Luyện Reading cùng BBC Future

Tài liệu được thầy Vinh IELTS tổng hợp

Khoá học này dành cho

Trình độ đầu vào
Người học ở mọi trình độ
Trình độ đầu ra
Mở rộng kiến thức và từ vựng theo các chủ đề của BCC Future

Bạn sẽ nhận được

 • Bạn sẽ: Bạn sẽ:
  • Học thêm nhiều từ vựng cho IELTS, THPTQG

  • Hiểu biết kiến thức đa dạng chủ điểm học thuật, xã hội

  • Tăng cường khả năng đọc

Giáo viên

Nội dung khoá học

BBC Future Reading
38 Bài học

 • Lesson 1: Topic 1

 • Lesson 2: Topic 2

 • Lesson 3: Topic 3

 • Lesson 4: Topic 4

 • Lesson 5: Topic 5

 • Lesson 6: Topic 6

 • Lesson 7: Topic 7

 • Lesson 8: Topic 8

 • Lesson 9: Topic 9

 • Lesson 10: Topic 10

 • Lesson 11: Topic 11

 • Lesson 12: Topic 12

 • Lesson 13: Topic 13

 • Lesson 14: Topic 14

 • Lesson 15: Topic 15

 • Lesson 16: Topic 16

 • Lesson 17: Topic 17

 • Lesson 18: Topic 18

 • Lesson 19: Topic 19

 • Lesson 20: Topic 20

 • Lesson 21: Topic 21

 • Lesson 22: Topic 22

 • Lesson 23: Topic 23

 • Lesson 24: Topic 24

 • Lesson 25: Topic 25

 • Lesson 26: Topic 26

 • Lesson 27: Topic 27

 • Lesson 28: Topic 28

 • Lesson 29: Topic 29

 • Lesson 30: Topic 30

 • Lesson 31: Topic 31

 • Lesson 32: Topic 32

 • Lesson 33: Topic 33

 • Lesson 34: Topic 34

 • Lesson 35: Topic 35

 • Lesson 36: Topic 36

 • Lesson 37: Topic 37

 • Lesson 38: Topic 38

620+
Học viên đạt
IELTS 7.0 trở lên
90+
Học viên đạt
IELTS 8.0 - 8.5 trở lên
900k+
Học viên đạt IELTS 7.0 trở lên
2M+
Học viên đạt IELTS 8.0 - 8.5 trở lên

  Bắt đầu học từ ngày hôm nay

  • Mỗi bài học là một "chân trời" kiến thức mới và bổ ích
  • Rèn luyện tính kiên trì, khả năng đọc nhanh, đọc hiểu
  • Không còn "sợ" bài đọc trong bất cứ kỳ thi học thuật nào nữa
  Miễn phí
  Lê Thành Nam vừa đăng ký
  Câu hỏi thường gặp

  Liên hệ tư vấn chương trình học

  Miễn phí
  Thêm chương trình học thành công

  Khám phá chương trình học của bạn ngay hôm nay