 10 điểm)
 • Mondai 3: Gồm 5 câu, mỗi câu 3 điểm (5 * 3 = 15 điểm)

Tổng ~ 40 điểm

Tổng điểm từ vựng + ngữ pháp ~ 80 điểm

2.3. Cách tính điểm Đọc hiểu N4 JLPT

 • Mondai 4: Gồm 4 câu, mỗi câu 4 điểm (4 * 4 = 16 điểm)
 • Mondai 5: Gồm 4 câu, mỗi câu 4 điểm (4 * 4 = 16 điểm)
 • Mondai 6: Gồm 2 câu, mỗi câu 4 điểm (2 * 4 = 8 điểm)

Tổng ~ 40 điểm

2.4. Cách tính điểm Nghe hiểu N4 JLPT

 • Mondai 4: Gồm 4 câu, mỗi câu 4 điểm (4 * 4 = 16 điểm)
 • Mondai 5: Gồm 4 câu, mỗi câu 4 điểm (4 * 4 = 16 điểm)
 • Mondai 6: Gồm 2 câu, mỗi câu 4 điểm (2 * 4 = 8 điểm)

Tổng ~ 60 điểm

2.5. Tổng điểm JLPT N4

Dưới đây là một số thông tin về tổng điểm và cách tính điểm JLPT N4, cụ thể:

Tổng điểm đỗ N4 > 90 điểm (Từ vựng + hán tự + ngữ pháp + đọc hiểu)

Điểm nghe hiểu: > 19 điểm (điểm tối đa 60)

Tổng điểm và cách tính điểm JLPT N4
Tổng điểm và cách tính điểm JLPT N4

3. Cách tính điểm JLPT N3 (tham khảo)

Từ bài thi JLPT N3, đề thi bắt đầu trở nên hóc búa hơn. Và đây chính là cấp độ cuối cùng mà cấu trúc đề thi được chia làm 3 phần riêng biệt với 2 lần nghỉ ở giữa. Cụ thể cấu trúc:

  • Kiến ​​thức ngôn ngữ (từ vựng)
  • Kiến ​​thức ngôn ngữ (ngữ pháp) – Đọc
  • Nghe

Thí sinh vẫn có 30 phút để hoàn thiện phần từ vựng và có thêm 10 phút ở phần thi đọc hiểu và ngữ pháp, tóm lại thí sinh phải hoàn thiện phần thi này trong vòng 70 phút. Từ vựng chiếm 30 phút, 4 phút còn lại để kiểm tra lại (26 phút làm bài). Cùng PREP.VN tham khảo cách tính điểm JLPT N2 trong nội dung được chia sẻ dưới đây nhé!

3.1. Cách tính điểm từ vựng N3 JLPT

 • Mondai 1: 8 câu * 1 điểm = 8 điểm
 • Mondai 2: 6 câu * 1 điểm = 6 điểm
 • Mondai 3:11 câu * 1 điểm = 11 điểm
 • Mondai 4: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm
 • Mondai 5: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Tổng ~ 35 điểm

3.2. Cách tính điểm ngữ pháp N3 JLPT

 • Mondai 1: 13 câu * 1 điểm = 13 điểm
 • Mondai2: 5 câu * 1 điểm (Câu 5 của Mondai 2 sẽ được 2 điểm) ➡ tổng mondai 2 = 6 điểm
 • Mondai 3: 4 câu * 1 điểm ~ 4 điểm

Tổng ~ 23 điểm

3.3. Cách tính điểm Đọc hiểu N3 JLPT

 • Mondai 4: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm
 • Mondai 5: 6 câu * 4 điểm = 24 điểm
 • Mondai 6: 4 câu * 4 điểm = 16 điểm
 • Mondai 7: 2 câu * 4 điểm = 8 điểm

Tổng ~ 60 điểm

3.4. Cách tính điểm Nghe hiểu N3 JLPT

 • Mondai 1: 6 câu * 3 điểm = 18 điểm
 • Mondai 2: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm
 • Mondai 3: 3 câu * 4 điểm = 12 điểm
 • Mondai 4: 4 câu * 2 điểm = 8 điểm
 • Mondai 5: 9 câu * 1 điểm = 9 điểm

Tổng ~ 60 điểm

3.5. Tổng điểm JLPT N3

Dưới đây là một số thông tin về tổng điểm và cách tính điểm JLPT N3, cụ thể:

Tổng điểm đỗ N3 > 95 điểm (Từ vựng + hán tự + ngữ pháp + đọc hiểu)

Điểm nghe hiểu: > 19 điểm (điểm tối đa 60)

Tổng điểm và cách tính điểm JLPT N3
Tổng điểm và cách tính điểm JLPT N3

4. Cách tính điểm JLPT N2 (tham khảo)

Bài thi JLPT N2 sẽ có 2 phần chính, cụ thể đó là:

  • Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu: 105 phút, 5 phút để kiểm tra lại (100 phút làm bài)
  • Nghe: 50 phút

Giờ hãy cùng PREP.VN tham khảo ngay cách tính điểm JLPT N2 dưới đây bạn nhé!

4.1. Cách tính điểm từ vựng JLPT KANJI N1

 • Mondai 1: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm
 • Mondai 2: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm
 • Mondai 3: 3 câu * 1 điểm = 3 điểm
 • Mondai 4: 7 câu * 1 điểm = 7 điểm
 • Mondai 5: 4 câu * 1 điểm = 4 điểm
 • Mondai 6: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm

Tổng ~ 34 điểm

4.2. Cách tính điểm ngữ pháp N2 JLPT

 • Mondai 7: 12 câu * 1 điểm = 12 điểm
 • Mondai 8: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm
 • Mondai 9: 4 câu * 1 điểm = 4 điểm

➡ Tổng ~ 26 điểm

Tổng điểm từ vựng + ngữ pháp ~ 60 điểm. Nếu tính trên thang điểm 60 thì cách tính như sau: 60 * 60 = điểm số của bạn

4.3. Cách tính điểm JLPT DOKKAI-N2

 • Mondai 10: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm
 • Mondai 11: 9 câu * 3 điểm = 27 điểm
 • Mondai 12: 2 câu * 3 điểm = 6 điểm
 • Mondai 13: 3 câu * 4 điểm = 12 điểm
 • Mondai 14: 2 câu * 3 điểm = 6 điểm

➡ Tổng ~ 61 điểm

Nếu tính trên thang điểm 60 thì cách tính như sau: 61 * 60 = điểm số của bạn

4.4. Cách tính điểm Nghe hiểu N2 JLPT

 • Mondai 1: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm
 • Mondai 2: 6 câu * 2 điểm (câu 6 của Mondai 2 được 3 điểm) ➡ Tổng Mondai 2 nghe = 13 điểm
 • Mondai 3: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm
 • Mondai 4: 12 câu * 1 điểm = 12 điểm
 • Mondai 5: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm

➡ Tổng ~ 56 điểm

Nếu tính trên thang điểm 60 thì cách tính như sau: 56 * 60 = điểm số của bạn

4.5. Tổng điểm JLPT N2

Dưới đây là một số thông tin về tổng điểm và cách tính điểm JLPT N2, cụ thể:

  • Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180 điểm)
  • Điểm kiến thức Ngôn Ngữ (Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
  • Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
  • Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
Tổng điểm và cách tính điểm JLPT N2
Tổng điểm và cách tính điểm JLPT N2

5. Cách tính điểm JLPT N1 (tham khảo)

Bài thi JLPT N1 sẽ có 2 phần chính, cụ thể đó là:

  • Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu: 110 phút, 7 phút để kiểm tra lại (103 phút làm bài)
  • Nghe: 60 phút

Giờ hãy cùng PREP.VN tham khảo ngay cách tính điểm JLPT N2 dưới đây bạn nhé!

5.1. Cách tính điểm từ vựng JLPT KANJI N1

 • Mondai 1: 6 câu * 1 điểm = 6 điểm
 • Mondai 2: 7 câu * 1 điểm = 7 điểm
 • Mondai 3: 6 câu * 1 điểm = 6 điểm
 • Mondai 4: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm

➡ Tổng ~ 31 điểm

5.2. Cách tính điểm ngữ pháp N1 JLPT

 • Mondai 5: 10 câu * 1 điểm = 10 điểm
 • Mondai 6: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm
 • Mondai 7: 5 câu * 3 điểm = 14 điểm | Câu 1 được 2 điểm

➡ Tổng ~ 29 điểm

Tổng điểm phần từ vựng + ngữ pháp : 60 điểm

5.3. Cách tính điểm JLPT DOKKAI-N1

 • Mondai 8: 4 câu * 2 điểm = 8 điểm
 • Mondai 9: 9 câu * 2 điểm = 18 điểm
 • Mondai 10: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm
 • Mondai 11: 2 câu * 3 điểm =6 điểm
 • Mondai 12: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm
 • Mondai 13: 2 câu * 2 điểm = 4 điểm

➡ Tổng ~ 60 điểm

5.4. Cách tính điểm Nghe hiểu N1 JLPT

 • Mondai 1: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm
 • Mondai 2: 7 câu * 1 điểm (câu 1,2,3 của Modai 2 được 2 điểm ) ➡ Tổng Mondai 2 nghe = 10 điểm
 • Mondai 3: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm
 • Mondai 4: 14 câu * 1 điểm = 14 điểm
 • Mondai 5: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm

➡ Tổng ~ 60 điểm

5.5. Tổng điểm JLPT N1

Dưới đây là một số thông tin về tổng điểm và cách tính điểm JLPT N1, cụ thể:

  • Điểm tổng: Trên 100 điểm (Tối đa: 180 điểm)
  • Điểm kiến thức Ngôn Ngữ (Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
  • Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
  • Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
Tổng điểm và cách tính điểm JLPT N1
Tổng điểm và cách tính điểm JLPT N1

II. Mẹo chinh phục điểm số cao trong bài thi JLPT

Thông qua nội dung phía trên, bạn đã cùng PREP.VN tìm hiểu về thang điểm JLPT cũng như cách tính điểm JLPT rồi đúng không nào? Vậy bạn đã biết làm như thế nào để chinh phục được điểm số cao trong kỳ thi năng lực Ngoại ngữ tiếng Nhật JLPT thực chiến chưa? Nếu chưa, dưới đây là một số lời khuyên vô cùng hữu ích, bỏ túi ngay bạn nhé:

  • Xác định mục tiêu: Để xác định được mục tiêu, bạn hãy liệt kê điểm số/ cấp bậc JLPT muốn đạt được cũng như tổng số lượng thời gian bạn có để ôn luyện. Ví dụ, bạn muốn đạt được N4, và hiện giờ đang là tháng 3/2023, bạn dự định sẽ thi vào đầu tháng 7/2023. Vậy mục tiêu ở đây chính là chinh phục N4 trong vòng 4 tháng.
  • Chuẩn bị kiến thức nền tảng vững chắc: Bạn hãy tiến hành ôn luyện kiến thức cũ và tiếp thu kiến thức mới để học thi JLPT hiệu quả. Chọn lựa học tập với các thầy cô uy tín, trung tâm chất lượng, nền tảng online hàng đầu để nhanh chóng chinh phục được điểm số mục tiêu.
  • Tăng tốc về đích: Cán mốc điểm số mục tiêu nếu bạn chăm chỉ luyện đề. Phân bổ thời gian luyện đề theo ngày, theo tuần phù hợp với lịch trình, trình độ của bản thân bạn nhé!

Trên đây là cách tính điểm JLPT được cập nhật mới nhất năm 2023. Chúc bạn ôn luyện thi hiệu quả và chinh phục được điểm số mục tiêu trong kỳ thi thực chiến tiếng Nhật sắp tới nhé!

5/5 - (3 bình chọn)
spot_img
Tú Phạm
Founder/ CEO at Prep.vn

Thạc sĩ Tú Phạm – Nhà sáng lập Nền tảng luyện thi thông minh Prep.vn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và luyện thi, Thầy Tú đã giúp hàng ngàn học viên đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS. Thầy cũng là chuyên gia tham vấn trong các chương trình của Hội Đồng Anh và là diễn giả tại nhiều sự kiện, chương trình và hội thảo hàng đầu về ngôn ngữ.
Prep.vn - nền tảng học luyện thông minh, kết hợp giáo dục và công nghệ với sứ mệnh giúp mọi học sinh dù ở bất cứ đâu đều nhận được chất lượng giáo dục tốt nhất; mang đến trải nghiệm học và luyện thi trực tuyến như thể có giáo viên giỏi kèm riêng. Bên cạnh đội ngũ giảng viên chuyên gia TOP đầu, Prep.vn còn sử dụng trí tuệ nhân tạo với khả năng phân tích trải nghiệm người học, tạo ra nội dung học tương tác cao và không gian luyện thi ảo nhằm khắc phục tình trạng thiếu thực hành, tương tác ở các lớp học truyền thống.

Theo dõi Thạc Sĩ Tú Phạm

Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Therefore là gì? Ý nghĩa, cách dùng cấu trúc Therefore trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, liên từ Therefore được sử dụng để tạo sự liên kết, thống nhất giữa các câu, đoạn với nhau. Vậy Therefore...

Giải nghĩa 2 chữ Vũ trong tiếng Hán (雨 & 宇) thông dụng!

Chữ Vũ trong tiếng Hán là gì? Cấu tạo như thế nào? Cách viết ra sao? Chắc chắn đây là điều mà rất nhiều...

Giải nghĩa về chữ Lâm trong tiếng Hán (林) chi tiết!

Mỗi nét cấu tạo Hán tự đều có công dụng tạo ý nghĩa và biểu âm cho từ đó. Khi phân tích từng chữ...

Giải mã chữ Khánh trong tiếng Hán (庆) chi tiết!

Khi tìm hiểu, phân tích từng Hán tự, bạn sẽ thấy được mỗi một chữ Hán đều mang những ý nghĩa sâu sắc. Vậy,...

Tổng hợp 8 cuốn sách song ngữ Trung Việt hay nhất mọi thời đại

Học Hán ngữ bằng cách đọc sách song ngữ Trung Việt đang trở thành phương pháp hiệu quả được rất nhiều người áp dụng....

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Happiness of young people

IELTS Writing Task 2 Happiness of young people là một trong những đề bài mới, vừa xuất hiện trong đề thi thực chiến gắn...

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Celebrities

Nếu gặp chủ đề Celebrities (Những người nổi tiếng) trong phòng thi IELTS Writing thì bạn sẽ xử lý như thế nào để ẵm...

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Job seeking

Nếu gặp đề bài IELTS Writing Task 2 Job seeking trong phòng thi thực chiến thì bạn sẽ xử lý như thế nào để...

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Problems for young people living in the cities and solutions

Problems for young people living in the cities and solutions (Vấn đề của giới trẻ sống ở thành thị và giải pháp) là một...

Đề bài, bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề: Art creation

Art creation (Sáng tạo nghệ thuật) là một trong những chủ đề lạ, ít xuất hiện trong đề thi Writing Task 2. Vậy nếu...

Để lại bình luận của bạn

Nội dung
Please enter your name here

Follow Prep.vn

Học viên điểm cao ⭐