Category:

Xây nền tiếng Anh với 20+ chủ đề từ vựng TOEIC thông dụng dưới đây!

spot_img

Bạn đang trầy trật học từ vựng TOEIC bởi lúc nhớ lúc quên, nhớ được từ này thì từ khác đã trôi vào dĩ vãng. Bạn mất cả tiếng đồng hồ mới xong một bài đọc TOEIC, vì chẳng biết từ này, câu này có nghĩa gì. Nguyên nhân ở đây chính là kho từ vựng TOEIC theo chủ đề của bạn còn rất “vơi”, “hổng lỗ chỗ”. Vậy nên, cách hữu hiệu nhất chính là học từ vựng TOEIC theo chủ đề. Xếp các từ vựng gọn gàng thành từng hàng, từng khối để gặp “cái khó” là ló ngay ra những từ vựng đã trau dồi nhỉ?!

Xây nền tiếng Anh với 20+ chủ đề từ vựng TOEIC thông dụng dưới đây!
Xây nền tiếng Anh với 20+ chủ đề từ vựng TOEIC thông dụng dưới đây!

I. Tại sao chúng ta nên học từ vựng TOEIC theo chủ đề?

Học từ vựng TOEIC theo chủ đề giúp bạn học và tiếp thu nhanh hơn, có thể áp dụng được vào bài thi một cách hiệu quả nhất và phản xạ tốt khi gặp được các chủ đề liên quan.

1. Học, tiếp thu nhanh hơn

Nếu bạn là “trùm” từ vựng tiếng Anh, thông thạo các từ vựng TOEIC theo chủ đề thì chúc mừng bạn, giờ đây bạn đã có thể tiếp thu kiến thức tiếng Anh một cách nhanh chóng hơn. Bởi vì, từ vựng tiếng Anh được coi là xương sống của một bài nghe, đọc. Vậy thì giờ đây, TOEIC Reading và Listening trở nên vô cùng dễ dàng rồi đúng không nào?

Học, tiếp thu nhanh hơn
Học, tiếp thu nhanh hơn

2. Áp dụng vào bài thi một cách hữu hiệu hơn

Một trong những yếu tố được coi là thước đo để đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh chính là từ vựng. Nếu bạn sở hữu kho từ vựng đủ đầy, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ “ấp a ấp úng” khi trả lời giám khảo trong bài thi TOEIC Speaking và tuyệt nhiên bạn sẽ không bao giờ tỏ ra sợ hãi đối với đề thi Writing hóc búa. Tóm lại, nếu bạn cứ đắp dần, xây dần từ vựng TOEIC theo chủ đề từng ngày, từng tuần, từng tháng thì chắc chắn khối từ vựng của bạn sẽ ngày một đồ sộ.

Áp dụng vào bài thi một cách hữu hiệu hơn
Áp dụng vào bài thi một cách hữu hiệu hơn

3. Phản xạ tốt khi gặp chủ đề đó

Khi những từ vựng TOEIC theo chủ đề có sự liên quan đến với nhau và cùng hướng tới một chủ đề nhất định, lẽ dĩ nhiên là bạn sẽ thấy chúng dễ hiểu và có thể đoán được nghĩa của chúng nhanh hơn.

Ví dụ cụ thể cho trường hợp này là khi bạn đọc truyện hay xem một bộ phim, khi dựa trên một ngữ cảnh cụ thể bạn sẽ phần nào dễ dàng hơn trong việc hình dung ngữ nghĩa của từ vựng TOEIC theo chủ đề và nhớ dễ dàng.

Phản xạ tốt khi gặp chủ đề đó
Phản xạ tốt khi gặp chủ đề đó

II. Các chuyên mục từ vựng TOEIC theo chủ đề thông dụng

Dưới đây là 20+ chuyên mục từ vựng TOEIC theo chủ đề giúp bạn học toeic hiệu quả, cụ thể:

1. Từ vựng TOEIC chủ đề Marketing

Từ vựng TOEIC theo chủ đề Marketing – chủ đề từ vựng đầu tiên PREP muốn bạn nắm vững, dưới đây là một số từ vựng thông dung:

STT Từ vựng & Phiên âm  Nghĩa tiếng Việt  Ví dụ
1 Marketing /ˈmɑːkɪtɪŋ/ ngành tiếp thị She works in sales and finance.
2 attract/ə’trækt/ hấp dẫn, lôi cuốn, thu hút The showcase attracted a number of people at the convention.
3 consume/kən’sju:m/ tiêu thụ, tiêu dùng People devour a good deal of sugar in drinks.
4 convince/kən’vins/ Thuyết phục She convinced me that he was right.
5 fad/fæd/ mốt nhất thời The mini gown was a fad once thought to be finished, but now it is making a comeback.

2. Từ vựng TOEIC chủ đề Office

Các từ vựng TOEIC theo chủ đề Office thường xuyên xuất hiện trong đề thi thực chiến, dưới đây là một số từ vựng bạn nên nằm lòng:

STT

Từ vựng & Phiên âm

Nghĩa tiếng Việt  Ví dụ
1 Access /ˈækses/ Có quyền truy cập hoặc sử dụng She works in sales and finance.
2 Allocate /ˈæləkeɪt/ phân bố, phân bổ The Manager of the office did not allocate enough money to purchase new software
3 Initiate/ɪˈnɪʃiət/ sự bắt đầu, ý tưởng khởi xướng Staff are encouraged to take the initiative and share their ideas with management.
4 Recur /rɪˈkɜː(r)/ tái diễn The subject of declining sales recurs in each meeting, sometimes several times
5 Expose /ɪkˈspəʊz/ phơi bày; tiếp xúc để có trải nghiệm,dày dặn kinh nghiệm He did not want to expose her fears and insecurity to anyone.

3. Từ vựng TOEIC chủ đề Hợp đồng

Hợp đồng – một trong những chuyên mục từ vựng TOEIC theo chủ đề giáo viên khuyên học viên nên tham khảo, cụ thể:

STT Từ vựng & Phiên âm  Nghĩa tiếng Việt  Ví dụ
1 contract/kənˈtrakt/ Hợp đồng Are you going to break the agreement with companion?
2 abide by/ə’baid/ tôn trọng, tuân theo, giữ (lời hứa) The two gatherings agreed to abide by the judge’s decision.
3 agreement/ə’gri:mənt/ sự đồng ý, thỏa thuận với nhau According to the consensus, the caterer will also supply the flowers for the event.
4 assurance/ə’ʃuərəns/ sự cam đoan, bảo đảm The sales associate gave their assurance that the missing keyboard would be replaced the next day.
5 cancellation/,kænse’leiʃn/ sự bãi bỏ, hủy bỏ The elimination of her flight caused her problems for the rest of the week.

4. Từ vựng TOEIC chủ đề Computer

Từ vựng theo TOEIC chủ đề Computer là chủ đề tiếp theo PREP muốn giới thiệu đến bạn:

STT Từ vựng & Phiên âm  Nghĩa tiếng Việt  Ví dụ
1 access/ˈækses/ quyền truy cập, sự tiếp cận I cannot easily get connected to the Internet.
2 allocate/ˈæləkeɪt/ cấp cho, phân phối The office manager did not allocate enough cash to purchase software.
3 compatible/kəm’pætəbl/ tương thích, hợp nhau Because my fiancee and I listen to the same music artists, we have compatible tastes in music.
4 delete/di’li:t/ xóa đi, bỏ đi The techs deleted all the data on the disk accidentally.
5 display/dis’plei/ hiển thị, trình bày The accounting software displays a current balance when opened.

5. Từ vựng TOEIC chủ đề Warranties

Warranties – từ vựng TOEIC theo chủ đề thông dụng trong đề thi thực chiến:

STT Từ vựng & Phiên âm  Nghĩa tiếng Việt  Ví dụ
1 characteristic/,kæriktə’ristik/ đặc trưng, đặc điểm, những điểm đặc thù, cá biệt  One character trait of the store is that it is slow in mailing refund checks.
2 consequence/’kɔnsikwəns/ kết quả, hậu quả, hệ quả; những tầm quan trọng, tính trọng đại As a direct result of not having seen a dentist for several years, Lydia had several cavities.
3 consume/kən’sju:m/ tiêu thụ, tiêu dùng People devour a good deal of sugar in drinks.
4 consider/kən’sidə/ xem như She shouldn’t consider marrying a man for his money.
5 cover/’kʌvə/ che, phủ, trùm, bọc; bao gồm The passports are covered with leather.

6. Từ vựng TOEIC chủ đề Business Planning

Business Planning – nhóm từ vựng TOEIC theo chủ đề chắc chắn bạn cần học, hiểu sâu để áp dụng vào bài thi thực chiến:

STT Từ vựng & Phiên âm  Nghĩa tiếng Việt  Ví dụ
1 address/ə’dres/ nhằm vào, trình bày May’s business plan addresses the needs of small business owners.
2 avoid/ə’vɔid/ Tránh xa, tránh khỏi; hủy bỏ, bác bỏ To avoid going out of business, shareholders should prepare a proper business plan.
3 demonstrate/’demənstreit/ bày tỏ, biểu lộ, cho thấy; chứng minh rằng, giải thích Let her demonstrate to them some of the difficulties we are facing.
4 develop/di’veləp/ phát triển This job can give him an opportunity to develop a new skill
5 evaluate/i’væljueit/ đánh giá, định giá; ước lượng It’s important to assess his competition when making a business plan.

7. Từ vựng TOEIC chủ đề Electronics

Từ vựng TOEIC theo chủ đề Electronics bao gồm rất nhiều từ vựng hay, thú vị. Dưới đây là một số từ vựng thông dụng:

STT Từ vựng & Phiên âm  Nghĩa tiếng Việt  Ví dụ
1 disk/disk/ đĩa ( như là vi tính, thể thao, đĩa hát…) Rewritable compact disks are more costly than read-only CDs.
2 facilitate/fə’siliteit/ Làm cho thuận tiện, dễ dàng  The computer program made the scheduling of appointments facilitate.
3 network/’netwə:k/ kết nối, liên kết More and more PCs are networked all together
4 popularity/,pɔpju’læriti/ ‹tính/sự› đại chúng, phổ biến,hoặc là nổi tiếng He convinced me that she was right.
5 process/ˈprəʊses/ quá trình Drawing contests usually have the same process: auditions, semi-finals, and finals.

8. Từ vựng TOEIC chủ đề Job Advertising and Recruiting

Job Advertising and Recruiting – một trong 20+ chuyên mục từ vựng TOEIC theo chủ đề PREP muốn giới thiệu đến bạn:

STT Từ vựng & Phiên âm  Nghĩa tiếng Việt  Ví dụ
1 abundant/ə’bʌndənt/ nhiều, phong phú, thừa The computer analyst was so glad to have chosen a field in which jobs were abundant.
2 accomplishment/ə’kɔmpliʃmənt/ thành tựu,sự thành tích; sự hoàn thành, sự làm xong The success of the business was based on its early accomplishments.
3 bring together/brɪŋ təˈɡɛðə/ gom lại, nhóm lại, họp lại Our aim this year is to bring together the most creative group we can find.
4 candidate/’kændidit/ ứng cử viên tiềm năng, thí sinh, người dự tuyển All of the applicants were ready for the competition.
5 come up with/kʌm ʌp wɪð/ đưa ra, phát hiện, khám phá ra, ý định In order for that small business to prosper, it needs to come up with a new strategy.

9. Từ vựng TOEIC chủ đề Applying and Interviewing

Nhóm từ vựng TOEIC theo chủ đề tiếp theo bạn nên lưu tâm đó là Applying and Interviewing:

STT Từ vựng & Phiên âm  Nghĩa tiếng Việt  Ví dụ
1 ability/ə’biliti/ năng lực, khả năng, tài năng The designer’s ability was obvious from his portfolio.
2 apply/ə’plai/ nộp, ứng tuyển The college graduate applied for five jobs and received three offers.
3 background/’bækgraund/ kiến thức, kinh nghiệm Her background in the publishing industry is a definite asset for this job.
4 be ready for Sẵn sàng cho  Thanks to her careful research, the applicant felt thathe was ready for the interview with the director of the program.
5 call in yêu cầu, mời tới The HR manager called in all the qualified candidates for a 1st interview.

10. Từ vựng TOEIC chủ đề Hiring and Training

Hiring and Training – từ vựng TOEIC theo chủ đề giúp bạn chinh phục được tất tần tật các bài thi TOEIC:

STT Từ vựng & Phiên âm  Nghĩa tiếng Việt  Ví dụ
1 conduct/’kɔndəkt/ tiến hành, cư xử Interviews were conducted over a period of 5 weeks.
2 generate/’dʤenəreit/ làm ra, tạo ra, phát ra The new training program generated a lot of interest among employee.
3 hire/’haiə/ thuê, mướn; tiền trả công He was hired after his third interview.
4 keep up with/kiːp ʌp wɪð/ theo kịp, bắt kịp, đạt sao cho bằng được Workers are encouraged to take courses in order to keep up with new developments.
5 look up to/lʊk ʌp tuː/ tôn kính, khâm phục, kính trọng Staff members look up to the director because she has earned their respect over the years.

11. Từ vựng TOEIC chủ đề Salaries and Benefits

Nhóm từ vựng TOEIC theo chủ đề tiếp theo có tần suất xuất hiện thường xuyên trong bài thi thực chiến chính là Salaries and Benefits:

STT Từ vựng & Phiên âm  Nghĩa tiếng Việt  Ví dụ
1 basis/’beisis/ nền tảng, cơ sở, căn cứ The supervisor didn’t have any basis for firing the employee.
2 benefit/’benifit/ lợi ích The discovery of fire brought many benefits to the country.
3 compensate/’kɔmpenseit/ bù, đền bù, bồi thường If he is injured in a traffic accident,he can be compensated for your losses.
4 delicately/ˈdelɪkət/ ‹một cách› tinh tế, lịch thiệp, tế nhị  The boss delicately asked about the health of his client.
5 eligible/ˈɛlɪdʒɪb(ə)l/ thích hợp, đủ có tư cách,  tiêu chuẩn; có thể chọn được Who is eligible to become the head of state?

12. Từ vựng TOEIC chủ đề Promotions, Pensions and Awards

Promotions, Pensions and Awards – nhóm từ vựng TOEIC theo chủ đề bạn cần hiểu sâu, hiểu rộng nếu muốn chinh phục được điểm số 900+ trong đề thi thực chiến:

STT Từ vựng & Phiên âm  Nghĩa tiếng Việt  Ví dụ
1 achievement/ə’tʃi:vmənt/ thành tích, thành tựu She has gained a lot of achievements in the last year.
2 contribute/kən’tribju:t/ đóng góp Do you contribute anything to this charitable organization?
3 dedication/,dedi’keiʃn/ ‹sự› cống hiến, tận tâm, tận tụy The director’s dedication to a high-quality item has motivated many of his employees.
4 look forward to mong đợi, mong chờ, trông mong My father looks forward to seeing me after the war is over.
5 look to/lʊk tuː/ tin vào ai, trông cậy vào, mong đợi ở (ai) They look to their supervisor for their guidance and direction.

13. Từ vựng TOEIC chủ đề Conferences

Conferences – từ vựng TOEIC theo chủ đề thông dụng, bao gồm:

STT Từ vựng & Phiên âm  Nghĩa tiếng Việt  Ví dụ
1 conference/ˈkɒnf(ə)r(ə)n/ hội nghị That door is used for exhibitions, conferences and social events.
2 accommodate/ə’kɔmədeit/ làm cho phù hợp The meeting room was big enough to accommodate the various needs of the groups using it.
3 arrangement/ə’reindʤmənt/ sự sắp xếp The travel arrangements were taken care of by Sam
4 association/ə,sousi’eiʃn/ hội, hiệp hội We all know that ASEAN stands for the Association of Southeast Asian Nations.
5 attend/ə’tend/ tham dự, có mặt They expect more than 100 members to attend the annual meeting.

 

II. Lời kết

Trên đây Prep đã tổng hợp đầy đủ 20+ chuyên mục từ vựng TOEIC theo chủ đề thông dụng nhất hiện nay. Nếu bạn cần luyện tập thêm về từ vựng Toeic cũng như các dạng đề thì có thể tham khảo khóa học toeic của Prep

5/5 - (3 bình chọn)
spot_img
Tú Phạm
Founder/ CEO at Prep.vn

ThS. Tú Phạm với kinh nghiệm dày dặn đã giúp hàng nghìn học sinh trên toàn quốc đạt IELTS 7.0+ . Thầy chính là “cha đẻ” của Prep, nhằm hiện thực hoá giấc mơ mang trải nghiệm học, luyện thi trực tuyến như thể có giáo viên giỏi kèm riêng với chi phí vô cùng hợp lý cho người học ở 64 tỉnh thành.
Prep.vn ra đời với sứ mệnh giúp học sinh ở bất cứ đâu cũng đều nhận được chất lượng giáo dục tốt nhất với những giáo viên hàng đầu. Hãy theo dõi và cùng Prep.vn chinh phục mọi kỳ thi nhé !

Bài viết cùng chuyên mục

rút gọn mệnh đề quan hệ, mệnh đề quan hệ rút gọn

3 cách rút gọn mệnh đề quan hệ chi tiết & bài tập có...

Rút gọn mệnh đề quan hệ được sử dụng khá nhiều trong tiếng Anh. Tuy nhiên, nhiều bạn vẫn còn chưa hiểu rõ cách...
mệnh đề danh từ, mệnh đề danh từ là gì

Kiến thức chi tiết về mệnh đề danh từ (Noun clause) trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, ngoài danh từ thì mệnh đề danh từ (Noun clause) cũng được xem là phần ngữ pháp quan trọng khi nó...
Start và Begin là gì? Làm sao để phân biệt Start và Begin chi tiết nhất trong tiếng Anh?

Start và Begin là gì? Cách phân biệt Start và Begin chi tiết

Để nhắc về việc ai đó bắt đầu làm gì, trong tiếng Anh có 2 từ vựng thông dụng thường xuyên được sử dụng...
ALONE và LONELY được sử dụng như thế nào? Cách phân biệt ALONE và LONELY trong tiếng Anh!

Dùng ALONE & LONELY như thế nào, cách phân biệt ALONE và LONELY

Bạn luôn nghĩ rằng ALONE và LONELY là hai từ vựng tiếng Anh có ý nghĩa là “cô đơn” và được sử dụng hoàn...
tính từ chỉ cảm xúc, các tính từ chỉ cảm xúc

Tổng hợp tính từ chỉ cảm xúc tiếng Anh (Emotions) thường gặp

Bằng cách sử dụng linh hoạt được các tính từ chỉ cảm xúc khác nhau, bạn sẽ thể hiện được suy nghĩ và bày...
Lộ trình chinh phục mức điểm TOEIC 500+ dành cho Newbie!

Lộ trình chinh phục mức điểm TOEIC 500+ dành cho Newbie!

Chào các bạn, những ngày gần đây Prep nhận được rất nhiều câu hỏi về Toeic nhờ Prep tư vấn như Toeic 500 có...

Để lại bình luận của bạn

Nội dung
Please enter your name here

Học viên điểm cao ⭐

Follow Prep.vn

Về các kỳ thi