Làm sao để xử lý dạng bài Matching Information Listening nhanh chóng?

Matching Information IELTS Listening luôn được đánh giá là dạng bài chứa nhiều bẫy nhất. Mặc dù dạng bài không khó nhưng cũng không dễ trong phần thi IELTS Listening. Nhưng vẫn có rất nhiều bạn thí sinh bị bị rối khi phải vừa nhìn câu hỏi, lại phải vừa nhìn chữ cần điền. Và … Đọc tiếp Làm sao để xử lý dạng bài Matching Information Listening nhanh chóng?